Consulteu el número sencer de Treballs volum 73

Consulteu el número sencer de Treballs volum 72

Consulteu el número sencer de Treballs volum 71

Consulteu el número sencer de Treballs volum 70

Consulteu el número sencer de Treballs volum 69

Consulteu el número sencer de Treballs volum 68

Consulteu el número sencer de Treballs volum 67

TSCB-66-COBERTA

Consulteu el número sencer de Treballs volum 66

4_TSCB65-PORTADA

Consulteu el número sencer de Treballs volum 65

 

Consulteu-la al Portal de publicacions de l’IEC o a l’Hemeroteca Científica Catalana

Normes de presentació d’originals

Informació per a la subscripció

 


Història de la revista

La revista Treballs reflecteix l’activitat científica de la Societat Catalana de Biologia des que el primer número va veure la llum el 1913, un any després de la fundació de la Societat. Aquest primer número es feia ressò de la primera sessió científica de la Societat, que va tenir lloc el desembre de 1912. Ben aviat es van establir contactes amb altres publicacions científiques, i l’any 1917 es va publicar un resum en francès que va ésser inclòs en el butlletí de la Société de Biologie de París.

El desig dels editors de Treballs fou mantenir un ritme de publicació anual. Però al llarg de la seva història, Treballs ha patit algunes interrupcions, les quals han coincidit amb interrupcions de les activitats de la Societat per raons polítiques.

L’any 1921 hi va haver una gran violència social a Barcelona, i l’ambient no va afavorir gens el desenvolupament d’activitats científiques. Com a conseqüència d’aquests fets, Treballs no va sortir publicat aquell any. Tampoc no fou publicat des de 1924 fins a 1931, coincidint amb el primer període dictatorial del segle XX. Durant aquells anys no es va permetre l’ús del català en els actes públics, i el finançament de les institucions catalanes, com l’Institut d’Estudis Catalans, van ser suspeses. Encara que l’activitat científica de la Societat no va parar mai, va ser del tot impossible publicar els resums de les sessions. Després de l’adveniment d’un govern democràtic, el 1931, es van publicar, en dos anys, quatre números de Treballs, que recolliren les activitats des de 1923 fins a 1931.

La Guerra d’Espanya (1936-1939) i la dictadura posterior del general Franco (1939-1975) van esdevenir dos períodes obscurs per a la cultura catalana. El volum 17 de Treballs, que recollia les contribucions científiques de 1935 i que havia estat imprès el 1938 i era a punt de ser distribuït, va ser destruït després de l’ocupació de Barcelona per les tropes de Franco el gener de 1939. Els arxius i totes les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans van ser convertits en cendra.

La democràcia va tornar l’any 1976, però ja des de 1962, quan la dictadura va reduir la seva pressió en contra de la cultura catalana, la Societat va reprendre la seva activitat científica. Però Treballs no va poder publicar-se un altre cop fins al 1963, ja no tant per raons polítiques, sinó per dificultats econòmiques.

En els últims anys, la determinació i tenacitat de la Junta Directiva han fet possible que Treballs torni a ser una publicació periòdica. En el volum 39 (1986), l’anglès ha fet la seva aparició amb un número monogràfic dedicat a l’origen de la vida, que ja és exhaurit. Des d’aleshores, articles d’autors estrangers escrits en anglès hi són publicats de vegades. A més a més, la revista inclou un índex i resums en llengua anglesa de tots els articles. La Societat Catalana de Biologia també ha publicat llibres de ponències i resums de reunions científiques, i també monografies i el directori dels membres. Al llarg d’uns quants anys es va publicar un butlletí en comptes de la revista Treballs.


Si vols col·laborar en la millora de la revista Treballs envia aquesta enquesta a la Secretaria de la SCB.