Vídeo de l’acte

Premi SCB Trajectòria professional Leandre Cervera

Guanyadora

 

Premi SCB Article científic

Guanyador

Adrià Cañellas Socias

pel treball: Metastatic recurrence in colorectal cancer arises from residual EMP1+ cells

Finalistes:

Eduard Ocaña Pallarès

pel treball: Divergent genomic trajectories predate the origin of animals and fungi

Mireia Seuma

pel treball: An atlas of amyloid aggregation: the impact of substitutions, insertions, deletions and truncations on amyloid beta fibril nucleation

 

Premi SCB Jove investigador/a

Guanyador:

Oriol Pich Roselló

pel treball: The role of mutational processes in the evolution of somatic tissues and malignancy

Finalistes:

Mireia Ramos Rodríguez

pel treball: cells cisregulatory networks and type 1 diabetes

Vicente Roca Agujetas

pel treball: Cholesterol contribution to autophagy and mitophagy impairment in Alzheimer’s disease

 

Premi Mercè Durfort al millor TFG en ciències biològiques

1r Premi:

Mireia Rico Santana

pel treball: Effect of Matrigel on Targeting 3D Bladder Cancer Spheroids with Urease- Powered Nanomotors

Tutors IBEC: Meritxell Serra-Casablancas i Samuel Sánchez Ordóñez

Tutor UB: Jose Antonio Del Rio Fernandez

Universitat de Barcelona – Institut de Bioengenyeria de Catalunya

2n Premi:

Laura Martí Pons

pel treball: Expressió i caracterització funcional d’heteròmers del receptor dopaminèrgic D3 amb el receptor MOR per al tractament del dolor

Tutora: Dra. Estefanía Moreno Guillén

Universitat de Barcelona – Departament de Biquímica i Biomedicina Molecular

3r Premi:

Júlia Gras Font

pel treball: Characterising senescence markers and BTK inhibition in aged heart tissue

Tutor extern: Prof. Salvador Macip

Tutor UB: Dr. Rubén Cereijo Téllez

Department of Molecular and Cellular Biology, University of Leicester

Premi SCB Treball de Recerca de batxillerat

Guanyadora:

Berta Feliu Vidal de l’Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia

pel treball: De la resistència als antibiòtics en enterobacteris del carrer

Tutor: Josep Marlés Tortosa

Accèssits:

Lucía Rodero de l’Institut Quatre Cantons

pel treball: Canvis histològics i moleculars associats a processos inflamatoris crònics de la mucosa intestinal

Tutor: Carlota Ruso

 

Júlia Munté Navarro de l’Institut Quatre Cantons

pel treball: Existeix una relació entre les fases del cicle menstrual i el rendiment en l’entrenament d’atletes d’elit?

Tutor: Albert Cabos Millan

 

Premi SCB Divulgació

Guanyadores:

s’atorga ex aequo a:

Cèlia Ventura Gabarró

pel treball: Soc Tastaolletes

Vídeo. Instagram | youtube

 

Carla Molins Pitarch

pel treball:  El viatge de la vida, els blocs que ens fan ser nosaltres: A G T C

Vídeo. Elisava, Sala Àgora | CRG/PRBB

 

Finalista:

 Jaume Llistosella i Mercè Bernal

pel treball: Manual pràctic de botànica – Morfologia de les plantes vasculars

Edicions de la Universitat de Barcelona

 

Premi SCB Start-up

Guanyador:

NIMBLE Diagnostics

 

 

 

BASES

Premi SCB Trajectòria professional Leandre Cervera

S’atorga al que es consideri el professional més rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït de manera més destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial…) i que es consideri que representa els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Els candidats no es poden presentar a títol individual, sinó que han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques i en llengua catalana. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquests territoris. No s’hi podran presentar les persones que siguin membres de l’IEC.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2023. El nom del/s guanyador/s es farà públic abans de l’acte de la Nit de la Biologia.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari en què caldrà explicar els mèrits dels candidats i els motius pels quals se’ls proposa, en una extensió màxima de mil paraules. També cal enviar el currículum actualitzat del candidat en format lliure. Les propostes s’han de pujar en el propi formulari.

Com es forma el jurat?

