La Secció de la Catalunya Nord de la Societat Catalana de Biologia (SCB-Catalunya Nord) vol integrar investigadors del departament francès dels Pirineus Orientals, principalment de la Universitat de Perpinyà (UPVD), incloent-hi la seva antena de Font Romeu, i de l’Observatori Oceanològic de Banyuls de la Marenda (OOB) (Universitat Sorbona). La Secció estarà coordinada, inicialment, pel doctor Thierry Noguer, professor de bioquímica a la UPVD, i pel doctor Héctor Escrivà, director de recerca del Centre Nacional de la Recerca Científica (CNRS) a l’OOB. Aquesta secció vol ser transversal i està oberta a tots els biòlegs, bioquímics, professionals i estudiants de la UPVD i de l’OOB.

La Secció de la Catalunya Nord no tindrà una temàtica concreta o específica, sinó que intentarà aglutinar les diverses branques científiques de la biologia.

 

Coordinadors:

Thierry Noguer, Universitat de Perpinyà Via Domitia, UAR 3579 Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologies Microbiennes, Université de Perpignan/Sorbonne Université/CNRS, A/e: noguer@univ-perp.fr

És professor titular de bioquímica a la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD), a França, des del 2008. Es va doctorar en agroquímica l’any 1997 i va treballar com a becari postdoctoral JSPS a la Universitat de Tòquio (1998-1999). Va ser contractat com a professor associat a la UPVD l’any 1999 i va ser director del laboratori IMAgES (EA4218) del 2010 al 2015. Actualment és cap del Laboratori de Biosensors, Anàlisi i Medi Ambient (BAE) des del 2015. Aquest grup de recerca multidisciplinària està associat al Laboratori de Biodiversitat i Biotecnologia Microbiana de Banyuls de la Marenda (USR 3579). Els temes de recerca de Noguer inclouen sensors enzimàtics, immunosensors i aptasensors amb tècniques de detecció electroquímiques, així com polímers impresos molecularment. És autor o coautor de 86 publicacions (índex h de 31).

 

 

Héctor Escrivà García, Observatori Oceanològic de Banyuls de la Marenda

UMR 7232, Biologie Intégrative des Organismes Marins, CNRS/UPMC, A/e: hector.escriva@obs-banyuls.fr

Héctor Escrivà és director de recerca al CNRS (DR1), director de l’UMR7232, BIOM de l’Observatori Oceanològic de Banyuls de la Marenda (OOB) i PI de l’equip Evolució i Desenvolupament dels Cordats, de la mateixa UMR. Els seus camps de recerca se centren en l’evolució dels cordats, utilitzant el cefalocordat Amphioxus com a model. Durant els darrers anys, el seu equip ha desenvolupat el model d’Amphioxus europeu tant en l’àmbit del cultiu de l’animal (aquaris, inducció de la posta, etc.) com també com a model animal per a estudis del tipus evo-devo (tècniques de biologia del desenvolupament, transcriptoma de referència, seqüència completa del genoma, ontologia…). El laboratori d’Escrivà ha contribuït en 101 publicacions (índex h de 34) i es considera cabdal en el estudis sobre l’evolució dels cordats, ja que laboratoris d’arreu del món n’aprofiten les instal·lacions, el desenvolupament tècnic i els coneixements sobre la recerca d’Amphioxus. A més, Escrivà ha coordinat el consorci internacional per al projecte del genoma de B. lanceolatum a Genoscope, que ha generat un genoma assemblat i anotat d’alta qualitat, així com diferents tècniques epigenòmiques. L’equip d’Escrivà participa en diversos projectes europeus com a laboratori central del model Amphioxus. Aquests projectes són EMBRC, CORBEL i ASSEMBLE+, en els quals coordina un paquet de treball complet (JRA3) que té com a objectiu desenvolupar el sistema CRISPR-Cas9 en diferents organismes marins, incloent-hi l’Amphioxus.