Coordinadora:
M. Ángeles de la Torre, DCMB, Facultat de Medicina, UdL.
Av. Rovira Roura, 44. 25198 Lleida.