Coordinador:
Carlos Giménez, Col·legi Sant Gabriel.
Av. Germans Gabrielistes, 22. Viladecans.

L’equip de la Secció d’Ensenyament organitzem anualment un curs d’actualització en continguts de biologia per al professorat d’Ensenyament Secundari.

La secció d’Ensenyament té com a objectiu fer de pont entre el professorat de secundària i el personal investigador de les universitats i d’altres centres d’investigació.

Al llarg de cada curs s’organitzen un cicle de tres conferències i unes Jornades de Biologia Molecular i Cel·lular.