Coordinadora: Aurora Ruiz-Herrera Moreno, Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Campus UAB, 08193, Cerdanyola del Vallès. A/e: aurora.ruizherrera@uab.cat

 

Aurora Ruiz-Herrera és investigadora i professora a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va obtenir el títol de doctora l’any 2003 a la UAB pel seu treball sobre l’evolució cromosòmica dels primats. A continuació, va fer una primera estada postdoctoral al grup del professor Terence J. Robinson a la Universitat de Stellenbosch, a Sud-àfrica (2005-2007), amb el suport d’una beca Fullbright/MEC, gràcies a la qual va estudiar l’evolució del genoma dels mamífers d’origen africà (Afrotheria). Tot seguit, va passar un segon període postdoctoral al laboratori de la professora Elena Giulotto a la Universitat de Pavia (Itàlia), del 2007 al 2009, amb el suport d’una beca de recerca Marie Curie Intra-European. El 2009 es va reincorporar al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB, on actualment dirigeix un grup de recerca centrat en l’estudi d’aspectes evolutius, funcionals i estructurals de l’organització del genoma de vertebrats, amb especial atenció a la línia germinal. És membre de l’Institut de Biologia i Biomedicina (IBB) de la UAB des del 2011. Des del 2016 és professora agregada de la mateixa universitat i, des de l’octubre del 2020, és coordinadora adjunta del grau en biologia de la UAB.

Coordinadora anterior (fins al 2021): Josefa González. Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF). La Secció de Biologia Evolutiva va ser constituïda a l’assemblea general de la Societat Catalana de Biologia de l’any 1999. Aquesta secció té per finalitat fomentar tota classe d’activitats en l’àmbit de la biologia evolutiva.

Les principals activitats que porta a terme són:

— La Jornada de Biologia Evolutiva, que se celebra anualment.

— L’organització de conferències i seminaris relacionats amb aquesta especialitat.

La Jornada de Biologia Evolutiva té l’objectiu de facilitar la interacció dels membres dels grups de recerca d’arreu de Catalunya que treballen, directament o indirectament, en biologia evolutiva, donar a conèixer la recerca que s’està realitzant dins d’aquest àmbit, fomentar la discussió entre els membres dels diferents grups i estimular-ne la cooperació. Addicionalment, aquesta jornada dona un paper protagonista als investigadors més joves, que poden presentar i debatre en exposició oral els seus treballs doctorals i/o postdoctorals. Com a incentiu per a aquests joves investigadors, cada any s’atorga el Premi Antoni Prevosti a la millor comunicació oral d’un jove investigador. La celebració d’aquesta jornada es va iniciar l’any 2001 i en cada nova edició ha anat creixent el nombre de participants fins a arribar al voltant del centenar en les darreres edicions.

WEB