La Nit de la Biologia és la iniciativa amb què la Societat Catalana de Biologia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) vol celebrar —juntament amb la comunitat científica, els socis i simpatitzants de l’entitat, i el públic en general— els avenços acomplerts durant l’any en curs pels professionals i els estudiosos de les ciències biològiques del territori de parla catalana. Durant l’acte, i en el marc d’una recepció i d’un bufet, la Societat Catalana de Biologia farà entrega dels premis, el dia 11 de juliol a les set de la tarda a la Casa de la Convalescència de l’Hospital de Sant Pau. Podeu apuntar-vos clicant l’enllaç:

Assistència a la 2a Nit de la Biologia

Els Premis de la SCB

La Societat Catalana de Biologia convoca aquests guardons amb la finalitat de premiar els agents —persones o institucions— que més han contribuït al desenvolupament i la difusió de les ciències biològiques dins del territori de parla catalana durant el darrer any.

La SCB agrupa dins del Comitè Assessor (CA) dels premis un mínim de trenta persones que considera rellevants dins l’àmbit de les ciències biològiques


Hem rebut un total de 100 candidatures per a les cinc categories


GUANYADOR DEL PREMI A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Miguel Beato del Rosal, CRG

FINALISTES

PREMI A L’ARTICLE CIENTÍFIC

 • Targeting metastasis-initiating cells through the fatty acid receptor CD36

Salvador Aznar Benitah, ICREA

 • Late acquisition of mitochondria by a host with chimaeric prokaryotic ancestry

Toni Gabaldón Estevan, CRG

 • ADP-ribose–derived nuclear ATP synthesis by NUDIX5 is required for chromatin remodelin

Roni Wright, CRG

PREMI A LA DIVULGACIÓ

 • L’embrió inconformista

Jordi Garcia Fernández i David Bueno Torrens, UB

 • SeaDance

Institut de Ciències del Mar (presentat per Esther Garcés)

 • Vespapp

Mar Leza Salord, Universitat de les Illes Balerars

PREMI AL JOVE INVESTIGADOR

 • Mecanisme d’acció de l’hormona juvenil en la metamorfosi dels insectes

Jesús Lozano Fernández, Marie Sklodowska-Curie Fellow

 • Electrophysiological biomarkers for the study of new therapeutic strategies for motoneuron disease

Renzo Mancuso, Neuroimmunology Fellow, University of Southampton

 • Efecte de la fragmentació de cadena senzilla i doble del dna espermàtic en la fertilitat masculina

Jordi Ribas Maynou, CIMAB SL. Spin off de la UAB

PREMI AL TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT

 • La ictiodiversitat a la platja de Torredembarra

Pau Abelló i Simón, Escola Joan Pelegrí, Barcelona

 • Desenvolupament d’Eines d’Edició Genòmica per a l’obtenció d’una vacuna multivalent basada en Mycoplasma pneumònia

Marc Brusosa Baulenas, Escola Sant Miquel dels Sants, Vic

 • Com s’adapten les plantes a les condicions ambientals?

Amanda Casanovas Fernánez, IES Jaume Balmes, Barcelona

Bases dels premis

Premi a la Trajectòria professional

S’atorga al que es consideri un professional rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que hagi contribuït de manera destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial…), i que representi els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia (SCB).

Qui s’hi pot presentar?

Els candidats no es poden presentar a títol individual, sinó que han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana, bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquest territori.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari, en què caldrà explicar els mèrits dels candidats i els motius pels quals se’ls proposa, en una extensió màxima de mil paraules. També cal enviar el currículum actualitzat del candidat en format lliure. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de la SCB, o bé enviant-les per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’ abril de 2017, a les 15h.

El 31 de Maig de 2017 es farà públic el nom del guanyador a la pàgina web de la SCB.

Com es forma el jurat?

