Coordinador:
Jordi Morral

L’equip de la Secció d’Ensenyament organitzem anualment un curs d’actualització en continguts de biologia per al professorat d’Ensenyament Secundari.

La secció d’Ensenyament té com a objectiu fer de pont entre el professorat de secundària i el personal investigador de les universitats i d’altres centres d’investigació.

Al llarg de cada curs s’organitzen un cicle de tres conferències i unes Jornades de Biologia Molecular i Cel·lular.

 

Dossier d’actualització de conceptes de microbiologia