Vocal de publicacions: Jordi Barquinero, VHIR

Història del Què cal saber?

La Societat Catalana de Biologia publica el full lexicogràfic Què Cal Saber? (QCS) des del novembre de 1984. La circular que acompanyava la primera tramesa explicava als socis que la finalitat bàsica era “donar a conèixer uns termes, regles o models que, si bé són molt ben establerts en la llengua catalana, sovint veiem o sentim ignorats en els àmbits professionals de la nostra vida quotidiana: classes, conferències, notes, avisos, resums, tesis…” Coincidint amb la celebració del 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (CMBLC), hom va arribar al número 100 dels fulls. Aquella circumstància, juntament amb la publicació -aleshores encara recent- del Diccionari de la Llengua Catalana de l’IEC, ens va animar a editar un llibret amb el recull dels cent números. Això, a més de proporcionar la col·lecció completa de fulls, va permetre actualitzar-los d’acord amb el DIEC i amb els treballs de terminologia del TERMCAT dels darrers anys. Aquest llibret, la publicació del qual fou possible gràcies al suport rebut de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, va distribuir-se als assistents del 15è CMBLC i, posteriorment, als socis de la Societat Catalana de Biologia. Tant la finalitat com el plantejament que hom feia a l’inici de la publicació dels fulls, el 1984, continuen essent vàlids. L’interès que el QCS desperta ens ho demostren les sol·licituds rebudes de diverses entitats, com ara biblioteques, associacions o serveis de llengua de diferents universitats, que ens sol·liciten la tramesa de manera regular. També ens ho demostren les comunicacions personals rebudes; en alguns casos, per a felicitar-nos; en d’altres, per a mostrar la seva discrepància amb alguns punts tractats, o per a suggerir-nos temes per a discutir en el futur. La llengua continua enriquint-se amb nous termes, procedents en molts casos de les ciències de la vida. El QCS, amb la seva periodicitat mensual, d’octubre a juny, pot ésser un mitjà de difusió immediata de la nova terminologia, que, en alguns casos, pot trigar anys a ser incorporada en obres d’envergadura, com ara el DIEC o el Diccionari Enciclopèdic de Medicina. També pot fer un toc d’atenció sobre la incorrecció de determinats mots o d’expressions aliens al català, que s’introdueixen a poc a poc en el llenguatge oral i escrit. Amb l’assessorament del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC i el Termcat

rm-logo01


Recull de fitxes de Què Cal saber? de la 1 a la 250

Títols publicats 

En construcció

250: ELS CÍTRICS (II)

249: ELS CÍTRICS (I)

248: LES FORMES PREFIXADES ACIDO- I AZIDO-

247: EL GÈNERE HORDEUM (II)1

246: EL GÈNERE HORDEUM (I)1

245: LES FORMES PREFIXADES QUIMIO- I QUIMO

244: VÍRIC O VIRAL?

243: DERMA I DERMIS

242: PECILOTERM I POIQUILOTERM

241: UN PARELL DE CURIOSITATS SOBRE NOMENCLATURA DE NOMBRES

240: ELS SÍMBOLS DELS MINUTS I SEGONS

239: LA LOCUCIÓ DE L’ORDRE DE

238: L’ORDRE SINTÀCTIC DELS MOTS EN DETERMINATS TERMES BIOQUÍMICS

237: ROTAR I RODAR

236: ELS ELEMENTS QUÍMICS «ENGENDRADORS»

235: EL MOT ESTÀNDARD

234: TERMES DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA I DE LA SALUT APROVATS PEL TERMCAT
EL 2010 (III)

233: TERMES DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA I DE LA SALUT APROVATS PEL TERMCAT
EL 2010 (II)

232: TERMES DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA I DE LA SALUT APROVATS PEL TERMCAT
EL 2010 (I)

231: ELS FLAIXOS (II)

230: ELS FLAIXOS (I)

229: ELS AFIXOS TAXO-, TAXI-, -TAXI I -TÀCTIC

228: ELS AFIXOS TROF[O]-, TROPO-, -TROFINA I -TROPINA

227: LES EINES DEL WEB DEL TERMCAT

226: ELS PÍXELS

225: MOTS AMB EL SUFIX -GEN

224: L’APOSTROFACIÓ DAVANT EL MOT IÓ I ELS MOTS DERIVATS1

223: MODELAR I MODELITZAR

222: ELS NOMS DELS PROGRAMES INFORMÀTICS

221: –DERM O -DERMA?

