Si voleu afegir-hi un enllaç o fer-hi alguna modificació, feu-nos-ho saber a scb@iec.cat

ENLLAÇOS CATALUNYA

ENLLAÇOS PAÍS VALENCIÀ

 

                                      CATALUNYA

                                             1. Centres de recerca

                                                                      CERCA

                                                                      CSIC

                                                                      Universitat

                                                                      Hospitals

                                             2. Col·legis professionals

                                             3. Empreses

                                             4. Fundacions

                                             5. Museus

                                             6. Parcs científics

                                             7. Universitats

                                             8. Diversos

 

     1-   Centres de recerca

                                        CERCA

Agrotecnio    Centre de Recerca en Agrotecnologia          http://www.agrotecnio.udl.cat

CRAG            Centre de Recerca en Agrigenòmica             http://www.cragenomica.es

CMRB           Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona              http://www.cmrb.eu

CREAF         Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals       http://www.creaf.cat

CREAL         Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental              http://www.creal.cat

CReSA         Centre de Recerca en Sanitat Animal              http://www.cresa.es

CRESIB       Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona    http://www.cresib.cat

CRG             Centre de Regulació Genòmica                             http://www.crg.eu

CTFC           Centre Tecnològic Forestal de Catalunya            http://www.ctfc.cat

IBEC            Institut de Bioenginyeria de Catalunya               http://www.ibecbarcelona.eu

ICP               Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont           http://www.icp.cat

IDIBAPS     Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer    http://www.idibaps.org

IDIBELL     Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge                    http://www.idibell.cat

IDIBGI        Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta    http://www.idibgi.org

IGTP            Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol     http://www.germanstrias.org

IISPV           Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili                         http://www.iispv.cat

IJC               Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras     http://www.carrerasresearch.org

IMIM          Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques          http://www.imim.cat

IMPPC        Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer    http://www.imppc.org

IRB Barcelona     Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona         http://www.irbarcelona.org

IRB Lleida            Institut de Recerca Biomèdica de Lleida                http://www.irblleida.org

IR-Sant Pau         Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau    http://www.recercasantpau.cat/

IrsiCaixa     Institut de Recerca de la Sida                                             http://www.irsicaixa.org

IRTA           Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària          http://www.irta.cat

VHIO          Vall d’Hebron Institut d’Oncologia                                    http://www.vhio.net

VHIR          Vall d’Hebron Institut de Recerca                                      http://www.vhir.org

XRAq          Xarxa de Referència d’R+D+I en Aqüicultura de Catalunya   http://www.xraq.cat

                                        CSIC

CEAB         Centre d’Estudis Avançats de Blanes                                http://www.ceab.csic.es

CMIMA     Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals     http://www.cmima.csic.es

IBB            Institut Botànic de Barcelona                                              http://www.ibb.bcn-csic.es

IBE           Institut de Biologia Evolutiva                                                http://www.ibe.upf-csic.es

IBMB       Institut de Biologia Molecular de Barcelona                      http://www.ibmb.csic.es

ICCC        Institut Català de Ciències Cardiovasculars                        http://www.csic-iccc.org

ICM          Institut de Ciències del Mar                                                   http://www.cmima.csic.es

IIBB         Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona        http://www.iibb.csic.es

                                        Universitat

               Universitat Autònoma de Barcelona

IBB      Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar Palasí”     http://ibb.uab.es

ICTA   Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals                  http://icta.uab.es

INc      Institut de Neurociències                                                   http://inc.uab.es

               Universitat de Barcelona

CNAG          Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica                                     http://www.cnag.cat

IBUB           Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona    http://www.ub.edu/ibub

INSA·UB    Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària    http://www.ub.edu/insa

IRBio          Institut de Recerca de la Biodiversitat                                    http://www.ub.edu/irbio

               Universitat de Girona

 IEA               Institut d’Ecologia Aquàtica                       http://www.udg.edu/iea

IMA-UdG     Institut de Medi Ambient                           http://www.udg.edu/instituts/MediAmbient

INTEA          Institut de Tecnologia Agroalimentària   http://www.udg.edu/instituts/Intea/Inici

               Universitat de Lleida

GRAP           Grup de Recerca en Agròtica i Agricultura de Precisió                      http://www.grap.udl.cat

CDBA           Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris     http://www.dba.udl.cat

               Universitat de Vic

BETA           Centre Tecnològic BETA                                 http://www.uvic.cat/CT_BETA

               Universitat Rovira i Virgili

CTNS             Centre Tecnològic de Nutrició i Salut                               http://www.ctns.cat

IISPV             Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili                   http://www.hospitalsantjoan.cat

TecnATox     Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicologia  http://www.tecnatox.cat

                                         Hospitals

 ICO     Institut Català d’Oncologia            http://ico.gencat.cat

IRO      Institut de Recerca Oncològica     http://www.iro.cat

     2- Col·legis Professionals

Col·legi de Biòlegs de Catalunya                                        http://www.cbiolegs.cat

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya        http://www.cdl.cat

Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya         http://www.ccfc.cat

Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya             http://www.veterinaris.cat

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya      http://www.agronoms.org

