Coordinadora:

Núria Busquets Martí, IRTA-CReSA. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària – Centre de Recerca en Sanitat Animal. Edifici CReSA, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona.

 

Núria Busquets Martí és investigadora del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA); concretament, pertany al grup Arbovirus i Artròpodes Vectors, dins el subprograma Malalties Exòtiques del CReSA. Es va llicenciar en biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 2001 i va fer el doctorat al Departament de Microbiologia Molecular i Genètica de la Facultat de Ciències de la UAB. L’any 2005 va presentar la tesi doctoral sobre la caracterització del genoma i el regulador gènic del bacteriòfag SE1 de Salmonella enterica. En finalitzar la tesi doctoral, va començar a treballar al CReSA com a responsable del diagnòstic del virus de la grip aviària i el virus del Nil occidental en el marc dels programes de vigilància coordinats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, va participar en estudis de patogènia del virus de la grip aviària en models animals en el grup de la doctora Natàlia Majó, en el qual duia a terme infeccions experimentals en les instal·lacions de nivell de bioseguretat 3 del CReSA. L’any 2008 va cursar el Postgrau de Filogènia de la Universitat de Barcelona, que li va permetre posteriorment fer estudis filogenètics del virus de la grip aviària i del virus del Nil occidental detectats a Catalunya. El 2009 va rebre una beca de l’Human Frontiers Science Program per a fer una estada postdoctoral a la Universitat de Dublín, on va estudiar la barrera hematoencefàlica in vitro i el pas dels virus a través d’ella. El 2010 es va incorporar a la xarxa de diagnòstic europeu de malalties virals emergents (EVD-LabNet) com a membre de contacte del CReSA. Des d’aquell mateix any, forma part del grup Arbovirus i Artròpodes Vectors del CReSA, del qual és la responsable des del 2014. Des d’aleshores, ha centrat la seva recerca en virus transmesos per vectors, concretament per mosquits. Des del 2013 participa en el programa de vigilància d’arbovirus coordinat pel Departament de Salut, del qual és la responsable del diagnòstic dels virus del dengue, el Zika i el chikungunya en els mosquits capturats en les inspeccions entomològiques que es duen a terme en el marc d’aquesta vigilància a tot Catalunya. La seva línia d’investigació es basa en l’estudi de la interacció hoste-virus-vector per tal de millorar la vigilància i el control dels virus zoonòtics transmesos per mosquits. Actualment, la seva carrera científica està dirigida a entendre millor els aspectes clau de la competència vectorial tant de mosquits autòctons com de mosquits invasors per diversos arbovirus (re)emergents de gran rellevància tant per a la salut humana —com els virus del dengue, el Zika o el chikungunya— com per virus zoonòtics de gran importància en sanitat animal —com el virus de la febre de la vall del Rift i el virus del Nil occidental— per tal de determinar millor el risc d’introducció i de transmissió d’aquests virus. La seva feina combina aspectes de diferents disciplines de la biologia, com la biologia molecular, la virologia i l’entomologia.

 

La virologia a Catalunya és una àrea en creixent desenvolupament, tant en la vessant d’investigació bàsica com en les vessants clínica, veterinària i ambiental. Per tal de fomentar la interacció entre els diferents grups que treballen en aquesta àrea, l’any 2000 es constituí la Secció de Virologia de la Societat Catalana de Biologia.

Cada any, la Secció duu a terme una jornada de virologia. La primera d’aquestes jornades va ser el 2001 i, des d’aleshores, s’han dut a terme a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, excepte la Jornada de Virologia del 2020, que va tenir lloc de manera telemàtica a causa de la pandèmia de COVID-19. Els objectius d’aquestes jornades són, entre d’altres, donar a conèixer la recerca realitzada en els diferents àmbits de la virologia del nostre entorn fent difusió dels darrers avenços i de la recerca que es realitza a Catalunya entre els professionals implicats, i proporcionar un espai de discussió científica sobre temes actuals i d’especial interès relacionats amb la virologia.

A més, la Secció també té com a objectiu fer arribar el coneixement de diferents aspectes de la virologia en el marc d’una sola salut (one health) a la societat perquè sigui conscient que la salut humana, la sanitat animal i la salut de l’ambient estan connectades i són interdependents.