El Premi a la Trajectòria Científica és votat, per majoria simple, per un comitè format per a) els membres en actiu del Consell Directiu de la SCB, i b) els presidents anteriors del Consell Directiu de la SCB. Els candidats seran primàriament els que hagin presentat les diverses institucions científiques durant el període de recepció de candidatures. Excepcionalment, i atesa la naturalesa eminentment honorífica i personal del premi, els membres del comitè poden presentar candidatures addicionals de manera individual, sempre que el candidat presentat no estigui afiliat a cap de les institucions que han presentat candidatura (això preveu també la situació en què no se n’hagi presentat cap), i amb la condició de quedar-se sense dret de vot des d’abans del sorteig.

Quina dotació té el premi?

El premi no té dotació econòmica. Es lliurarà una escultura i un diploma acreditatiu. El premiat impartirà una breu conferència en l’acte de l’entrega de premis.

 

Premi SCB Article científic

S’atorga als autors responsables d’una publicació científica que es consideri que ha contribuït de manera més significativa a l’avenç de l’àmbit de les ciències biològiques, realitzada majoritàriament en els territoris de parla catalana. Els articles s’escullen entre tots aquells publicats durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi (és a dir, des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any 2022). Només es consideraran candidats al premi articles publicats (no s’inclou acceptats per a publicació) en una revista internacional en l’àmbit de les ciències biològiques indexada per la Web of Science de Thomson Reuters. El primer autor (o un dels primers coautors) i un dels autors sènior han d’estar adscrits a una institució ubicada en territori de parla catalana.

Qui s’hi pot presentar?

Els articles els ha de presentar el primer (co)autor o l’autor (co)sènior. El treball sencer o una part molt significativa d’aquest ha d’haver estat realitzat en el territori de parla catalana.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari, i caldrà incloure una còpia de l’article científic en format PDF, així com la informació addicional que es consideri pertinent amb una extensió màxima de mil paraules.

També es requerirà un breu resum en català (incloent el títol de la comunicació), d’un màxim de 300 paraules, on s’expliqui l’impacte científic que ha tingut/tindrà la publicació en el seu camp d’especialització.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2023. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

El Consell Directiu de la SCB escollirà els tres treballs finalistes, que seran traslladats al Consell Assessor Extern, seleccionat ad hoc, qui seleccionarà el treball guanyador.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 2.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF) i un diploma acreditatiu.

 

Premi SCB Jove investigador/a

S’atorga a la que es consideri la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana, escrita en català, castellà o anglès. Si els treballs estan escrits en castellà o anglès, es requereix presentar un resum en català d’unes 300 paraules.

Qui s’hi pot presentar?

Qualsevol investigador que, amb un màxim de 35 anys en el moment de dipositar la tesi, hagi estat guardonat amb el premi extraordinari de l’última convocatòria existent en el moment de la data de publicació del premi (2020-2021 per aquesta edició).

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari, i caldrà incloure un text que expliqui, en una extensió màxima de cinc-centes paraules i en llengua catalana, en què consisteix la contribució, així com un còpia de la tesi en format PDF. Les propostes s’han d’enviar a través del mateix formulari.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2023. El nom del guanyador/a es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

El Consell Directiu de la SCB escollirà els tres treballs finalistes, que seran traslladats al Consell Assessor Extern, seleccionat ad hoc, qui seleccionarà la tesi guanyadora.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 500 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF) i un diploma acreditatiu.

 

Premi Mercè Durfort al millor TFG en ciències biològiques

S’atorga al que es consideri el millor treball de final de grau (TFG) dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensat en una universitat dels territoris de parla catalana, escrit en català, castellà o anglès. Si els treballs estan escrits en castellà o anglès, es requereix presentar un resum en català d’unes 300 paraules.

El Premi SCB a un TFG pretén promoure i valorar la recerca, la innovació, la capacitat de redacció, l’originalitat de la temàtica en l’àmbit de les ciències biològiques, entre els estudiants universitaris i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general, en el marc de les seccions territorials de la SCB i de la Nit de la Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Els TFG els ha de presentar l’autor/a. Ha de provenir d’un dels graus de biologia/biociències d’alguna de les universitats que l’imparteixen.

