BASES

PREMI SCB TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL LEANDRE CERVERA

GUANYADORA: Anna Traveset Vilaginés

És llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona. Es va doctorar, a la Universitat de Pennsilvània, en ecologia de les interaccions planta-animal, i va dur a terme el treball de camp a Costa Rica sota la supervisió de Daniel Janzen. Va realitzar recerca postdoctoral a l’Estació Biològica de Doñana (CSIC) i, posteriorment, es va traslladar a Mallorca, on actualment treballa com a professora d’investigació del CSIC al Grup d’Investigació de Canvi Global (GCR) de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), centre mixt UIB-CSIC. La seva recerca se centra principalment en sistemes insulars, encara que també col·labora en diversos projectes al continent, explorant com les interaccions biòtiques influeixen en la regeneració i distribució de les plantes, i com aquestes interaccions són influenciades per diferents motors de canvi global. Actualment treballa en tres línies de recerca:

 1. Avaluar mitjançant l’anàlisi de les xarxes complexes com de vulnerables a les extincions són les xarxes mutualistes davant diferents tipus de pertorbacions, com la pèrdua d’hàbitat, les invasions biològiques o el canvi climàtic.
 2. Determinar l’efectivitat dels vertebrats com a pol·linitzadors i dispersors de les plantes en illes.
 3. Estudiar les relacions tròfiques en la interfase terra-mar i en illes de mida petita, examinant també la seva vulnerabilitat al canvi global.

Coordina projectes de recerca a les Illes Balears, Illes Canàries, illes Galápagos i les Seychelles. El 2022, ha obtingut el projecte ERC AdG «Determinants of island ecological complexity in the context of global change» per a investigar la biodiversitat dels ecosistemes insulars, des del tròpic fins a l’àrtic, per a comprendre’n la complexitat i avaluar-ne la fragilitat davant el canvi global. La seva investigació en ecologia d’interaccions entre espècies, publicada en quasi tres-cents treballs, entre articles científics, diversos llibres editats i volums especials de revistes, han tingut un alt impacte a la comunitat científica, figurant entre l’1 % dels investigadors mundials més influents a l’àrea d’Ecologia/Medi Ambient. Ha supervisat nombrosos estudiants i investigadors, entre ells disset doctorands i catorze postdoctorats, i és membre del consell editorial de diverses revistes científiques. Ha estat representant de l’Estat espanyol a diversos comitès nacionals i internacionals (LIFE, Eurodiversity, IUBS). Va ser vicepresidenta de l’Associació Espanyola d’Ecologia Terrestre (AEET) i, des del 2019, és delegada institucional del CSIC a les Illes Balears. Ha impartit conferències dins i fora d’Espanya, i contribueix habitualment a la formació d’alumnes de la UIB i d’estudiants de formació professional d’instituts d’FP a Mallorca. És professora del Màster Universitari en Canvi Global de la UIMP i membre del Laboratori Internacional sobre Canvi Global (http://www.lincg.uc-csic.es/) i del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de les Illes Balears (http://lincc.uib.eu). Contribueix també a la divulgació de la ciència, participant habitualment a la Setmana de la Ciència i impartint seminaris a escoles i instituts, i amb un projecte LIFE de ciència ciutadana sobre pol·linitzadors («Involving people to protect wild bees and other pollinators in the Mediterranean» 2019-2023). Referent a aquesta temàtica, ha participat en la creació de l’aplicació mòbil POLINIZAPP (2016), com a eina didàctica per a escolars de primària i secundària per a la comprensió de la pol·linització. D’altra banda, també ha creat una pàgina web que incorpora la informació acumulada sobre las interaccions de pol·linització a les Illes Balears i pòsters amb il·lustracions dels principals pol·linitzadors de les Balears. Ha dirigit el documental de televisió La crisis de los polinizadores (FGCSIC, 2021) i ha coordinat el projecte Guia Sonora dels Pol·linitzadors (Direcció General d’Investigació, Govern Balear).

