Coordinador: Rafael Oliva, Dept. de Biomedicina, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, UB, Secció de Genética, Servei de BGM, Hospital Clínic de Barcelona, i Institut d’nvestigacions Biomèdiques august Pi i sunyer (IDIBAPS).
La Secció de Biologia de la Reproducció de la Societat Catalana de Biologia, té com a objectius prioritaris:

  • Ser el punt de trobada de qui estigui interessat en el camp de la biologia de la reproducció vegetal, animal i humana.
  • Promoure el bescanvi i la divulgació dels coneixements dels diferents grups de recerca que treballen en aquesta àrea.
  • Crear un espai on els investigadors, en especial els més joves, puguin exposar, compartir i discutir les seves experiències científiques.

Per a dur a terme aquests objectius aquesta Secció organitza de manera periòdica sessions científiques i una jornada bianual.