Foto_espelta

Coordinador:
Josep M. Espelta, CREAF, UAB, Bellaterra.
T 935 814 671.

La Secció d’Ecologia té com a objectiu la promoció i divulgació dels avenços que es realitzen en aquesta àrea de coneixement. Aquesta tasca es desenvolupa mitjançant diferents activitats pròpies i en col·laboració amb altres societats de l’IEC, universitats i centres de recerca i inclouen l’organització de seminaris especialitzats cursos i sessions al voltant de noves tècniques i metodologies de recerca i activitats de difusió del coneixement a un públic no especialitzat.