Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Assemblea general ordinària 2018

Data: 27 de novembre de 2018, a les 18.30h

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Organitza: Societat Catalana de Biologia

 

Per votar, heu de clicar aquest enllaç

 

https://scb.votacions.iec.cat

 

La votació per a la renovació de càrrecs es farà exclusivament per via electrònica.

 

Les candidatures rebudes han estat les següents:

 

Vicepresidència 2a: Marc Martí-Renom

Secretaria general: Albert Jordan Vallés

Vicesecretaria: Oriol Cabré Fabré

Tresoreria: Marina Rigau Resina

Vocalia d’Acció territorial: Eduard Escrich i Escriche

Vocalia de Comunicació: Raul Delgado Morales

Martí Ortega Ribera

Vocalia de Seccions: Josep Saura Martí

 

Ordre del dia:

  • Benvinguda i presentació de l’acte per part de la presidenta.
  • Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el 29 de novembre de 2017.
  • Informe de la secretària general:
   • Acords presos al Consell Directiu.
   • Memòria de les activitats.
   • Premis atorgats.
   • Les seccions.
  • Publicacions.
 • Balanç de socis/es.

 

 • Informe del tresorer:
  • tancament dels comptes de l’any 2017
  • estat de comptes de l’any 2018, i
  • pressupost de l’any 2019.
 • Informe de la presidenta.
 • Recompte de vots i proclamació del nou Consell directiu.
 • Propostes i suggeriments.

19.30 : Conferència Inaugural: https://scb.iec.cat/eines-moleculars-per-esculpir-el-cervell-en-la-discapacitat-intellecual/

 

Al finalitzar l’assemblea s’atorgarà el títol de soci honorífic de la SCB a un científic rellevant per a la història de l’entitat. La personalitat que enguany ha estat escollida per a rebre aquesta distinció és el doctor Ricard Guerrero i Moreno, pel seu gran compromís, dedicació i estima a la Societat durant tants anys.

Vocal de sessions del 1978 al 1980

Secretari del 1980 al 1986

Tresorer del 1986 al 1989

President del 1989 al 1994

Delegat a l’IEC del 1999 al 2018

 

Atentament,

Rosa Pérez Roura

Secretària general de la SCB

 

Barcelona, juliol de 2018

Previous post

Eines moleculars per esculpir el cervell en la discapacitat intel·lecual

Next post

En calen dos per al tango (assaig sobre l'origen del sexe)