11

La SCB: què és, què fa i quins beneficis dóna als seus socis

La Societat Catalana de Biologia (SCB), fundada l’any 1912, fou la primera filial de l’Institut d’Estudis Catalans i tingué com a primer president el doctor August Pi i Sunyer. Després de la interrupció de les seves activitats l’any 1938, aquestes foren represes el 1954 en la clandestinitat, i finalment, de manera pública, el 1962. Des d’aleshores, el nombre de socis i d’activitats organitzades ha anat creixent fins als mil quatre-cents socis actuals i més d’un centenar d’activitats al llarg de l’any, dirigides a la comunitat científica, estudiantil, docent o al públic en general. A més, edita les publicacions Què Cal Saber i Treballs, i ha editat la revista Omnis Cellula. La SCB s’organitza en dinou temàtiques i en nou seccions  territorials, i està dirigida per un consell directiu que és elegit per l’assemblea de socis, i actualment presidit pel doctor Marc Martí-Renom. Així, doncs, la SCB és la societat científica més antiga, amb més socis i amb més activitat del nostre país.

Els objectius de l’SCB són reunir els professionals i estudiosos de les ciències de la vida del nostre país per permetre l’intercanvi d’idees i ajudar a difondre la recerca que fem dins la comunitat científica —i també fora de les nostres fronteres— a la societat en general. En definitiva, la SCB aspira a ésser el referent de la recerca en biologia al nostre país.

Els beneficis per als socis inclouen, entre d’altres, rebre la programació dels actes organitzats per l’ SCB, obtenir descomptes en l’assistència a les jornades científiques, tenir plaça reservada en actes amb aforament limitat, rebre les publicacions i revistes en paper al domicili, tenir descomptes en totes les publicacions i llibres de l’IEC, poder organitzar activitats, i tenir veu i vot en l’assemblea general de socis. Tot per només 38 € anuals els socis numeraris i 15 € anuals els socis estudiants. Feu-vos-en socis ja!