Confirmació d’assistència a la Nit de la Biologia (CLIQUEU)

GUANYADOR

Premi a la Trajectòria professional

Salvador Moyà-Solà, investigador ICREA, Cap del Grup de Recerca de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Articles PubMed

 

FINALISTES

Premi a l’Article científic

 • Salvador Aznar-BENITAH, Institut de Recerca Biomèdica, ICREA, Barcelona

pel treball:

Circadian Reprogramming in the Liver Identifies Metabolic Pathways of Aging

Shogo Sato, Guiomar Solanas, Francisca Oliveira Peixoto, Selma Masri, Salvador Aznar Benitah,

Paolo Sassone-Corsi

 • Julien Lagarde, Centre de Regulació Genòmica, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

pel treball:

High-throughput annotation of full-length long noncoding RNAs with capture long-read sequencing

Julien Lagarde, Barbara Uszczynska-Ratajczak, Silvia Carbonell, Sílvia Pérez-Lluch, Amaya Abad, Carrie Davis, Thomas R Gingeras, Adam Frankish, Jennifer Harrow, Roderic Guigo, Rory Johnson

 • Ben Lehner, EMBL-CRG, Universitat Pompeu Fabra, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Barcelona

pel treball:

Transgenerational transmission of environmental information in C. elegants

Adam Klosin, Eduard Casas, Cristina Hidalgo-Carcedo, Tanya Vavouri, Ben Lehner

 

Premi a la Divulgació

 • Isabel Alvaro, Josefina Martínez, Jaume Ferrer, Carme Auladell, Núria Bonada, Dolors Vinyoles, Nèstor Hladun, Gustavo Llorente, Maria Soley, Francesc Mestres, i Bárbara Arias

pel treball:

Una meravella anomenada vida. com són, com funcionen i d’on vénen els éssers vius (llibre)

Editorial UB-Omnis Cellula

 • Manel Esteller

pel treball:

No soc el meu ADN (llibre)

Editorial RBA

 • Pere Figuerola Giménez-Coral

pel treball:

El darrer gegant d’Europa (documental)

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

 

Premi al Jove investigador

 • Verónica Llorens Rico, Universitat de KU Leuven, Bèlgica

pel treball

comprensió integradora de la transcripció en un model cel·lular mínim

Directors de tesi: Lluís Serrano Pubul i Maria Lluch Senar, EMBL/CRG, UPF

 • Arnaldo J. Parra Damas, Universitat Autònoma de Barcelona

pel treball:

Paper de la transcripció gènica regulada per CRTC1/CREB durant memòria dependent d’hipocamp en models murins de la malaltia d’Alzheimer

Director de tesi: Carlos A. Saura Antolín, UAB

 • Elena Revuelta, Consell Superior d’Investigacions Científiques

pel treball:

Implicación de Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein 1 (LRP1) en el remodelado vascular y cardiaco.

 Directora de tesi: Vicenta Llorente Cortés, UB

 

Premi al Treball de Recerca de batxillerat

Castro Bono, Guillem

Pel treball:

Què s’hi amaga entre la Posidònia?

Tutora: Maria Agustina Mendoza Mayordomo, Institut Joan Guinjoan i Gispert, Riudoms

__________________________________

Lorenzo Toro, Nerea

Pel treball:

La regla dels 5 segons

Tutora: Laia Saladich Luque, Institut Ramon Turró i Darder, Malgrat de Mar

__________________________________

Tomás Pulgarín, Andrea

Pel treball:

La medicina personalitzada y la inmunoterapia en el tratamiento contra el cáncer

Tutor: Xavier Garriga Fonts, Pare Manyanet, Barcelona

 

BASES DELS PREMIS

Premi a la Trajectòria professional

S’atorga al que es consideri el professional més rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït de manera més destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial…) i que es consideri que representa els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Els candidats no es poden presentar a títol individual, sinó que han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquests territoris.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2018, a les 15 h. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari, en què caldrà explicar els mèrits dels candidats i els motius pels quals se’ls proposa, en una extensió màxima de mil paraules. També cal enviar el currículum actualitzat del candidat en format lliure. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de la SCB, o bé enviant-les per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

Com es forma el jurat?

