Coordinadora: Josefa González. Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) Passeig Maritim de la Barceloneta 37-49. 08003 Barcelona. 93 2309637 josefa.gonzalez@ibe.upf-csic.es

Coordinadora anterior (fins al 2013): Montserrat Papaceit, Dept. de Genètica, Fac. de Biologia, Av. Diagonal, 645. Barcelona.

La Secció de Biologia Evolutiva va ser constituïda per l’Assemblea General de la SCB l’any 1999. La seva finalitat és fomentar tot tipus d’activitats en l’àmbit de la biologia evolutiva.

Les principals activitats que es porten a terme són:

— La Jornada de Biologia Evolutiva celebrada anualment

— L’organització de conferències i seminaris relacionats amb aquesta especialitat.

La Jornada de Biologia Evolutiva té l’objectiu de facilitar la interacció dels membres dels grups de recerca d’arreu de Catalunya que treballen, directa o indirectament, en biologia evolutiva, donar a conèixer la recerca que s’està realitzant dins d’aquest àmbit, fomentar la discussió entre els membres dels diferents grups i estimular la seva cooperació. Addicionalment, aquesta Jornada dóna un paper protagonista als investigadors més joves, que poden presentar i debatre en exposició oral els seus treballs doctorals i/o postdoctorals. Com a incentiu per aquests joves investigadors, cada any s’atorga el premi Antoni Prevosti a la millor comunicació oral d’un jove investigador. Aquesta Jornada es va iniciar l’any 2001 i en cada nova edició ha anat incrementant el nombre de participants fins arribar al voltant del centenar en les últimes edicions.

WEB