La Societat Catalana de Biologia és una de les societats científiques amb més tradició i més actives del nostre país. Aplega actualment a uns 1500 socis dels quals un 80% estan fent recerca activa en les nostres universitats o centres de recerca. Les jornades científiques de la SCB tenen una llarga tradició i són punts de trobada que permeten als investigadors fer xarxes properes i col·laboracions de gran eficàcia. La SCB organitza actuacions al voltant de les seves 19 seccions temàtiques en els aspectes més actuals de la Biologia bàsica o aplicada, i 9 seccions territorials. També aplega a un gran nombre de docents de secundària i altres persones properes a l’àmbit BIO. La SCB és se’ns dubte el punt de trobada de referència per als interessats en la Biologia a Catalunya.

Si ets soci de la SCB però no participes habitualment de les nostres activitats et convidem a incorporar-te a una de les seccions temàtiques o territorials, les teves aportacions seran benvingudes i aconseguirem que creixi el coneixement i difusió de la biologia. No deixeu de proposar-nos idees, de marcar-nos projectes i d’indicar-nos punts de millora. La Societat Catalana de Biologia és, primerament, societat, i la seva força sou vosaltres, tots els socis. Des del Consell Directiu us agraïm per endavant la vostra implicació i esperem poder-vos oferir una Societat útil i interessant.

Si no ets soci et convidem a entrar en una societat dinàmica que se’ns dubte ajudarà a la teva carrera professional. Són molts els beneficis que se’n deriven de formar part de la SCB:

– Gratuïtat en la majoria de cursos, seminaris i conferències.
– Possibilitat que els estudiants predoctorals puguin participar i formar-se com a ponents en les comunicacions
orals de les jornades.
– Col·laborar en la organització de jornades especialitzades.
– Rebre les nostres publicacions.
– Facilitar els contactes i la creació de xarxes informals entre investigadors i docents de les universitats
i altres entitats de recerca properes.
– Disposar de quotes reduïdes pels estudiants de grau i postgrau i per tots aquells socis sense un salari fix
(jubilats, atur, etc…).
– Col·laborar en la gestió i el govern de la SCB.

La Biologia és actualment una disciplina científica amb un creixement de coneixements espectacular. Per això la recerca i difusió dels coneixements entorn de la biologia tenen cada vegada més importància en molts aspectes de la ciutadania com la sanitat, l’alimentació, el medi ambient, la població… La societat civil necessita tenir informació i criteri sobre aquests temes i els biòlegs i la SCB podem ajudar-hi decididament. Vine i col·labora amb nosaltres.

 

Marc Martí-Renom,
President de la SCB