     3- Empreses

Ecogen                                         http://www.ecogen.com

Bioiberica Plant Phisiology     http://plantstress.bioiberica.com

Covalab                                        http://www.covalab.com

Labclinics                                    http://www.labclinics.com

     4- Fundacions

FPM                Fundació Pasqual Maragall     http://www.fpmaragall.org

UdL-IRTA     Fundació Centre UdL-IRTA     http://www.irta.cat

FCS                 Fundació Ciència en Societat   http://www.ccfundacions.cat/fundacions/fundacio-ciencia-en-societat 

     5-Museus

Aquarium de Barcelona                    Barcelona     https://www.aquariumbcn.com/ca/

Jardí Botànic de Barcelona              Barcelona     http://museuciencies.cat/visitans/jardi-botanic

Institut Català d’Ornitologia              Barcelona     http://ornitologia.org

Museu Darder                                     Banyoles       http://www.museusdebanyoles.cat

Museu de Cències Naturals de Granollers     Granollers              http://www.museugranollersciencies.org

Museu de Ciències Naturals de Barcelona     Barcelona               http://www.museuciencies.bcn.cat

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya     Terrassa     http://www.mnactec.cat

Museu de les Terres de l’Ebre        Amposta        http://www.museuterresebre.cat

Zoo de Barcelona                              Barcelona      http://www.zoobarcelona.cat

     6- Parcs Científics

PCITUdG Parc Científic i Tecnològic de la UdG  http://www.parcudg.com 

PRBB       Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona      http://www.prbb.org/ca

PCB          Parc Científic de Barcelona                               http://www.pcb.ub.edu/portal

PCTAL     Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida     http://www.parcteclleida.es

PRUAB    Parc de Recerca UAB                                        http://www.uab.cat/parc-recerca

     7-Universitats

                    Universitat Autònoma de Barcelona     http://www.uab.cat

Facultat de Biociències     http://www.uab.cat/biociencies

Facultat de Ciències          http://www.uab.cat/ciencies

Facultat de Medicina        http://www.uab.cat/medicina

Facultat de Veterinària    http://www.uab.cat/veterinaria

                    Universitat de Barcelona     http://www.ub.edu/web/ub/ca

Facultat de Biologia                                                      http://www.ub.edu/biologia

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació     http://www.ub.edu/farmacia

Facultat de Medicina i Ciències de la Salu                 thttp://www.ub.edu/medicina

                    Universitat de Girona     http://www.udg.edu

Facultat de Ciències                  http://www.udg.edu/fc

Escola Politècnica Superior     http://www.udg.edu/eps

Facultat de Medicina                http://www.udg.edu/fm

                    Universitat de Lleida     http://www.udl.cat

Facultat de Medicina            http://www.udl.cat/ca/centres/facultat_medicina

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària     http://www.udl.cat/ca/centres/etsea

                    Universitat de Vic     http://www.uvic.cat

Facultat de Ciències i Tecnologia                            http://www.uvic.cat/centre/ust

                    Universitat Internacional de Catalunya     http://www.uic.es

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut   http://www.uic.es/ca/facultat-de-medicina-i-ciencies-de-la-salut

                    Universitat Politècnica de Catalunya     http://www.upc.edu

Ciències i Tecnologia de la Salut EUETIB

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona ESAB

                    Universitat Pompeu Fabra     https://www.upf.edu

Ciències de la Salut i de la Vida               https://www.upf.edu/biomed

Escola Superior Politècnica                      https://www.upf.edu/etic

                    Universitat Ramon Llull     http://www.url.edu

IQS School of Engineering         http://www.iqs.edu/ca

                    Universitat Rovira i Virgili     http://www.urv.cat

Facultat d’Enologia                                             http://www.fe.urv.cat

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut    http://www.fmcs.urv.cat

Facultat de Química                                            http://www.fq.urv.cat

ETS Enginyeria Química                                   http://www.etseq.urv.es

     8-Diversos

Biocat: Organisme de suport a la recerca            http://www.biocat.cat

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya          http://www.xtec.cat

 

                                      PAÍS VALENCIÀ

                                             1. Centres de recerca

                                                                      CSIC

                                                                      Generalitat

                                                                      Universitat

                                               2.Universitats

                                               8. Diversos

 

       1- Centres de recerca

                                         CSIC

IBV        Institut de Biomedicina de València                          http://www.ibv.csic.es

IBMP    Instituto de Biología Molecular de Plantas               http://www.ibmcp.csic.es

IATA     Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments      http://www.iata.csic.es

IN          Instituto de Neurociencias de Alicante                      http://in.umh-csic.es

IATS      Institut d’Aqüicultura de Torrelasal                          http://www.iats.csic.es

                                         Generalitat

CIPF     Centro de Investigación Príncipe Felipe                    http://www.cipf.es

IVIA      Institut Valencià d’Investigacions Agràries              http://www.ivia.es

                                         Universitat

              Universitat de València

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva      https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-cavanilles-biodiversitat-biologia/ca/institut-cavanilles-biodiversitat-biologia-evolutiva-1285893448913.html

          2- Universitats

Universitat d’Alacant                                         http://www.ua.es

Universitat Miguel Hernandez                      http://www.umh.es/?lang=VAL

Universitat de València Estudi General     http://www.uv.es

Universitat Politècnica de València             http://www.upv.es

Universitat Jaume I de Castelló                     http://www.uji.es