Presidència:Marc Martí-Renom, CNAG i CRG

Vicepresidència 1a:Montserrat Corominas, UB

Vicepresidència 2a:Montse Sala, ICM

Secretaria general: Albert Jordan, IBMB-CSIC

Vicesecretaria: Oriol Cabré, UAB

Tresoreria: Marina Rigau, IDIBELL

Vocalia d’Acció Territorial:
Eduard Escrich, UAB
Vocalia de Comunicació:
Toni Hermoso, CRG, PRBB
Vocalia d’Ensenyament:
Jordi Morral, Professor secundària
Vocalia de Promoció:
Sandra Acosta, UPF

Vocalia de Publicacions: Jordi Barquinero,VHIR

Vocalia de Seccions: Josep Saura, UB

Vocalia d’Estudiants: Eva Coll, UAB-VHIR Delegat de l’IEC: Jaume Bertranpetit, UPF

Secretaria administrativa: Mariàngels Gallego

Secretaria administrativa: Maite Sánchez

Tècnica de comunicació:Elisabet Tintó