Requisits:

 • Pot ser un TFG de recerca, bibliogràfic o similar
 • Haver obtingut una qualificació del TFG igual o superior a 8,0.
 • Presentar l’expedient acadèmic del grau cursat
 • Presentar un document signat per la tutoria del TFG en què s’indiqui la universitat on s’ha presentat, la data de la defensa, el nombre de crèdits del TFG i la nota final obtinguda

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari de la  SCB , i caldrà incloure un text que expliqui, en una extensió màxima de cinc-centes paraules, en què consisteix la contribució, així com un còpia del TFG en format PDF. Les propostes s’han d’enviar mitjançant el mateix formulari.

Quin és el calendari d’enguany?

S’ha d’haver defensat el TFG  entre el 8 de gener i el 30 de setembre de l’any 2022.

Es podran presentar les candidatures a concursar des del dia que s’obri la convocatòria i fins al 23 d’abril de 2023. El nom dels guardonats es farà públic durant l’acte d’entrega de premis a la Secció territorial a Vic de la SCB i també durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

El Consell Directiu de la SCB escollirà els tres treballs finalistes, que seran traslladats al Consell Assessor Extern, seleccionat ad hoc.

Quina dotació té el premi?

 • 500 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF), un any de subscripció gratuïta a la SCB per al primer classificat, i un diploma acreditatiu.
 • 200 € i 100 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF), un any de subscripció gratuïta a la SCB per al segon i tercer classificats respectivament, i un diploma acreditatiu.
 • El tutor o tutora del TFG guanyador tindrà un any gratuït de soci/sòcia de la SCB.

El lliurament dels premis

A la Secció territorial a Vic de la SCB, en data 15 de juny de 2023 – reconeixement territorial

A la Nit de la Biologia, en la data 11 de juliol 2023 – reconeixement institucional

Detalls del lliurament de guardons

Observacions

S’ha d’assistir al lliurament dels premis a la Secció territorial a Vic de la SCB que se celebrarà el dia 15 de juny de 2023.

S’ha d’assistir al lliurament dels premis de la Nit de la Biologia Premis SCB que se celebrarà l’11 de juliol de 2023.

 

Premi SCB Treball de Recerca de batxillerat

S’atorga a l’autor/a del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria. Els candidats han de ser proposats per un professor/a del centre d’ensenyament.

El Premi SCB a un treball de recerca de batxillerat pretén promoure i valorar la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general en el marc de la Nit de la Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

 • Qualsevol alumne/a matriculat/da de segon curs de batxillerat en un centre educatiu de Catalunya  durant el curs escolar 2022-2023.
 • Els alumnes participants hauran de ser seleccionats prèviament pel tutor/a del treball de recerca, que és qui farà la inscripció.

Quin treball s’hi pot presentar?

 • El treball de recerca ha de ser individual.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de dos treballs (tres si el/la tutor/a és soci/sòcia de la SCB)
 • La temàtica ha d’estar centrada en la recerca en ciències biològiques.
 • Ha d’estar redactat en català, encara que originalment s’hagi escrit en una altra llengua
 • La seva extensió no pot superar les cinquanta planes, les quals corresponen a cos del treball, sense comptar la portada i els resums
 • La metodologia que s’accepta es pot basar en:
  • treballs descriptius i de catalogació de dades,
  • treballs explicatius i de plantejament d’una hipòtesi,
  • treballs comparatius,
  • estudis de cas en què es fa la recerca i la comprensió de particularitats significatives,
  • treballs de disseny i producció, i
  • altres modalitats relacionades amb el treball habitual en aquest àmbit de la ciència.

Com s’hi han de presentar?

Els participants han de lliurar la memòria dels treballs de recerca que es presentin al concurs en format electrònic, en un únic fitxer en format PDF, on no pot figurar cap dada de l’autor/a, tutor/a ni del col·legi o institut al qual pertanyi, per mitjà del formulari.

En la primera pàgina hi ha d’haver un resum del treball en català, castellà i anglès.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2023.

El nom del guanyador/a es farà públic durant la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

 • Els membres de la Secció d’Ensenyament de la SCB faran la tria dels tres treballs finalistes.
 • La tria del treball guanyador la faran conjuntament el Consell Directiu de la SCB i el Consell Assessor específic dels Premis SCB.

Quins són els criteris de valoració

El jurat avaluarà els treballs de recerca tenint en compte els criteris següents:

   • L’originalitat i la concreció del plantejament i del tema.
   • La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i les tècniques emprats al llarg del treball amb els objectius del treball.
   • La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a què s’arriba i el seu rigor científic.
   • La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.
   • El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades.
   • La referència a la procedència i l’autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.
   • L’argumentació i la profunditat del contingut.
   • La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.
   • Els criteris ètics a l’hora d’abordar el tema i la metodologia emprada.