El Premi a la Trajectòria Professional és votat, per majoria simple, per un comitè format pels membres en actiu del Consell Directiu de la SCB i pels presidents anteriors del Consell Directiu de la SCB. D’aquest comitè, només quatre cinquenes parts (triades per sorteig) tenen dret de vot. Els candidats seran els que hagin presentat les diverses institucions científiques durant el període de recepció de candidatures. Excepcionalment, i atesa la naturalesa eminentment honorífica i personal del premi, els membres del jurat poden presentar candidatures addicionals de manera individual, sempre que el candidat presentat no estigui afiliat a cap de les institucions que hagin presentat candidatura, i que el membre del jurat quedi sense dret de vot.

Premi a l’Article científic

S’atorga als autors responsables d’una publicació científica que es consideri que ha contribuït de manera més significativa a l’avenç de l’àmbit de les ciències biològiques, realitzada majoritàriament en els territoris de parla catalana. Els articles s’escullen entre tots aquells publicats durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi (és a dir, des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any 2016 —cal especificar si és publicació en paper o en línia). Només es consideraran candidats al premi articles publicats (no s’inclou acceptats per a publicació) en una revista internacional en l’àmbit de les ciències biològiques indexada per la Web of Science de Thomson Reuters (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/). El primer autor (o un dels primers coautors) i un dels autors sènior han d’estar adscrits a una institució ubicada en territori de parla catalana. El premi s’atorga a tots els autors de l’article.

Qui s’hi pot presentar?

Els articles els ha de presentar el primer (co)autor o l’autor (co)sènior. El treball sencer o una part molt significativa d’aquest ha d’haver estat realitzat en el territori de parla catalana.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari, i caldrà incloure una còpia de l’article científic en format PDF, així com la informació addicional que es consideri pertinent amb una extensió màxima de mil paraules. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de la SCB, o bé enviant-les per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar els treballs a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2017, a les 15h.

El 31 de Maig es faran públics els noms del tres articles finalistes a la pàgina web de la SCB, i el nom dels guanyadors es faran públics en la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, els quals triaran el treball guanyador. Els membres del Consell Assessor Extern són membres externs del Consell Directiu de la SCB seleccionats ad hoc.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 2.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF).

Premi a la Divulgació

S’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema pertanyent a l’àmbit de les ciències biològiques —tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet—, en llengua catalana, durant l’any natural anterior a la data de publicació del premi (des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any 2016). No es consideren susceptibles del premi blogs de divulgació, ja que no són una obra per si mateixos, sinó un mitjà que pot recollir diferents treballs. Sí que es pot presentar, però, un treball concret d’una obra penjada al blog amb el seu autor corresponent.

Qui s’hi pot presentar?

L’autor o els autors d’obres divulgatives sobre ciències biològiques en premsa escrita, llibre, ràdio, televisió o Internet, en llengua catalana, durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari, i caldrà incloure una còpia de l’obra divulgativa, en el format que es consideri més adequat. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de la SCB, o bé enviant-les per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

Es poden presentar els treballs a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2017, a les 15h.

El 31 de Maig es faran públics els noms del tres treballs finalistes a la pàgina web de la SCB, i el nom del guanyador es farà públic en la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, els quals triaran el treball guanyador. Els membres del Consell Assessor Extern són membres externs del Consell Directiu de la SCB seleccionats ad hoc. Es consideraran professionals del món de la comunicació (que no poden optar al premi en aquesta mateixa convocatòria).

Quins són els criteris de valoració?

Els criteris de valoració emprats per a la selecció del premi al millor treball de divulgació científica es basen en l’interès científic i/o innovador de la temàtica tractada, l’habilitat per a divulgar i transmetre la recerca o el tema científic escollit, l’ús del llenguatge —tant escrit com audiovisual, si s’escau— i l’atractiu periodístic.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 1.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF) i un diploma acreditatiu.

Premi al Jove investigador

S’atorga a la que es consideri la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana, escrita en català, castellà o anglès. Només s’hi poden presentar les tesis guardonades amb el premi extraordinari de l’última convocatòria existent en el moment de la data de publicació del premi (2014-2015). L’edat límit per poder presentar-se és de 35 anys en el moment de dipositar la tesi.

Qui s’hi pot presentar?

