Premi al Treball de Recerca de batxillerat

GUANYADOR

Castro Bono, Guillem

Pel treball:

Què s’hi amaga entre la Posidònia?

Tutora: Maria AGUSTINA Mendoza Mayordomo, Institut Joan Guinjoan i Gispert, Riudoms

Fa entrega del Premi la Sra. Pilar Solanas, cap del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Aquest Treball de Recerca té com objectiu conèixer millor el nostre medi natural. Ens permet aprofundir en el coneixement de la situació de les praderies de posidònia i de la seva importància ecològica, tot descobrint qui s’hi amaga i, alhora, demostrant la necessitat de la seva màxima conservació.

 

 FINALISTES

__________________________________

Lorenzo Toro, Nerea

Pel treball:

La regla dels 5 segons

Tutora: Laia Saladich Luque, Institut Ramon Turró i Darder, Malgrat de Mar

__________________________________

Tomás Pulgarín, Andrea

Pel treball:

La medicina personalitzada y la inmunoterapia en el tratamiento contra el cáncer

Tutor: Xavier Garriga Fonts, Pare Manyanet, Barcelona

 

BASES DEL PREMI

S’atorga a l’autor o autora del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria. Els candidats han de ser proposats per un professor o professora del centre d’ensenyament. Els membres de la Secció d’Ensenyament escolliran tres treballs, que seran traslladats al Comitè Assessor Extern de la SCB, que, conjuntament amb el Consell Directiu, en triarà el guanyador.

El Premi SCB Treball de Recerca de Batxillerat pretén promoure i reconèixer la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general, en el marc de la Nit de la Biologia.

 

Qui s’hi pot presentar?

 • Qualsevol alumne/a matriculat/da de segon curs de batxillerat en un centre educatiu de Catalunya durant el curs escolar 2017 – 2018.
 • Els/les alumnes participants hauran de ser seleccionats/des prèviament pel seu/seva tutor/a del Treball de Recerca, que és qui en farà la inscripció

 

 

Quin treball s’hi pot presentar?

 • El Treball de Recerca ha de ser individual.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de dos treballs.
 • La temàtica ha d’estar centrada en la recerca en ciències biològiques.
 • La metodologia que s’accepta pot basar-se en:
 • treballs descriptius i de catalogació de dades.
 • treballs explicatius i de plantejament d’una hipòtesi.
 • treballs comparatius.
 • estudis de cas en el que es fa la recerca i comprensió de particularitats significatives.
 • treballs de disseny i producció.
 • altres modalitats relacionades amb el treball habitual en aquest àmbit de la ciència.

 

Com s’hi han de presentar?

Els participants han de lliurar la memòria dels treballs de recerca que es presentin al concurs en format electrònic, en un únic fitxer amb format PDF per mitjà del formulari que es troba a http://scbgestions.info/premitr2018/, que garanteix l’anonimat dels candidats.

 

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases.

 

 • 23/4/18: Tancament del termini de presentació de treballs.
 • 31/5/18: Publicació del llistat dels tres treballs finalistes.
 • 11/7/18: Proclamació del treball guanyador i lliurament de premis a la nit de la biologia.

 

El nom del guanyador/a es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

 

Com es forma el jurat?

 • Els membres de la Secció d’ensenyament de la SCB faran la tria dels tres treballs finalistes.
 • La tria del treball guanyador es farà conjuntament amb el Consell Directiu de la SCB i el Consell Assessor específic dels Premis SCB.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

Quins són els criteris de valoració

El jurat avaluarà els treballs de recerca tenint en compte els criteris següents:

   • L’originalitat i concreció del plantejament i del tema.
   • La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i les tècniques emprats al llarg del treball amb els objectius del treball.
   • La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a què s’arriba i el seu rigor científic.
   • La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.
   • El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades.
   • La referència a la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.
   • L’argumentació i profunditat del contingut.
   • La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.
   • Els criteris ètics en l’abordatge del tema i de la metodologia emprada.

Quina dotació té el premi?

  • Es lliurarà un certificat de participació en format digital per a tots/es els /les participants.
  • Es lliurarà un diploma en paper a tots/es els /les finalistes i als corresponents tutors/es dels treballs.
  • Es lliurarà un diploma en paper al/la guanyador/a i al corresponents tutor/a del treball.
  • Es lliurarà una tauleta digital al guanyador/a.