220: TERMES APROVATS PEL TERMCAT EL 2009 (II)

219: TERMES APROVATS PEL TERMCAT EL 2009 (I)

218: EL CORREU ELECTRÒNIC

217: ELEMENTS QUÍMICS AMB DOS NOMS

216: LA DENOMINACIÓ DELS ARQUEUS

215: ELS NOMS DELS ÀCIDS ORGÀNICS

214: LES LLETRES GREGUES (III)

213: LES LLETRES GREGUES (II)

212: LES LLETRES GREGUES (I)

211: ELS NOMS DE LES DISCIPLINES CIENTÍFIQUES I LES MAJÚSCULES

210: ELS PLURALS D’ALGUNS MOTS ACABATS EN -US O EN -UM

209: L’ARTICLE DAVANT ELS NOMS PROPIS

208: NOMS DE TÀXONS OBSOLETS

207: OCELLS I FALSOS AMICS

206: ELS MENUTS

205: ELS PUNTS CARDINALS

204: ELS TERMES ASTRONÒMICS I LES MAJÚSCULES

203: NOMS DE MALALTIES MIG OBLIDATS

202: ELS NOMS DE LES CIÈNCIES (III)

201: ELS NOMS DE LES CIÈNCIES (II)

200: ELS NOMS DE LES CIÈNCIES (II)

199: LA TRANSFERÈNCIA EN BIOLOGIA MOLECULAR

198: ALGUNS VERBS DE FORMACIÓ ANÒMALA

197: TRANSCRIPCIONS I TRANSLITERACIONS (II)

196: TRANSCRIPCIONS I TRANSLITERACIONS (I)

195: SAGÍ I LLARD

194: EL RENT

193: L’OMISSIÓ DE LA PREPOSICIÓ DE

192: ALGUNS MOTS AMB -E FINAL INCORRECTA

191: ABREVIATURES LLATINES (II)

190: ABREVIATURES LLATINES (I)

189: SÈRIES DENOMINATIVES AMB TERMINACIÓ EN -ÀRIA O -ADA

188: ELS CIENTÍFICS I ELS SÍMBOLS D’ALGUNES UNITATS DE L’SI

187: TERÀPIA I TERAPÈUTICA

186: ALÇÀRIA, ALÇADA, ALTURA, ALTITUD

185: LES VERDURES SILVESTRES

184: MÉS FALSOS AMICS DE L’ANGLÈS

183: ALGUNS EXOTOPÒNIMS AMB ACCENTUACIÓ DUBTOSA

182: VACIL·LACIONS EN LA TRANSCRIPCIÓ DE LA LLETRA GREGA KAPPA

181: DE BLOCS, CLOCAIRES I ALTRES FENÒMENS

180: CURIOSITATS TERMINOLÒGIQUES SOBRE LA GRIP

179: NOMS AMB DOBLE GÈNERE GRAMATICAL

178: LA TAXONOMIA DELS VIRUS

177: ELS ANTIBIÒTICS

176: LA NOMENCLATURA DELS ELEMENTS TRANSACTÍNIDS

175: ELS NOMS COMUNS DELS ENZIMS COMPOSTOS

174: DETALLS DE NOMENCLATURA TAXONÒMICA

173: LA NOMENCLATURA DE GENS I PROTEÏNES

172: ADJECTIUS ACABATS EN -AL

171: LES ABREVIACIONS (II)

170: LES ABREVIACIONS (I)

169: TERMES NOUS APROVATS PEL TERMCAT (V)

168: EL MOIXERNÓ O BOLET DE SANT JORDI

167: TERMES NOUS APROVATS PEL TERMCAT (IV)

166: USOS DE VERBS QUE PODEN REGIR INCORRECTAMENT LA PREPOSICIÓ AMB

165: ALGUNS TERMES NOUS D’INFORMÀTICA

164: LES SOLANÀCIES

163: INTERFERÈNCIES EN LES TERMINACIONS DE GÈNERE GRAMATICAL

162: LES SIGLES I L’APOSTROF

161: NOMS TRADICIONALS DE LA NOMENCLATURA BOTÀNICA

160: ALGUNS CANVIS ORTOGRÀFICS QUE CAL TENIR EN COMPTE

159: L’ESCRIPTURA DE LES EXPRESSIONS QUÍMIQUES

158: L’ESCRIPTURA DE LES EXPRESSIONS MATEMÀTIQUES

157: TERMES NOUS APROVATS PEL TERMCAT (III)