Premis rellevants rebuts:

 • Premi Ramon Llull del Govern Balear (2022)
 • Premi Rei Jaume I en la categoria de Protecció del Medi Ambient (2017)
 • Premi Bartomeu Darder de la Societat d’Història Natural de Balears (1996)

Pàgina web del grup de recerca d’Anna Traveset: https://www.travesetlab.com.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

S’atorga al que es consideri el professional més rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït de manera més destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial…) i que es consideri que representa els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Els candidats no es poden presentar a títol individual, sinó que han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques i en llengua catalana. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquests territoris. No s’hi podran presentar les persones que siguin membres de l’IEC.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2024. El nom del/s guanyador/s es farà públic abans de l’acte de la Nit de la Biologia.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari en què caldrà explicar els mèrits dels candidats i els motius pels quals se’ls proposa, en una extensió màxima de mil paraules. També cal enviar el currículum actualitzat del candidat en format lliure. Les propostes s’han de pujar en el propi formulari.

Com es forma el jurat?

El Premi a la Trajectòria Científica és votat, per majoria simple, per un comitè format per a) els membres en actiu del Consell Directiu de la SCB, i b) els presidents anteriors del Consell Directiu de la SCB. Els candidats seran primàriament els que hagin presentat les diverses institucions científiques durant el període de recepció de candidatures. Excepcionalment, i atesa la naturalesa eminentment honorífica i personal del premi, els membres del comitè poden presentar candidatures addicionals de manera individual, sempre que el candidat presentat no estigui afiliat a cap de les institucions que han presentat candidatura (això preveu també la situació en què no se n’hagi presentat cap), i amb la condició de quedar-se sense dret de vot des d’abans del sorteig.

Quina dotació té el premi?

El premi no té dotació econòmica. Es lliurarà una escultura i un diploma acreditatiu. El premiat impartirà una breu conferència en l’acte de l’entrega de premis.

 

PREMI SCB ARTICLE CIENTÍFIC

FINALISTES

Xavier
Grau-Bové
Stepwise emergence of the neuronal gene expression program in early animal evolution
Zanetta
Kechagia
The laminin–keratin link shields the nucleus from mechanical deformation and signalling
Eva Maria
Novoa Pardo
Quantitative analysis of tRNA abundance and modifications by nanopore RNA sequencing

S’atorga als autors responsables d’una publicació científica que es consideri que ha contribuït de manera més significativa a l’avenç de l’àmbit de les ciències biològiques, realitzada majoritàriament en els territoris de parla catalana. Els articles s’escullen entre tots aquells publicats durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi (és a dir, des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any 2023). Només es consideraran candidats al premi articles publicats (no s’inclou acceptats per a publicació) en una revista internacional en l’àmbit de les ciències biològiques indexada per la Web of Science de Thomson Reuters. El primer autor (o un dels primers coautors) i un dels autors sènior han d’estar adscrits a una institució ubicada en territori de parla catalana.

Qui s’hi pot presentar?

Els articles els ha de presentar el primer (co)autor o l’autor (co)sènior. El treball sencer o una part molt significativa d’aquest ha d’haver estat realitzat en el territori de parla catalana.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari, i caldrà incloure una còpia de l’article científic en format PDF, així com la informació addicional que es consideri pertinent amb una extensió màxima de mil paraules.

També es requerirà un breu resum en català (incloent el títol de la comunicació), d’un màxim de 300 paraules, on s’expliqui l’impacte científic que ha tingut/tindrà la publicació en el seu camp d’especialització.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2024. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

El Consell Directiu de la SCB escollirà els tres treballs finalistes, que seran traslladats al Consell Assessor Extern, seleccionat ad hoc, qui seleccionarà el treball guanyador.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 2.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF) i un diploma acreditatiu.

 

PREMI SCB JOVE INVESTIGADOR/A

FINALISTES:

Adrià
Cañellas Socias
Modeling and targeting metastatic relapse in Colorectal cancer
Ariadna
Delgado Bermúdez
Physiological role of mitochondrial and plasma membrane channels in sperm
Valeria
Venturini
Mechanisms and functions of the nucleus as a mechano-controller of cell contractility and migration plasticity

S’atorga a la que es consideri la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana, escrita en català, castellà o anglès.

