Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

XVIII Jornada de Biologia de la Reproducció

Data: 24 de maig de 2023, a les 9.30h

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Organitza: Secció de Biologia de la Reproducció de la SCB

Inscripcions

Symposium information in English

 

L’objectiu de la jornada, que se celebra cada dos anys, és posar en contacte els diversos grups que fan recerca sobre temes relacionats amb la biologia de la reproducció —tant animal com humana— per exposar i discutir els resultats de les investigacions que duen a terme.

 

Estructura i programa

La jornada constarà de diverses sessions temàtiques, en les quals es presentaran les comunicacions dels participants. Els autors disposaran d’uns deu minuts per a presentar els treballs (el temps exacte es confirmarà un cop s’hagi establert el programa definitiu).

Les persones que presentin comunicacions s’hi han d’inscriure abans del 20 d’abril de 2023 i les que no en presentin ho podran fer fins al 15 de maig de 2023. El nombre de places és limitat.

Preu de la inscripció

Gratuïta per a les persones sòcies de la SCB, 30 € per als estudiants no socis (menors de 28 anys) i 60 € per a la resta.

Presentació del text de les comunicacions

Els participants que vulguin presentar comunicacions hauran de trametre el text de la comunicació en el mateix full d’inscripció, abans del 20 d’abril de 2023.

Es podrà optar per l’enviament o bé d’un resum (entre 150 i 350 paraules) o bé d’un article curt estructurat (amb un mínim de dues pàgines i un màxim de set). Independentment de l’opció escollida, és important fer servir la plantilla de Word que s’adjunta a través de la web. Tant els articles curts com els resums seran publicats en el mateix volum en versió impresa (es repartirà el dia de la jornada) i en versió PDF (serà de lliure accés des del web de la SCB). Us animem a presentar el text en forma d’article curt, ja que el volum es publicarà amb ISBN i, per tant, comptarà com a llibre acreditable. Les instruccions generals sobre el format per a aquestes dues opcions són les següents:

Plantilla només abstract

Plantilla article curt o capítol

Opció 1: Resum de la comunicació

Feu servir la plantilla de Word adjunta: Plantilla només abstract. Lletra: Times New Roman 10. Marges superior, inferior, esquerre i dret: 2,5 cm. Títol: en majúscules. Indiqueu la filiació dels diferents autors amb un número tal com mostra la plantilla adjunta. Indiqueu l’autor corresponent amb un asterisc. El text del resum ha de ser preferiblement en anglès i tenir una extensió d’entre 150 i 350 paraules. Addicionalment, en el cas que el resum s’hagi fet en català o en castellà, caldrà també incloure’n una versió traduïda a l’anglès.

Opció 2: Article curt estructurat (pot ser una revisió o un article original)

Feu servir la plantilla de Word adjunta: Plantilla article curt o capítol Lletra: Times New Roman 10. Marges superior, inferior, esquerre i dret: 2,5 cm. Títol: en majúscules. Indiqueu la filiació dels diferents autors amb un número tal com mostra la plantilla adjunta. Indiqueu l’autor corresponent amb un asterisc. L’idioma de l’article preferiblement serà l’anglès i tindrà una extensió d’entre dues i set pàgines. Pot incloure imatges i taules. Cal seguir el format de la plantilla adjunta, que té les seccions següents: «Introducció», «Material i mètodes», «Resultats i discussió» (pot ser un sol apartat o bé dos apartats independents), «Conclusions» (apartat opcional) i «Agraïments» (ha d’incloure el finançament i els agraïments). La bibliografia s’ha d’afegir al final per ordre alfabètic i ha d’incloure els noms dels autors (fins a tres autors, s’han d’especificar tots tres; si hi ha més de tres autors, s’ha d’esmentar el primer seguit de «et al.»), títol de l’article, nom revista en format abreujat, volum i rang de pàgines (vegeu la plantilla de Word per a més detalls sobre el format).

Important: s’ha d’enviar en format Word per tal de permetre la paginació i integració en el llibre de la jornada. No s’acceptaran resums o articles curts en format PDF ni tampoc aquells que no s’ajustin al format de la plantilla corresponent.

Coordinadors de la jornada:

Rafael Oliva, Judit Castillo, Marina Leiva i Meritxell Jodar (Grup de Biologia Molecular de la Reproducció i el Desenvolupament, IDIBAPS, Clínic Barcelona i Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona)

Previous post

XIII Jornada de Cromatina i Epigenètica

Next post

IX Jornada de Biofísica