Coordinadora: Marta Morey, Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona.

mmorey@ub.edu

http://www.ub.edu/developmentalbiology/web/

http://www.ub.edu/ibub/research-group/genetics-and-genomics-of-neural-wiring

 

Marta Morey Ramonell és investigadora i professora agregada del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, i membre de l’Institut de Biomedicina de la Universitat Barcelona. Es va doctorar el 2003 amb un treball relacionat amb la funció antioxidant de les selenoproteïnes durant el desenvolupament, dirigit pels doctors Montserrat Coromines i Florenci Serras a la Universitat de Barcelona. A continuació, va dur a terme una estada postdoctoral (2003-2009) al laboratori del doctor Larry Zipursky, al Howard Huges Medical Institute – Universitat de Califòrnia a Los Angeles. Allà es va centrar en l’estudi dels mecanismes moleculars que regulen l’assemblatge de circuits neurals emprant aproximacions genètiques. En un segon període (2009-2012), com a investigadora del Departament de Bioquímica de la David Geffen School of Medicine a UCLA, va aplicar tècniques genòmiques a l’estudi de l’especificitat sinàptica. El 2013, amb un contracte Ramon y Cajal, va establir el seu grup de recerca, i va obtenir una plaça de professora agregada el 2018. El seu laboratori s’ha centrat en diverses línies de treball, com ara l’especificitat sinàptica diferencial entre neurones relacionades, el paper de la glia en l’assemblatge de circuits, i actualment, l’estudi de la plasticitat neural en contextos com la regeneració i el càncer.

 

La secció de Biologia del Desenvolupament es va constituir com a tal el 1978 i des de llavors ha organitzat ja 30 jornades on la comunitat catalana es reuneix per presentar i discutir els resultats més rellevants de la seva recerca en aquest àmbit de la biologia tan fascinant. Com, a partir d’una única cèl·lula, es pot originar la gran diversitat de formes que reconeixem en el món animal i vegetal? Com es regulen la proliferació i diferenciació cel·lulars a nivell genètic i molecular? Quines senyals guien a les cèl·lules a migrar fins els seus destins finals? Quins mecanismes controlen que les cèl·lules s’ordenin i agrupin en l’espai per donar òrgans, sistemes i estructures complexes com, per exemple, les extremitats? I què sabem de processos de desenvolupament post-embrionari com són el creixement, l’envelliment, la metamorfosi o la regeneració? I quin paper té la regulació epigenètica en la proliferació i diferenciació de les cèl·lules mare? Trobar respostes a aquestes i altres preguntes és el que mou l’interès de molts grups de recerca catalans que utilitzen una elevada varietat d’organismes. Les nostres jornades són enriquidores sobretot pels estudiants de doctorat i investigadors i investigadores post-doctorals que tenen l’oportunitat de presentar la seva recerca en un entorn motivador, relaxat i engrescador.

La Secció de Biologia del Desenvolupament té com a objectiu principal promoure la difusió de la recerca sobre aquest camp dins dels àmbits d’actuació de la Societat Catalana de Biologia i ser un lloc de trobada entre els diferents especialistes que treballen en aquesta temàtica a casa nostra. Igualment, pretenem que aquesta difusió vagi més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic i professional i arribi al major nombre d’elements de la societat.


LA BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT A LA SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

Breu història de la Secció de Biologia del Desenvolupament de la Societat Catalana de Biologia i les seves jornades científiques

L’any 1976, sota la presidència de Carles Bas i amb Jaume Baguñà com a vocal de Recerca, es van constituir quatre comissions dins la Societat Catalana de Biologia (SCB) corresponents a aquells camps científics amb activitats prou diferenciades en l’àmbit de la recerca: biologia del desenvolupament, biologia molecular, ecologia i microbiologia.

La Comissió de Biologia del Desenvolupament provenia d’uns seminaris setmanals que, d’ençà el 1975-1976, es feien a l’Hospital Clínic, on es reunien els grups dels doctors Josep Vilanova, Jordi Domingo i Jordi Vives, del mateix hospital, amb el grup de Genètica de la UB (Dr. Jaume Baguñà).

El 1978, les esmentades comissions es van constituir en seccions de la SCB. El primer coordinador de la Secció de Biologia del Desenvolupament va ser Marià Monzó, del grup del Dr. Josep Vilanova de l’Hospital Clínic. La tasca anual de les seccions era organitzar una o més de les sessions ordinàries de la SCB de cada curs, així com els seminaris mensuals de la mateixa Secció. Això es féu sense interrupció des del 1978-1979 fins al 1982-1983. El 1983 es van instituir, a iniciativa de Jordi Domingo i Jaume Baguñà, els Seminaris de Biologia del Desenvolupament del Mas Badó (Sant Feliu de Codines). Aquests seminaris anuals es van celebrar amb èxit durant deu anys. En el període 1993-2004, aquestes trobades anuals per a posar en comú les principals novetats científiques es van organitzar de manera conjunta entre les seccions de Biologia del Desenvolupament i de Biologia Molecular, la qual també havia organitzat jornades científiques des del 1984 de manera individual.

A partir del 2005, aquestes dues seccions van tornar a organitzar les seves jornades de manera individualitzada. En el cas de la Secció de Biologia del Desenvolupament, aquestes jornades s’han anat organitzant els anys 2007, 2010, 2011 , ininterrompudament del 2015 al 2020, i el 2022.

Coordinadors de la Secció de Biologia del Desenvolupament

1978-1983                    Marià Monzó

1983-1997                    Jaume Baguñà

1997-2015                    Jordi Garcia-Fernàndez

2016-2022                  Francesc Cebrià

2022-present             Marta Morey

 

 


 

mas-bado-1983

Mas Badó 1983

mas-bado-1992

Mas Badó 1992

foto_grup_bio_desenvolupament

Institut d’Estudis Catalans 2016

 

Institut d’Estudis Catalans 2019


 

 

Activitats 2019:

XXXI Jornada de Biologia del Desenvolupament