Coordinador:
Carles Saura, UAB, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Campus de Bellaterra, Facultat de Medicina, Edifici M. Cerdanyola del Vallès 08193
carlos.saura@uab.cat

Mapa-de-la-Recerca-en-neurociències-a-Catalunya
Mapa precolombí corresponent a les dades aportades pels grups de recerca el 2009. S’està treballant en la seva actualització, que es preveu publicar el 2014.

Mapa de la recerca en neurociències a Catalunya