GUANYADOR:

  • Ben Lehner, EMBL-CRG, Universitat Pompeu Fabra, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Barcelona

pel treball:

Transgenerational transmission of environmental information in C. elegants

Adam Klosin, Eduard Casas, Cristina Hidalgo-Carcedo, Tanya Vavouri, Ben Lehner

Fa entrega del Premi el Sr. Albert Barberà, Director General de Recerca i Innovació en Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

L’article liderat per Ben Lehner i publicat a la revista Science mostra com el medi ambient experimentat per un animal a vegades pot influir en l’expressió gènica de generacions posteriors. Més concretament els autors han observat que canvis en la temperatura indueixen l’expressió de regions endògenes normalment reprimides durant múltiples generacions i han associat aquests canvis a una metilació alterada de la lisina 9 de la histona H3. Aquests canvis en la cromatina es produeixen a l’embrió primerenc abans de l’inici de la transcripció i s’hereten a través d’ous i espermatozoides. En conjunt el treball suggereix una memòria epigenètica induïda per un canvi ambiental.

 

FINALISTES:

 

  • Salvador Aznar-BENITAH, Institut de Recerca Biomèdica, ICREA, Barcelona

pel treball:

Aged stem cells reprogram their daily rhythmic functions to adapt to stress

Guiomar Solanas, Francisca Oliveira Peixoto, Eusebio Perdiguero, Paolo Sassone-Corsi, Pura Muñoz-Cànoves, Salvador Aznar Benitah

 

  • Julien Lagarde, Centre de Regulació Genòmica, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

pel treball:

High-throughput annotation of full-length long noncoding RNAs with capture long-read sequencing

Julien Lagarde, Barbara Uszczynska-Ratajczak, Silvia Carbonell, Sílvia Pérez-Lluch, Amaya Abad, Carrie Davis, Thomas R Gingeras, Adam Frankish, Jennifer Harrow, Roderic Guigo, Rory Johnson

 

BASES DEL PREMI

S’atorga als autors responsables d’una publicació científica que es consideri que ha contribuït de manera més significativa a l’avenç de l’àmbit de les ciències biològiques, realitzada majoritàriament en els territoris de parla catalana. Els articles s’escullen entre tots aquells publicats durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi (és a dir, des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any 2017 —cal especificar si és publicació en paper o en línia). Només es consideraran candidats al premi articles publicats (no s’inclou acceptats per a publicació) en una revista internacional en l’àmbit de les ciències biològiques indexada per la Web of Science de Thomson Reuters (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/). El primer autor (o un dels primers coautors) i un dels autors sènior han d’estar adscrits a una institució ubicada en territori de parla catalana. El premi s’atorga a tots els autors de l’article.

 

Qui s’hi pot presentar?

Els articles els ha de presentar el primer (co)autor o l’autor (co)sènior. El treball sencer o una part molt significativa d’aquest ha d’haver estat realitzat en el territori de parla catalana.

 

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari , i caldrà incloure una còpia de l’article científic en format PDF, així com la informació addicional que es consideri pertinent amb una extensió màxima de mil paraules. Les propostes s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

 

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2018, a les 15 h. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

 

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, els quals triaran el treball guanyador. Els membres del Consell Assessor Extern són membres externs del Consell Directiu de la SCB seleccionats ad hoc.

 

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 2.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF).