Coordinadora: Ariadna Laguna, VHIR

Ariadna Laguna és neurocientífica i investigadora principal del Grup de Recerca en Malalties Neurodegeneratives de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR). La seva carrera científica s’ha centrat en la comprensió dels mecanismes moleculars i cel·lulars subjacents a les malalties humanes que afecten el sistema nerviós, siguin neurodegeneratives o amb una etiologia del neurodesenvolupament. Primer, amb un doctorat al Centre de Regulació Genòmica (CRG, Barcelona, Espanya) centrat en la síndrome de Down. A continuació, com a investigadora postdoctoral Marie Curie al Karolinska Institutet (KI, Estocolm, Suècia), va treballar en la regulació transcripcional de les neurones de dopamina durant el desenvolupament i en condicions patològiques com la malaltia de Parkinson. Actualment, com a investigadora Ramón y Cajal, s’ha centrat en l’estudi de l’eix cervell-cos en la malaltia de Parkinson, amb un interès especial en la microbiota intestinal i les diferències de sexe. La seva recerca té com a objectius desxifrar els mecanismes fisiopatològics clau, desenvolupar biomarcadors i provar noves estratègies terapèutiques per a la malaltia de Parkinson. Pertany al Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED) i és membre de la International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS), la Societat Espanyola de Neurociència (SENC), la Societat Catalana de Biologia (SCB) i l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT). També és professora associada del màster en Medicina Translacional del VHIR i investigadora associada de l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB). Finalment, és activa en la formació i tutoria d’estudiants de doctorat, màster i batxillerat, i participa en activitats de divulgació científica per promoure la cultura científica i per la conscienciació general sobre la malaltia de Parkinson.

 

 

MAPA DE LA RECERCA EN NEUROCIÈNCIES A CATALUNYA

El Mapa de la recerca en neurociències a Catalunya és una base de dades que recull informació sobre els grups catalans que fan recerca en aquest camp, subministrada pels mateixos grups

Mapa-de-la-Recerca-en-neurociències-a-Catalunya

Mapa precolombí (2009)

Mapa de la recerca en neurociències a Catalunya

 

 

PREMI RAMON TURRÓ

El premi Ramon Turró guardona un autor de l’article en neurobiologia experimental més citat al llarg dels vint-i-cinc anys posteriors a la seva publicació i originat en un laboratori dins l’àmbit territorial de la Societat Catalana de Biologia.

Bases

Edició 2022

Edició 2018

Edició 2016

Edició 2014

Edició 2010