Coordinador: Albert Jordan, Institut de Biologia Molecular de Barcelona IBMB-CSIC, PCBB. C/ De Baldiri Reixac, 10-12, 08028 Barcelona.

Albert Jordan Vallès és investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques a l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), situat al Parc Científic de Barcelona. Es va llicenciar en biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 1991 i va realitzar el doctorat al Departament de Genètica i Microbiologia sota la direcció dels doctors Jordi Barbé i Isidre Gibert. Mentrestant, va visitar, durant cinc estius, el laboratori del Dr. Peter Reichard, a l’Institut Karolinska d’Estocolm. Va presentar la tesis doctoral l’any 1996 sobre l’estudi genètic i bioquímic de noves variants bacterianes de l’enzim ribonucleotidil reductasa, que permet la síntesi dels desoxiribonucleòtids per a la síntesi del DNA. Després va continuar a la UAB com a professor ajudant, i l’any 1999 va marxar a San Francisco a realitzar una estada postdoctoral amb el grup del Dr. Eric Verdin a l’Institut Gladstone, vinculat a la Universitat de Califòrnia (UCSF), on va estudiar la importància del lloc d’integració del virus HIV al genoma humà per a la seva expressió i per a l’establiment de l’estat de latència viral. El seu interès pel paper de la cromatina en la regulació de l’expressió gènica viral i humana s’ha perllongat fins a l’actualitat. Primer, al Centre de Regulació Genòmica, on s’incorporà al grup del Dr. Miguel Beato, l’any 2002, com a “staff scientist”, amb un contracte Ramón y Cajal, i després a l’IBMB des de l’any 2008, quan obtingué una plaça de Científic Titular. Al IBMB lidera el grup ‘Chromatin regulation of human and viral gene expression’. Allà ha estat director del Departament de Genòmica Molecular els any 2011-2013 i 2015-2019.

Mentrestant, a la Societat Catalana de Biologia ha ocupat els càrrecs de coordinador de la Secció de Biologia Molecular, els anys 2009-2016, i de la secció de Cromatina i Epigenètica a partir del 2016, i els de Vocal de Seccions al Consell Directiu (2012-2018) i de Secretari general des del Novembre del 2018.

La Secció de Cromatina i Epigenètica va ser proposada pel Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia (SCB) l’any 2016, i ratificada per l’Assemblea de la SCB el següent any. La seva finalitat és servir de marc de trobada dels investigadors que treballen al nostre país en aquesta àrea de la biologia i donar a conèixer el seus avenços a la resta de professionals de la biomedicina, als estudiants universitaris i de doctorat, i a la societat en general.

La Secció organitza una trobada anual, la Jornada de Cromatina i Epigenètica, amb nou anys d’història atès que aquesta es venia organitzant des de l’any 2010 des de la Secció de Biologia Molecular com una activitat separada de les clàssiques Jornades de Biologia Molecular amb més de 25 anys d’història. En la Jornada de Cromatina i Epigenètica hi ha conferències per part dels líders dels diferents grups que treballen en aquesta temàtica al nostre país (uns 36 IPs dividits en una periodicitat de tres anys), xerrades curtes seleccionades a partir dels inscrits, i presentació de pòsters. A més, amb la col.laboració del Barcelona Chromatin Club i els nostres patrocinadors, cada any organitzem, dins la Jornada, una sessió focalitzada en una temàtica particular i amb participació de 2-3 investigadors estrangers que mantenen una posició de lideratge en el camp en què treballen.

La Secció també dóna suport a diferents reunions de treball, simposis i congressos entorn de temes punters en el camp de l’epigenètica, com els simposis del Barcelona Chromatin Club, i ha participat en l’organització del congrés internacional ‘Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer 2017’ que es va celebrar al Cosmocaixa els dies 26-27 d’octubre del 2017 amb la col.laboració de B-Debate i els instituts de recerca IBMB i IJC.

A més, amb l’objectiu d’aglutinar els investigadors participants en la jornada, la secció ha impulsat la creació d’un directori dels grups que treballen principalment en cromatina i epigenètica a Catalunya, uns 36 grups pertanyents a 16 institucions de recerca o universitats catalanes, i un lloc web amb els actes i congressos relacionats amb aquesta temàtica.

Darrera actualització: 10 de Maig del 2019

Jornades anteriors

IX Jornada de Cromatina i Epigenètica, març de 2019

VIII Jornada de Cromatina i Epigenètica, març de 2018

VII Jornada de Cromatina i Epigenètica, març de 2017

VI Jornada de Cromatina i Epigenètica, març de 2016

V Jornada de Cromatina i Epigenètica, març de 2015

IV Jornada de Cromatina i Epigenètica, març de 2014

III Jornada de Cromatina i Epigenètica, març de 2013

 

Catalonia Chromatin and Epigenetics research groups 

https://scb.iec.cat/catalonia-chromatin-and-epigenetics-research-groups/