Coordinadora:
Laura Castarlenas

 

La Secció Biologia i Societat es va crear l’any 2002 amb l’objectiu d’acostar el coneixement de la biologia a la societat. Per acomplir aquest objectiu organitza activitats adreçades a estudiants de secundària i al públic en general.

També organitza fòrums de debat entre científics i especialistes de la comunicació científica per valorar com arriba la informació científica al públic i com podria millorar-se.