Coordinadora:

Sofía Pérez del Pulgar Gallart, CIBERehd, Hospital Clínic de Barcelona. Laboratori d’Hepatitis Virals, IDIBAPS. C/ Rosselló 149-153, planta 3, 08036 Barcelona

Sofía Pérez del Pulgar Gallart és investigadora del CIBERehd, Hospital Clínic de Barcelona, al Laboratori d’Hepatitis Víriques de l’IDIBAPS. Es va llicenciar en química a la Universitat de Barcelona l’any 1995 i va fer el doctorat al Departament d’Hemodinàmica Hepàtica del Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, sota la direcció de la doctora Pilar Pizcueta. L’any 2001 va presentar la tesi doctoral sobre l’estudi del paper de les molècules d’adhesió en la migració leucocitària en la hipertensió portal, utilitzant models d’experimentació animal i tècniques de microscòpia intravital. En finalitzar la tesi doctoral, va fer una estada de postdoctorat al laboratori del doctor Christopher Hughes (Universitat de Califòrnia, Irvine), on va estudiar diferents vies de senyalització associades a l’angiogènesi mitjançant un model de cultiu cel·lular en 3D de formació de vasos sanguinis, i al laboratori del doctor Antoni Zorzano (UB) per a la recerca i validació de molècules de reconeixement de patrons com a noves dianes terapèutiques contra la síndrome metabòlica. Posteriorment, va treballar durant tres anys a la indústria farmacèutica fent tasques d’R+D en l’àrea dels hemoderivats i la gestió de projectes científics. El juny del 2007 es va incorporar al Grup d’Hepatitis Víriques de l’Hospital Clínic, IDIBAPS, com a investigadora CIBERehd per a dedicar-se a l’estudi de les hepatitis virals des d’un punt de vista translacional. Inicialment, les seves línies d’investigació es van centrar en l’estudi de factors virals (evolució genètica, dinàmica de quasiespècies, compartimentació) i de l’hoste (receptors del VHC, polimorfismes genètics) en la resposta al tractament antiviral i la recurrència de l’hepatitis crònica C després d’un trasplantament de fetge. Més recentment, ha obert una línia de recerca entorn de la infecció pel VHB; concretament, per a l’estudi dels mecanismes moleculars i la significació clínica de la persistència del cccDNA, i la influència dels factors virals i de l’hoste en la història natural i la resposta al tractament en l’hepatitis crònica B.


 

La virologia a Catalunya és una àrea en creixent desenvolupament, tant en la vessant d’investigació bàsica com en la clínica o veterinària, especialment en aquells aspectes de la virologia lligats a la biologia molecular. Per tal de fomentar la interacció entre els diferents grups que treballen en aquesta àrea, l´any 2000, es constituí la Secció de Virologia dins la Societat Catalana de Biologia.

Aquesta Secció va iniciar les seves activitats el curs 2000-2001 amb els seminaris de Virologia que actualment tenen lloc a l´Hospital Clínic de Barcelona. La Secció també dur a terme anualment una Jornada de Virologia. Aquestes jornades es van iniciar l’any 2001 i s’han dut a terme a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

Entre els objectius de la Secció destaquen d’una banda donar a conèixer la seva existència al col·lectiu mèdic, als estudiants universitaris i a les empreses del nostre entorn, i de l’altra la difusió dels darrers avenços i de la recerca que es realitza a Catalunya entre els professionals implicats.