Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

XVII JORNADA DE BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ

Data: 16 de març de 2022

Lloc: Auditori Caixa Fòrum. C/ dels Ciutadans, 19. 17002 Girona.

Organitza: Secció de Biologia de la Reproducció de la SCB

Inscripcions

Programa

 

Amb el suport de:

Com a novetat en aquesta edició es podrà enviar o bé un abstract, o bé un article estructurat amb un mínim de 2 i màxim de 5 pàgines. Independentment de l’opció escollida, és important fer servir la plantilla word que heu de sol·licitar a la secretaria de la SCB (scb@iec.cat), als organitzadors de la Jornada o al coordinador de la Secció. Una altra novetat es que es podrà incloure color en les figures. Tant els articles de 2 a 5 pàgines com els abstracts seran publicats en format llibre en el mateix volum en versió impresa (que es repartirà el dia de la jornada) i en versió pdf (que quedarà de lliure accés a la web de la SCB). Les instruccions generals de format per a aquestes dues opcions són les següents:

 

Opció 1: Article o resum estructurat amb un mínim de 2 i un màxim de 5 pàgines (pot ser una revisió o un article original):

Fer servir la plantilla word adjunta. Lletra en format Times New Roman 10. Marges superior, inferior, esquerra i dreta de 2,5 cm. Títol en majúscules. Indicar filiació dels diferents autors amb un número segons plantilla adjunta. Indicar autor corresponent amb un asterisc. L’idioma dels articles pot ser el català, el castellà o l’anglès.

Estructura: Resum d’entre 150 i 250 paraules en català o castellà, seguit d’una traducció del resum (abstract) en anglès. A partir d’aquí fer servir format segons plantilla amb les següents seccions (en cas d’article): Introducció, material i mètodes, resultats i discussió (opcional un sol apartat o dos apartats independents), conclusions (apartat opcional), agraïments (indicar finançament i agraïments). Bibliografia: Posar al final per ordre alfabètic. Fins a 3 autors especificar els 3. Més de 3 autors citar el primer seguit de “et al.”. Títol de l’article, nom revista en format abreujat, volum i rang de pàgines (veure plantilla word per a mes detalls del format).

 

Opció 2: només un “abstract:

Fer servir plantilla word que heu de sol·licitar a la secretaria de la SCB (scb@iec.cat). Lletra en format Times New Roman 10. Marges superior, inferior, esquerra i dreta de 2,5 cm. Títol en majúscules. Indicar filiació dels diferents autors amb un número segons plantilla adjunta. Indicar autor corresponent amb un asterisc.  Text de l’”abstract” en anglès amb una extensió màxima de 1.800 caràcters (300 paraules) en català i en anglès.

 

El resum o l’article s’ha de penjar en el mateix formulari d’inscripcions: http://www.iec.cat/jornades/reproduccio2022.asp, clicant l’opció “add abstract” i carregant el document.

 

Important!: enviar només en format WORDNo s’acceptaran resums o articles en format pdf ni tampoc aquells que no s’ajustin al format de la plantilla corresponent.

 

Organitzadors de la Jornada

Joan Sarquella (jsarque@girofiv.cat) i Elisabeth Pinart (elisabeth.pinart@udg.edu)

 

Coordinador de la Secció de Biologia de la Reproducció de la SCB 

Rafael Oliva (roliva@ub.edu)

 

 

Estructura i programa

La Jornada constarà de diverses sessions temàtiques en les quals es presentaran les comunicacions dels participants. Els autors disposaran d’uns deu minuts per a presentar els treballs (el temps exacte es confirmarà un cop s’hagi establert el programa definitiu).

Inscripcions

La inscripció és necessària per a l’assistència a la Jornada (es presentin comunicacions o no) i s’ha de formalitzar mitjançant el formulari  http://www.iec.cat/jornades/reproduccio2022.asp

Les persones que presentin comunicacions s’hi han d’inscriure abans del 14 de febrer de 2022, i les que no en presentin s’hi han d’inscriure abans del 1 de març de 2022, ampliat al 10 de març!. El nombre de places és limitat.

Preu de la inscripció

Gratuïta per a les persones sòcies de la SCB, 20 euros per als estudiants i 40 per a d’altres.

Presentació del text de les comunicacions

Els participants que vulguin presentar comunicacions hauran de penjar l’article o bé l’abstract en el mateix formulari d’inscripció, on diu “add abstract”, abans del 14 de febrer de 2022 a les 10h.

 

 

Previous post

Lliurament de Premis de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya 2022

Next post

La microbiologia de les coses menudes