Qui s’hi pot presentar?

Qualsevol investigador que, amb un màxim de 35 anys en el moment de dipositar la tesi, hagi estat guardonat amb el premi extraordinari de l’última convocatòria existent en el moment de la data de publicació del premi (2021-2022 per aquesta edició).

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari, i caldrà incloure un text que expliqui, en una extensió màxima de cinc-centes paraules i en llengua catalana, en què consisteix la contribució, així com un còpia de la tesi en format PDF. Les propostes s’han d’enviar a través del mateix formulari.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2024. El nom del guanyador/a es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

El Consell Directiu de la SCB escollirà els tres treballs finalistes, que seran traslladats al Consell Assessor Extern, seleccionat ad hoc, qui seleccionarà la tesi guanyadora.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 500 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF) i un diploma acreditatiu.

 

PREMI MERCÈ DURFORT AL MILLOR TFG EN CIÈNCIES BIOLÒGIQUES

FINALISTES:

Alex
Ascunce París
Gaq interacciona con TBC1D15 y Fis1
Judith
García García
Exploring the Role of the Androgen Receptor in Breast Cancer from a Clinical and a Physiological Perspective
Lucia
Herrero Pérez
Sperm mitochondrial DNA content is associated with their physiology but not in vitro fertilization ability in pigs

S’atorga al que es consideri el millor treball de final de grau (TFG) dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensat en una universitat dels territoris de parla catalana, escrit en català, castellà o anglès. Si els treballs estan escrits en castellà o anglès, es requereix presentar un resum en català d’unes 300 paraules.

El Premi SCB a un TFG pretén promoure i valorar la recerca, la innovació, la capacitat de redacció, l’originalitat de la temàtica en l’àmbit de les ciències biològiques, entre els estudiants universitaris i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general, en el marc de les seccions territorials de la SCB i de la Nit de la Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Els TFG els ha de presentar l’autor/a. Ha de provenir d’un dels graus de biologia/biociències d’alguna de les universitats que l’imparteixen.

Requisits:

 • Pot ser un TFG de recerca, bibliogràfic o similar
 • Haver obtingut una qualificació del TFG igual o superior a 8,0.
 • Presentar l’expedient acadèmic del grau cursat
 • Presentar un document signat per la tutoria del TFG en què s’indiqui la universitat on s’ha presentat, la data de la defensa, el nombre de crèdits del TFG i la nota final obtinguda

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari de la  SCB , i caldrà incloure un text que expliqui, en una extensió màxima de cinc-centes paraules, en què consisteix la contribució, així com un còpia del TFG en format PDF. Les propostes s’han d’enviar mitjançant el mateix formulari.

Quin és el calendari d’enguany?

S’ha d’haver defensat el TFG  entre el 8 de gener i el 30 de setembre de l’any 2023.

Es podran presentar les candidatures a concursar des del dia que s’obri la convocatòria i fins al 23 d’abril de 2024. El nom dels guardonats es farà públic durant l’acte d’entrega de premis a la Secció territorial a Girona de la SCB i també durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

El Consell Directiu de la SCB escollirà els tres treballs finalistes, que seran traslladats al Consell Assessor Extern, seleccionat ad hoc.

Quina dotació té el premi?

 • 500 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF), un any de subscripció gratuïta a la SCB per al primer classificat, i un diploma acreditatiu.
 • 200 € i 100 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF), un any de subscripció gratuïta a la SCB per al segon i tercer classificats respectivament, i un diploma acreditatiu.
 • El tutor o tutora del TFG guanyador tindrà un any gratuït de soci/sòcia de la SCB.

El lliurament dels premis

A la Secció territorial a Girona, Universitat de Girona, el 5 de juliol de 2024– reconeixement territorial

A la Nit de la Biologia, en la data 11 de juliol 2024 – reconeixement institucional

Detalls del lliurament de guardons

Observacions

S’ha d’assistir al lliurament dels premis a la Secció territorial a Girona, Universitat de Girona, que se celebrarà el 5 de juliol de 2024.