El Premi a la Trajectòria Científica és votat, per majoria simple, per un comitè format per a) els membres en actiu del Consell Directiu de la SCB, i b) els presidents anteriors del Consell Directiu de la SCB. D’aquest comitè, només quatre cinquenes parts (triades per sorteig) tindran dret de vot. Els candidats seran primàriament els que hagin presentat les diverses institucions científiques durant el període de recepció de candidatures. Excepcionalment, i atesa la naturalesa eminentment honorífica i personal del premi, els membres del comitè poden presentar candidatures addicionals de manera individual, sempre que el candidat presentat no estigui afiliat a cap de les institucions que han presentat candidatura (això preveu també la situació en què no se n’hagi presentat cap), i amb la condició de quedar-se sense dret de vot des d’abans del sorteig.

 

Premi a l’Article científic

S’atorga als autors responsables d’una publicació científica que es consideri que ha contribuït de manera més significativa a l’avenç de l’àmbit de les ciències biològiques, realitzada majoritàriament en els territoris de parla catalana. Els articles s’escullen entre tots aquells publicats durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi (és a dir, des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any 2017 —cal especificar si és publicació en paper o en línia). Només es consideraran candidats al premi articles publicats (no s’inclou acceptats per a publicació) en una revista internacional en l’àmbit de les ciències biològiques indexada per la Web of Science de Thomson Reuters (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/). El primer autor (o un dels primers coautors) i un dels autors sènior han d’estar adscrits a una institució ubicada en territori de parla catalana. El premi s’atorga a tots els autors de l’article.

Qui s’hi pot presentar?

Els articles els ha de presentar el primer (co)autor o l’autor (co)sènior. El treball sencer o una part molt significativa d’aquest ha d’haver estat realitzat en el territori de parla catalana.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari , i caldrà incloure una còpia de l’article científic en format PDF, així com la informació addicional que es consideri pertinent amb una extensió màxima de mil paraules. Les propostes s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2018, a les 15 h. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, els quals triaran el treball guanyador. Els membres del Consell Assessor Extern són membres externs del Consell Directiu de la SCB seleccionats ad hoc.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 2.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF).

 

Premi a la Divulgació

S’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema pertanyent a l’àmbit de les ciències biològiques durant l’any 2017.

Qui s’hi pot presentar?

Persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema pertanyent a l’àmbit de les ciències biològiques -tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet— en llengua catalana i durant l’any natural anterior a la data de publicació del premi (és a dir, des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any anterior). No es consideraran susceptibles del premi blogs de divulgació, ja que no es consideren una obra per si mateixos, sinó un mitjà que pot recollir diferents treballs. Sí que es pot presentar, però, l’autor d’una obra penjada al blog, ja que és un mitjà de divulgació completament vàlid.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari, i s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2018, a les 15 h. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, que en aquest cas inclou professionals del món de la comunicació (que no poden optar al Premi en aquesta mateixa convocatòria), i en triaran el treball guanyador.

Quins són els criteris de valoració?

El Consell Directiu de la SCB escollirà les tres candidatures que consideri millors. Per fer aquesta selecció es valoraran l’interès científic i/o innovador de la temàtica tractada, l’habilitat per divulgar i transmetre la recerca o el tema científic escollit, l’ús del llenguatge -tant de l’escrit com de l’audiovisual, si s’hi escau- i l’atractiu periodístic. Les candidatures escollides seran traslladades al tribunal avaluador format ad hoc per tres membres del Consell Assessor Extern, que triarà el treball guanyador.

 

Premi al Jove investigador

S’atorga a la que es consideri la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana, escrita en català, castellà o anglès.