156: MÉS ANGLICISMES EN ELS TEXTOS CIENTÍFICS

155: DIFERÈNCIES EN L’ADAPTACIÓ D’ARRELS GREGUES

154: TERMES NOUS APROVATS PEL TERMCAT (II)

153: TERMES NOUS APROVATS PEL TERMCAT (I)

152: EL TRANSTORN HORARI (JET LAG)

151: SANT PONÇ

150: AL LABORATORI

149: QUORUM SENSING

148: PARÀMETRES, VARIABLES, MAGNITUDS I COMPONENTS

147: CÈL·LULA MARE

146: CAL PARAR L’ORELLA

145: AMERICANISMES

144: PRONUNCIACIÓ DELS NOMS CIENTÍFICS (I)

143: EL SISTEMA INTERNACIONAL D’UNITATS (II)1

142: HOMÒFONS EN LA TERMINOLOGIA CIENTÍFICA (II)

141: EL SISTEMA INTERNACIONAL D’UNITATS

140: LA GLOSSOPEDA O FEBRE AFTOSA

139: NOMS DE LES SUBSTÀNCIES FARMACÈUTIQUES

138: EXPRESSIONS LLATINES

137: ARA VE NADAL…

136: NEUROBIOLOGIA

135: EL VI

134: DE VIRUS I PIRATES

133: DENOMINACIÓ DE LES MALALTIES PARASITÀRIES

132: INTERNET

131: NOUS TERMES DE GENÈTICA

130: HOMÒFONS EN LA TERMINOLOGIA CIENTÍFICA

129: PROVES, ASSAIGS, REACCIONS, TESTS I PUNTUACIONS

128: PLAGUES I MALALTIES DELS CONREUS

127: NOMENCLATURA DELS ENZIMS

126: DE L’ACNE ROSÀCIA A LA SALA D’OPERACIONS

125: DE L’AIGUA «CIVÀ» A L’ORXATA

124: AL MAIG, CADA DIA UN RAIG

123: ONOMATOPEIES (II)

122: ONOMATOPEIES (I)

121: ELS MANLLEUS

120: IMMUNE, IMMUNITARI, IMMUNOLÒGIC

119: ALGUNES LOCUCIONS ERRÒNIES (III)

118: MÉS FALSOS AMICS

117: SALUT I MALALTIA

116: L’EVOLUCIÓ DEL LLENGUATGE (II)

115: AIGUAMOLLS

114: LA FARMÀCIA

113: D’ECÒLEGS I D’ECÒNOMS, I D’ESTUDIS ECOLÒGICS I ECONÒMICS

112: PER LA CANDELERA…

111: NOMS CIENTÍFICS I NOMS POPULARS

110: ELS SUFIXOS -OIDE I -OÏDAL

109: PRIONS, VIRIONS I VIRINOS

108: LITERATURA, BIBLIOGRAFIA I REFERÈNCIES

107: JOSEP TRUETA I RASPALL (1897-1977)

106: EL WEB I LA WEB

105: ALGUNES LOCUCIONS ERRÒNIES (II)

104: EL PA

103: LLINDAR

102: D’HOMOGRAFIES I HOMOFONIES

101: ALGUNES LOCUCIONS ERRÒNIES (I)

100: ADN O DNA?

99: L’EVOLUCIÓ DEL LLENGUATGE (I)

98: ELS TEMPS GEOLÒGICS (II)

97: HIDRÒNIMS FEMENINS

96: ELS TEMPS GEOLÒGICS (I)

95: MÉS TERMES D’ANTROPOLOGIA

94: BÒVIDS I CÈRVIDS SALVATGES

93: EL SEXISME EN EL LLENGUATGE

92: ÀNTRAX I CARBONCLE

91: QÜESTIONS D’ICTIONÍMIA CATALANA: LA MEDITERRÀNIA I L’ATLÀNTIC

90: ALGUNS TERMES D’INFORMÀTICA (II)

89: DE BOLETS I FONGS1

88: LA GUERRA DEL REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES

87: L’ATMOSFERA (II)

