SECCIÓ CORDINADOR ADREÇA ELECTRÒNICA
Vocalia de Seccions

Vocalia de Seccions Territorials

Josep Saura

Eduard Escrich

 josepsaura@ub.edu

Eduard.Escrich@uab.cat

Aqüicultura Nerea Roher nerea.roher@uab.cat
Biofísica Àlex Perálvarez  aperalvarez@gmail.com
Bioinformàtica i Genòmica Roderic Guigó roderic.guigo@crg.cat
Biologia del Desenvolupament Marta Morey mmorey@ub.edu
Biologia Evolutiva Aurora Ruíz Herrera aurora.ruizherrera@uab.cat
Biologia Molecular i Cel·lular Joan Roig  joan.roig@ibmb.csic.es
Biologia del Càncer Oriol Casanovas ocasanovas@iconcologia.net
Biologia i Societat Laura Castarlenas laura.castarlenas@gmail.com
Biologia de la Reproducció Rafael Oliva roliva@ub.edu
Cromatina i Epigenètica Albert Jordan ajvbmc@ibmb.csic.es
Ecologia Josep Maria Espelta Josep.espelta@uab.cat
Estudiants Eva Coll evacoll94@gmail.com
Ensenyament Jordi Morral  jmorral@xtec.cat
Biologia de plantes Ana Caño  Ana.cano@cragenomica.es
Microbiologia Eduard Torrents etorrents@ibecbarcelona.eu
Neurobiologia Experimental Carles Saura  carlos.saura@uab.cat
Proteòmica i Estructura de proteïnes Patrick Aloy

Eduard Sabidó

patrick.aloy@irbbarcelona.org

eduard.sabido@crg.cat

Senyalització Cel·lular i Metabolisme Laura Herrero  mailto:lherrero@ub.edu
Virologia Núria Busquets  mailto:nuria.busquets@irta.cat
SCB a Alacant Sergi Soriano sergi.soriano@ua.es
SCB a Balears Anna Traveset

Núria Marbà

 atraveset@imedea.uib-csic.es
nmarba@imedea.uib-csic.es
SCB a Castelló Vicent Arbona

Ferran Martínez-Garcia

vicente.arbona@camn.uji.es
femartin@uji.es
SCB a Catalunya Sud Jaume Folch

Miguel Mulero

Jaume.folch@urv.cat
Miquel.mulero@urv.cat
SCB a Girona Elisabeth Pinart

Enrique Verdú

Elisabeth.pinart@udg.edu
Enric.verdu@udg.edu
SCB a Lleida Judit Ribas judit.ribas@mex.udl.cat
SCB a València Ferran Palero ferran.palero@uv.es
SCB a Vic Julita Oliveras Julita.oliveras@uvic.cat