Qui s’hi pot presentar?

Qualsevol investigador que, amb un màxim de 35 anys en el moment de dipositar la tesi, hagi estat guardonat amb el premi extraordinari de l’última convocatòria existent en el moment de la data de publicació del premi (2015-2016 per aquesta edició).

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari, i caldrà incloure un text que expliqui, en una extensió màxima de cinc-centes paraules, en què consisteix la contribució, així com un còpia de la tesi en format PDF. Les propostes s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2018, a les 15 h. El nom del guanyador/a es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, els quals triaran la tesi guanyadora. Els membres del Consell Assessor Extern són membres externs del Consell Directiu de la SCB seleccionats ad hoc.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 500 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF).

 

Premi al Treball de Recerca de batxillerat

S’atorga a l’autor o autora del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria. Els candidats han de ser proposats per un professor o professora del centre d’ensenyament. Els membres de la Secció d’Ensenyament escolliran tres treballs, que seran traslladats al Comitè Assessor Extern de la SCB, que, conjuntament amb el Consell Directiu, en triarà el guanyador.

El Premi SCB Treball de Recerca de Batxillerat pretén promoure i reconèixer la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general, en el marc de la Nit de la Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

 • Qualsevol alumne/a matriculat/da de segon curs de batxillerat en un centre educatiu de Catalunya durant el curs escolar 2017 – 2018.
 • Els/les alumnes participants hauran de ser seleccionats/des prèviament pel seu/seva tutor/a del Treball de Recerca, que és qui en farà la inscripció

Quin treball s’hi pot presentar?

 • El Treball de Recerca ha de ser individual.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de dos treballs.
 • La temàtica ha d’estar centrada en la recerca en ciències biològiques.
 • La metodologia que s’accepta pot basar-se en:
 • treballs descriptius i de catalogació de dades.
 • treballs explicatius i de plantejament d’una hipòtesi.
 • treballs comparatius.
 • estudis de cas en el que es fa la recerca i comprensió de particularitats significatives.
 • treballs de disseny i producció.
 • altres modalitats relacionades amb el treball habitual en aquest àmbit de la ciència.

Com s’hi han de presentar?

Els participants han de lliurar la memòria dels treballs de recerca que es presentin al concurs en format electrònic, en un únic fitxer amb format PDF per mitjà del formulari que es troba a http://scbgestions.info/premitr2018/, que garanteix l’anonimat dels candidats.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases.

 • 23/4/18: Tancament del termini de presentació de treballs.
 • 31/5/18: Publicació del llistat dels tres treballs finalistes.
 • 11/7/18: Proclamació del treball guanyador i lliurament de premis a la nit de la biologia.

El nom del guanyador/a es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

 • Els membres de la Secció d’ensenyament de la SCB faran la tria dels tres treballs finalistes.
 • La tria del treball guanyador es farà conjuntament amb el Consell Directiu de la SCB i el Consell Assessor específic dels Premis SCB.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.

Quins són els criteris de valoració

El jurat avaluarà els treballs de recerca tenint en compte els criteris següents:

   • L’originalitat i concreció del plantejament i del tema.
   • La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i les tècniques emprats al llarg del treball amb els objectius del treball.
   • La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a què s’arriba i el seu rigor científic.
   • La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.
   • El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades.
   • La referència a la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.
   • L’argumentació i profunditat del contingut.
   • La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.
   • Els criteris ètics en l’abordatge del tema i de la metodologia emprada.

Quina dotació té el premi?

  • Es lliurarà un certificat de participació en format digital per a tots/es els /les participants.
  • Es lliurarà un diploma en paper a tots/es els /les finalistes i als corresponents tutors/es dels treballs.
  • Es lliurarà un diploma en paper al/la guanyador/a i al corresponents tutor/a del treball.
  • Es lliurarà una tauleta digital al guanyador/a.