86: L’ATMOSFERA (I)

85: ELS PEIXOS

84: GIMNOSPERMES (II)

83: GIMNOSPERMES (I)

82: ELS NOMS DELS ELEMENTS QUÍMICS

81: L’ESPECTRE ELECTROMAGNÈTIC

80: LA PELL

79: ALGUNS TERMES D’ANTROPOLOGIA (II)

78: ALGUNS TERMES D’ANTROPOLOGIA (I)

77: ALGUNS TERMES DE QUÍMICA

76: ELS LLEGUMS

75: UNITATS DE MESURAMENT (III)

74: UNITATS DE MESURAMENT (II)

73: UNITATS DE MESURAMENT (I)

72: EL PEU

71: DROGOADDICCIONS

70: MISCEL·LÀNIA (III)

69: NEOLOGISMES I RECOMANACIONS APROVATS L’ANY 1993

68: ALGUNS TERMES D’INFORMÀTICA (I)1

67: DERIVACIÓ ADJECTIVAL

66: FRUITES

65: SEMBLANTS PERÒ DIFERENTS

64: SEXUALITAT I REPRODUCCIÓ

63: LA MÀ

62: EMBARÀS, PART I ALLETAMENT

61: ELS FALSOS DERIVATS

60: FISIOLOGIA VEGETAL

59: ELS OCELLS

58: ELS RÈPTILS

57: L’APARELL RESPIRATORI

56: L’ULL

55: EL PRONOM LI I LA COMBINACIÓ DE PRONOMS L’HI

54: ELS CEREALS

53: FALSOS AMICS

52: MISCEL·LÀNIA (II)

51: IMMUNOLOGIA

50: L’ORELLA

49: CITOLOGIA

48: GENÈTICA (II)

47: ANTROPOLOGIA BIOLÒGICA O FÍSICA

46: ORTOLOGIA

45: INVERTEBRATS (II)

44: INVERTEBRATS (I)

43: MISCEL·LÀNIA (I)

42: TERMES APROVATS PEL TERMCAT EL 1987 (III)

41: TERMES APROVATS PEL TERMCAT EL 1987 (II)

40: TERMES APROVATS PEL TERMCAT EL 1987 (I)

39: L’APARELL DIGESTIU (II)

38: L’APARELL DIGESTIU (I)1

37: LA SANG

36: LA ELA GEMINADA

35: ENDOCRINOLOGIA

34: EL MICROSCOPI ELECTRÒNIC DE RASTREIG

33: MORFOSINTAXI (II)

32: MORFOSINTAXI (I)

31: LÈXIC I ORTOGRAFIA

30: PARAULES ACABADES EN -GEN

29: NOCIONS DE BIOQUÍMICA (III)

28: MOTS PRESOS DE LLENGÜES ESTRANGERES

27: QÜESTIONS ORTOGRÀFIQUES EN TERMES DE LA MICROBIOLOGIA

26: DIFERÈNCIES LÈXIQUES (II)

25: DIFERÈNCIES LÈXIQUES (I)

24: QÜESTIONS DE VOCABULARI

23: QÜESTIONS DE FONÈTICA

22: EL CICLE ANUAL

21: GENÈTICA (I)

20: CIST I QUIST

19: HISTOLOGIA VEGETAL I ANIMAL (II)1

18: HISTOLOGIA VEGETAL I ANIMAL (I)

17: PREFIXOS I RADICALS

16: BIOFÍSICA

15: LES CÈL·LULES SEXUALS HUMANES

14: TERMINOLOGIA DEL LABORATORI I ACCENTUACIÓ

13: QÜESTIONS DE MEDICINA

12: D’ORTOGRAFIA I PREPOSICIONS

11: TERMINOLOGIA I CONJUNCIONS (III)1

10: TERMINOLOGIA I CONJUNCIONS (II)1

9: TERMINOLOGIA I CONJUNCIONS (I)1

8: NOCIONS DE BIOQUÍMICA (II)1

7: NOCIONS DE BIOQUÍMICA (I)1

6: SÍL·LABES TÒNIQUES

5: INSTRUCCIONS (II)

4: INSTRUCCIONS (I)

3: SOBRE ELS NOMBRES

2: MIDES I MESURES

1: CONSIDERACIONS RELATIVES ALS MOTS ANÀLISI I HIPÒTESI