Coordinadors:

Vicent Arbona, Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de la Universitat Jaume I, vicente.arbona@camn.uji.es

Vicent Arbona és professor titular i investigador al Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de la Universitat Jaume I. Es va llicenciar en ciències biològiques a la Universitat de València i va obtenir el doctorat a la Universitat Jaume I l’any 2005. Ha treballat com a investigador postdoctoral a la Universitat de Califòrnia a Riverside (Estats Units), on va investigar els determinants nutricionals i hormonals de l’alternança de collites en cítrics, i al Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie a Halle (Alemanya), on va participar en un projecte dirigit a investigar les molècules responsables de la comunicació entre plantes i microorganismes de la rizosfera mitjançant l’anàlisi no dirigida de perfils de metabòlits. Posteriorment, es va incorporar al Centre de Genòmica de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries a Moncada com a investigador Juan de la Cierva per a desenvolupar un projecte encarat a caracteritzar la variabilitat en el perfil de compostos bioactius en distintes espècies de cítrics emprant la metabolòmica. L’any 2012 va tornar a la Universitat Jaume I com a investigador Ramón y Cajal i es va estabilitzar com a professor titular l’any 2019. Des d’aleshores, la seua activitat s’ha dividit entre la docència i la investigació, que segueix diferents línies de recerca relacionades amb la resposta dels cultius a les condicions de canvi climàtic i, en particular, la integració de la resposta hormonal i metabòlica en el desenvolupament de respostes de tolerància.

 

Ferran Martinez-Garcia, Unitat Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I, femartin@uji.es

Ferran Martinez-Garcia és catedràtic de biologia cel·lular i, prèviament, fou catedràtic de fisiologia i professor titular de biologia animal. Aquesta trajectòria heterodoxa li ha permès fer classes i estudiar temes molt diversos. Això no obstant, la seua investigació s’ha centrat en l’àmbit de les neurociències. Va començar estudiant l’evolució dels sistemes i circuits cerebrals dels vertebrats (rèptils, aus i mamífers), durant el seu període pre- i postdoctoral a Amsterdam (Universitat Lliure d’Amsterdam) i a Londres (St. George’s de la Universitat de Londres). Més endavant, va virar cap a la neurociència de la conducta, usant ratolins, en els quals va demostrar l’existència de feromones sexuals de mascles amb propietats reforçants per a femelles, i va caracteritzar el circuit específic d’aquest reforç. En els darrers anys, ha generalitzat la seua investigació als circuits i processos cerebrals de les conductes socials motivades, incloent-hi les conductes maternal i paternal. Al llarg de la darrera dècada, ha canviat d’universitat (de la Universitat de València a la Universitat Jaume I) i ha intensificat la vessant divulgadora de la seua activitat com a investigador. Col·labora assíduament amb DivulCat, Mapping Ignorance i Naukas, i és part de l’organització de Pint of Science Castelló.

Aquest any 2020 hem estrenat la secció de la SCB a Castelló de la Plana, amb la qual pretenem oferir conferències en la nostra llengua en diferents àmbits de la biologia: aqüicultura, evolució, neurociència, biomedicina, ecologia i desertificació, i interacció de les plantes amb el seu ambient.

 

ACTIVITATS:

29 de març de 2022

 LA MICROBIOLOGIA DE LES COSES MENUDES

18 de novembre de 2020

LA SÍNDROME DE RETT: LA IMPORTÀNCIA D’ESTUDIAR LES MALALTIES RARES