Presidència:Marc Martí-Renom, CNAG i CRG

Vicepresidència 1a:Montserrat Corominas, UB

Vicepresidència 2a:Montse Sala, ICM

Secretaria general:
Albert Jordan, IBMB-CSIC

Vicesecretaria:
Oriol Cabré, UAB

Tresoreria:
Marina Rigau, IDIBELL

Vocalia d’Acció Territorial:
Eduard Escrich, UAB

Vocalia de Comunicació:
Toni Hermoso, CRG, PRBB

Vocalia d’Ensenyament:
Jordi Morral, Professor secundària

 

Vocalia de Promoció:
Oriol Iborra, IGTP

Vocalia de Publicacions:

(en funcions)

Jordi Barquinero, VHIR


Vocalia de Seccions:
Josep Saura,
UB

Vocalia d’Estudiants:

Eva Coll, UAB-VHIR


Delegat de l’IEC:
Jaume Bertranpetit, UPF

Secretaria administrativa:
Mariàngels Gallego

Secretaria administrativa:
Maite Sánchez

Tècnica de comunicació:Elisabet Tintó