Coordinador:
Lluis Pascual, Dept. Bioquímica i Biologia Molecular, UV.
C/ Doctor Moliner, 50. 46100 Burjassot.