Quina dotació té el premi?

  • Es lliurarà un diploma acreditatiu al guanyador/a i als finalistes.
  • Es lliurarà un val regal per al guanyador, valorat en 500 € i un any de subscripció gratuïta a la SCB.
  • Es lliurarà un val regal, valorat en 100 € al segon i tercer classificats.
  • El tutor o tutora del treball guanyador tindrà un any gratuït de soci/sòcia de la SCB

 

Premi SCB Divulgació

S’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques durant l’any 2022.

No es consideraran susceptibles del premi blogs de divulgació, ja que no es consideren una obra per si mateixos, sinó un mitjà que pot recollir diferents treballs. Sí que es pot presentar, però, l’autor d’una obra penjada al blog, ja que és un mitjà de divulgació completament vàlid.

Qui s’hi pot presentar?

Persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques -tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet— en llengua catalana i durant l’any natural anterior a la data de publicació del premi (és a dir, des de l’1 de gener 2022 i fins al 31 de desembre de 2022).

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari, i s’han d’enviar telemàticament. El material també es pot enviar per correu postal si es considera necessari.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2023. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, que en aquest cas inclou professionals del món de la comunicació (que no poden optar al Premi en aquesta mateixa convocatòria), i en triaran el treball guanyador.

Quins són els criteris de valoració?

El Consell Directiu de la SCB escollirà les tres candidatures que consideri millors. Per fer aquesta selecció es valoraran l’interès científic i/o innovador de la temàtica tractada, l’habilitat per divulgar i transmetre la recerca o el tema científic escollit, l’ús del llenguatge -tant de l’escrit com de l’audiovisual, si s’hi escau- i l’atractiu periodístic.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 1.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF) i un diploma acreditatiu.

 

Premi SCB Start-up

S’atorga en reconeixement de la millor start-up per a fomentar la innovació i l’emprenedoria dins del sector biotecnològic o de ciències biològiques en l’àmbit local i regional.

No hi ha una definició acceptada universalment de què és una start-up. Per tant, aquí utilitzarem la següent: «Una start-up és una empresa emergent, amb una gran capacitat de canvi, que desenvolupa productes o serveis, de gran innovació, altament desitjats o requerits per la societat, amb l’objectiu de créixer ràpidament i cobrir una clara necessitat existent.»

Qui s’hi pot presentar?

Start-ups del sector biotecnològic o de ciències biològiques que estiguin en fase de desenvolupament d’un producte o servei i que hagin estat fundades a Catalunya o en regions de parla catalana en els darrers cinc anys (data de fundació posterior a l’1 de gener de 2018).

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari i s’han d’enviar, juntament amb els documents detallats a continuació, per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

S’haurà d’adjuntar un vídeo amb una micropresentació o elevator pitch (d’un minut, com a màxim) i un document (de tres pàgines, com a màxim) que inclogui el resum executiu del projecte, la descripció del problema, la descripció de la solució que ofereix el producte o servei, l’impacte de la solució, la innovació (cal exposar l’abordatge actual i com la solució proposada el millora) i l’equip que integra la start-up.

També es requerirà un breu resum en català, d’un màxim de 250 paraules, on s’expliqui l’impacte que ha tingut/tindrà la start-up en el seu camp d’especialització.

Quin és el calendari d’enguany? 

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2023. El nom del guanyador o guanyadors es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Quins són els criteris de valoració? 

El Consell Directiu de la SCB escollirà les tres candidatures que consideri més bones.

Per a fer aquesta selecció es valorarà la necessitat, l’impacte de la solució proposada, la innovació que representa, el benefici per a la població i la capacitat de l’equip de dur el producte o servei al mercat.

Com es forma el jurat? 

Les candidatures escollides seran traslladades al tribunal avaluador format ad hoc per tres membres del Consell Assessor Extern, que triaran la start-up guanyadora. En aquest cas inclou professionals del món de l’emprenedoria, l’empresa i la inversió (que no poden optar al Premi en aquesta mateixa convocatòria).

Quina dotació té el premi? 

El premi està dotat amb 1.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF), un detall commemoratiu i un diploma acreditatiu.

 

Un/a mateix/a candidat/a no pot optar a més d’un premi