Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

En calen dos per al tango (assaig sobre l’origen del sexe)

Data: 28 de novembre de 2018, a les 19h
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, IEC
Ponent: Joan Lluís Pretus. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

Organitza: Secció d’Ensenyament de l’SCB

 

 

En aquest assaig, reuneixo i presento unes opinions unitàries sobre el sexe i la vida, com a forma de conviure en el nostre planeta oxidatiu, assolint estats dinàmics d’equilibri que generen conflictes en tots els nivells. El mutualisme s’anuncia com un concepte clau que adquireix el seu impuls en tractar les interaccions entre organismes com la força evolutiva amb un major potencial, una forma d’ensamblar les innovacions passades potenciant ambdós, la naturalesa conservadora de la vida i la seva predilecció per accelerar la diversificació i la complexitat des de formes de vida senzilles anteriors.  Aquest banc entrelligat de connexions està organitzat jeràrquicament per motius històrics i tendeix a la binarització i a l’explotació mútua. L’infinitat de les més belles formes es creen sota la influència de la manipulació de la informació en tots els suports disponibles, des de la senyalització química fins a la veu humana. Per tant, la informació, més que els recursos, té el paper més important en la comprensió dels resultats evolutius. Els recursos fan que l’evolució s’activi, però el joc de la informació la fa lliscar al llarg d’un camí més comprensible.

 

 

Previous post

Assemblea general ordinària 2018

Next post

Conviure entre contaminació: pol·lució, salut i malaltia