S’ha dhttps://scb.iec.cat/scb-a-vic’assistir al lliurament dels premis de la Nit de la Biologia Premis SCB que se celebrarà l’11 de juliol de 2024.

 

PREMI SCB TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT

FINALISTES:

Joan Fernàndez Casanovas: Les tortugues mediterrànies tenen preferències a l’hora de reproduir-se?
Institut de Llançà
Tutora: Pilar Santiago
Carlota Martin Fernandez: Explorant la Naturalesa del dolor
Maristes Champagnat Badalona
Tutora: Isabel Jodar
Idoia Mas Fernández: Estudi de la taxa de depredació dels quironòmids al camp d’arròs
Ramon Berenguer IV Amposta
Tutora: Patricia Escrivà

S’atorga a l’autor/a del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria. Els candidats han de ser proposats per un professor/a del centre d’ensenyament.

El Premi SCB a un treball de recerca de batxillerat pretén promoure i valorar la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general en el marc de la Nit de la Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

 • Qualsevol alumne/a matriculat/da de segon curs de batxillerat en un centre educatiu de Catalunya  durant el curs escolar 2023-2024.
 • Els alumnes participants hauran de ser seleccionats prèviament pel tutor/a del treball de recerca, que és qui farà la inscripció.

Quin treball s’hi pot presentar?

 • El treball de recerca ha de ser individual.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de dos treballs (tres si el/la tutor/a és soci/sòcia de la SCB)
 • La temàtica ha d’estar centrada en la recerca en ciències biològiques.
 • Ha d’estar redactat en català, encara que originalment s’hagi escrit en una altra llengua
 • La seva extensió no pot superar les cinquanta planes, les quals corresponen a cos del treball, sense comptar la portada i els resums
 • La metodologia que s’accepta es pot basar en:
  • treballs descriptius i de catalogació de dades,
  • treballs explicatius i de plantejament d’una hipòtesi,
  • treballs comparatius,
  • estudis de cas en què es fa la recerca i la comprensió de particularitats significatives,
  • treballs de disseny i producció, i
  • altres modalitats relacionades amb el treball habitual en aquest àmbit de la ciència.

Com s’hi han de presentar?

Els participants han de lliurar la memòria dels treballs de recerca que es presentin al concurs en format electrònic, en un únic fitxer en format PDF, on no pot figurar cap dada de l’autor/a, tutor/a ni del col·legi o institut al qual pertanyi, per mitjà del formulari.

En la primera pàgina hi ha d’haver un resum del treball en català, castellà i anglès.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2024.

El nom del guanyador/a es farà públic durant la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

 • Els membres de la Secció d’Ensenyament de la SCB faran la tria dels tres treballs finalistes.
 • La tria del treball guanyador la faran conjuntament el Consell Directiu de la SCB i el Consell Assessor específic dels Premis SCB.

Quins són els criteris de valoració

El jurat avaluarà els treballs de recerca tenint en compte els criteris següents:

   • L’originalitat i la concreció del plantejament i del tema.
   • La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i les tècniques emprats al llarg del treball amb els objectius del treball.
   • La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a què s’arriba i el seu rigor científic.
   • La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.
   • El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades.
   • La referència a la procedència i l’autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.
   • L’argumentació i la profunditat del contingut.
   • La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.
   • Els criteris ètics a l’hora d’abordar el tema i la metodologia emprada.

Quina dotació té el premi?

  • Es lliurarà un diploma acreditatiu al guanyador/a i als finalistes.
  • Es lliurarà un val regal per al guanyador, valorat en 500 € i un any de subscripció gratuïta a la SCB.
  • Es lliurarà un val regal, valorat en 100 € al segon i tercer classificats.
  • El tutor o tutora del treball guanyador tindrà un any gratuït de soci/sòcia de la SCB

 

PREMI SCB DIVULGACIÓ

FINALISTES:

Associació Triops Divulgació
Rara avis
IDIBELL
Cura’t en salut
Toni Pou
Jordi Sabater Pi, l’últim naturalista

S’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques durant l’any 2023.