Qualsevol investigador que, un cop dipositada la tesi (abans dels trenta-cinc anys, aquests inclosos), hagi estat guardonat amb el premi extraordinari durant la convocatòria 2014-2015.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari, i caldrà incloure un text que expliqui, en una extensió màxima de cinc-centes paraules, en què consisteix la contribució, així com un còpia de la tesi en format PDF. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de la SCB, o bé enviant-les per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

Quin és el calendari d’enguany?

La data límit per a presentar les propostes és el dia 23 d’abril de 2017, a les 15 h. En el cas de les sol·licituds enviades per correu postal, només es consideraran les que hagin arribat abans d’aquesta data.

El 31 de Maig es faran públics els noms del tres articles finalistes a la pàgina web de la SCB, i el nom del guanyador es farà públic en la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, els quals triaran la tesi guanyadora. Els membres del Consell Assessor Extern són membres externs del Consell Directiu de la SCB seleccionats ad hoc.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 500 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF).

 

Premi al treball de recerca de batxillerat

S’atorga a l’autor o autora del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria. Els candidats han de ser proposats per un professor o professora del centre d’ensenyament. Els membres de la Secció d’Ensenyament escolliran tres treballs, que seran traslladats al Comitè Assessor Extern de la SCB, que, conjuntament amb el Consell Directiu, en triarà el guanyador.

El Premi SCB Treball de Recerca de Batxillerat pretén promoure i reconèixer la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general, en el marc de la Nit de la Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Tot l’alumnat matriculat a segon de batxillerat en el curs escolar corresponent a l’any de la convocatòria del premi, seleccionat prèviament pels docents del centre on l’alumne està matriculat.

Cada centre pot presentar un màxim de dos treballs.

Quin treball s’hi pot presentar?

El treball ha de ser individual. [No s’exclou que es puguin presentar individualment les memòries dels alumnes —fins a dos, límit per centre— que han realitzat el treball, ja que, com assenyala la normativa vigent, els enfocaments, els objectius i les memòries dels alumnes han de ser individuals encara que el treball s’hagi realitzat en grup.]

La temàtica ha d’estar centrada en la recerca en ciències biològiques.

La metodologia que s’accepta es pot basar en treballs descriptius i de catalogació de dades, treballs explicatius i de plantejament d’una hipòtesi, treballs comparatius, estudis de cas en què es fa la recerca i comprensió de particularitats significatives, treballs de disseny i producció, etc.

 Com s’hi han de presentar?

Els participants han de lliurar la memòria dels treballs de recerca que es presentin al concurs en format electrònic, en un únic fitxer amb format PDF per mitjà del formulari que es troba a http://scbgestions.info/premitr2017/, que garanteix l’anonimat dels candidats.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar els treballs a concursar des del dia de publicació d’aquestes bases fins al diumenge 23 d’abril de 2017. En el cas de les sol·licituds enviades per correu postal, només es consideraran les que hagin arribat abans d’aquesta data.

El 31 de maig de 2017 es faran públics els  tres treballs finalistes, i el nom del treball guanyador es farà públic en la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres de la Secció d’Ensenyament de la SCB escolliran els tres finalistes, i els membres del Consell Assessor Extern, conjuntament amb el consell directiu, de la SCB seleccionats ad hoc triaran el treball guanyador. Els membres del Consell Assessor Extern són membres externs del Consell Directiu de la SCB seleccionats ad hoc

Quins són els criteris de valoració?

El jurat avaluarà els treballs de recerca tenint en compte els criteris següents:

 • L’originalitat i concreció del plantejament i del tema.
 • La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i les tècniques emprats al llarg del treball amb els objectius del treball.
 • La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a què s’arriba i el seu rigor científic.
 • La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.
 • El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades.
 • La referència a la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.
 • L’argumentació i profunditat del contingut.
 • La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.
 • Els criteris ètics en l’abordatge del tema i de la metodologia emprada.

Quina dotació té el premi?

 • Es lliurarà un diploma en paper al guanyador i al tutor corresponent del treball.
 • Es lliurarà un diploma en format digital a tots els participants.
 • Es lliurarà un diploma en paper a tots els finalistes i als tutors corresponents dels treballs.
 • Es lliurarà un iPad mini al guanyador.