El passat dia 4 de març es va dur a terme la III Jornada de Cromatina i Epigenètica, organitzada per la Secció de Biologia Molecular de la Societat Catalana de Biologia, a la seu de l’IEC, amb la participació de cent cinquanta investigadors i estudiants de doctorat, que pertanyen als més de trenta-cinc grups de recerca en aquesta temàtica que es poden comptabilitzar en el nostre entorn. Amb un total de dinou comunicacions presentades pels caps dels grups convidats, es van tractar temes diversos que anaven des de la caracterització de l’epigenoma de cèl·lules relacionades amb malalties com el càncer o la diabetis, fins a processos com la proliferació, la diferenciació cel·lular o la determinació del sexe en peixos, l’estructura dels cromosomes i la topologia del DNA en la cromatina, la funcionalitat de diverses variants d’histones i, finalment, la importància de la localització nuclear en l’expressió gènica. Aquesta edició de la Jornada va incloure una sessió dedicada als aspectes funcionals de l’organització de la cromatina dins el nucli, territoris cromosòmics, dominis topològics i tipus funcionals de cromatina, organitzada en col·laboració amb el Barcelona Chromatin Club, una iniciativa sorgida per a establir una sèrie de trobades científiques entorn d’aquesta temàtica al llarg de l’any.

Enguany hem tingut la participació destacada d’uns quants científics que duen a terme la seva tasca fora de les nostres fronteres: Cristina Cardoso i Heinrich Leonhard, des d’Alemanya, i Joan Ausió, des del Canadà. També vam comptar amb la presentació de més de quinze comunicacions en forma de pòster per part d’estudiants de doctorat.

Programa i llibre de resums