No es consideraran susceptibles del premi blogs de divulgació, ja que no es consideren una obra per si mateixos, sinó un mitjà que pot recollir diferents treballs. Sí que es pot presentar, però, l’autor d’una obra penjada al blog, ja que és un mitjà de divulgació completament vàlid.

Qui s’hi pot presentar?

Persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques -tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet— en llengua catalana i durant l’any natural anterior a la data de publicació del premi (és a dir, des de l’1 de gener 2023 i fins al 31 de desembre de 2023).

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari, i s’han d’enviar telemàticament. El material també es pot enviar per correu postal si es considera necessari.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2024. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, que en aquest cas inclou professionals del món de la comunicació (que no poden optar al Premi en aquesta mateixa convocatòria), i en triaran el treball guanyador.

Quins són els criteris de valoració?

El Consell Directiu de la SCB escollirà les tres candidatures que consideri millors. Per fer aquesta selecció es valoraran l’interès científic i/o innovador de la temàtica tractada, l’habilitat per divulgar i transmetre la recerca o el tema científic escollit, l’ús del llenguatge -tant de l’escrit com de l’audiovisual, si s’hi escau- i l’atractiu periodístic.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 1.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF) i un diploma acreditatiu.

 

PREMI SCB START-UP

FINALISTES:

D-Sight S.L.
D-Sight: el primer fàrmac en forma de col·liri pel tractament de la retinopatía diabética en fase inicial.
MiMARK Diagnostics S.L
MiMark WomEC
ONIRIA
Transformació del tractament del càncer amb ONR-001

 

S’atorga en reconeixement de la millor start-up per a fomentar la innovació i l’emprenedoria dins del sector biotecnològic o de ciències biològiques en l’àmbit local i regional.

No hi ha una definició acceptada universalment de què és una start-up. Per tant, aquí utilitzarem la següent: «Una start-up és una empresa emergent, amb una gran capacitat de canvi, que desenvolupa productes o serveis, de gran innovació, altament desitjats o requerits per la societat, amb l’objectiu de créixer ràpidament i cobrir una clara necessitat existent.»

Qui s’hi pot presentar?

Start-ups del sector biotecnològic o de ciències biològiques que estiguin en fase de desenvolupament d’un producte o servei i que hagin estat fundades a Catalunya o en regions de parla catalana en els darrers cinc anys (data de fundació posterior a l’1 de gener de 2019).

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari i s’han d’enviar, juntament amb els documents detallats a continuació, per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

S’haurà d’adjuntar un vídeo amb una micropresentació o elevator pitch (d’un minut, com a màxim) i un document (de tres pàgines, com a màxim) que inclogui el resum executiu del projecte, la descripció del problema, la descripció de la solució que ofereix el producte o servei, l’impacte de la solució, la innovació (cal exposar l’abordatge actual i com la solució proposada el millora) i l’equip que integra la start-up.

També es requerirà un breu resum en català, d’un màxim de 250 paraules, on s’expliqui l’impacte que ha tingut/tindrà la start-up en el seu camp d’especialització.

Quin és el calendari d’enguany? 

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2024. El nom del guanyador o guanyadors es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Quins són els criteris de valoració? 

El Consell Directiu de la SCB escollirà les tres candidatures que consideri més bones.

Per a fer aquesta selecció es valorarà la necessitat, l’impacte de la solució proposada, la innovació que representa, el benefici per a la població i la capacitat de l’equip de dur el producte o servei al mercat.

Com es forma el jurat? 

Les candidatures escollides seran traslladades al tribunal avaluador format ad hoc per tres membres del Consell Assessor Extern, que triaran la start-up guanyadora. En aquest cas inclou professionals del món de l’emprenedoria, l’empresa i la inversió (que no poden optar al Premi en aquesta mateixa convocatòria).

Quina dotació té el premi? 

El premi està dotat amb 1.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF), un detall commemoratiu i un diploma acreditatiu.

 

Un/a mateix/a candidat/a no pot optar a més d’un premi 

No es podran presentar a cap premi les persones que siguin membres de l’IEC