GUANYADOR 

Pau Abelló Simón, de l’Escola Joan Pelegrí de Barcelona,

pel treball

«La ictiodiversitat a la platja de Torredembarra»,

tutoritzat per Víctor Rojas Cervellera

Fotografia: el guardonat Pau Abelló i Pilar Solares, directora del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

L’objecte d’aquest treball d’investigació és l’estudi de la diversitat de peixos a la platja de Torredembarra. Per demostrar les hipòtesis plantejades, l’estudiant ha realitzat un intens treball de camp basat en el cens de peixos en els diversos hàbitats de la zona, i un acurat tractament estadístic i matemàtic de les dades. Els resultats demostren que algunes de les espècies de peixos de la platja de Torredembarra es distribueixen en funció de l’hàbitat, mentre que d’altres poden viure en tots els hàbitats de la platja. L’estudi ha determinat quina és l’espècie més freqüent i quina és abundant, i com aquesta realitat ha canviat amb el pas dels anys. L’autor també ha preparat fitxes de les espècies més freqüents, amb les característiques principals d’identificació i alguns dibuixos característics. Ho explica en aquest vídeo.

Bases del premi


S’atorga a l’autor o autora del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria. Els candidats han de ser proposats per un professor o professora del centre d’ensenyament. Els membres de la Secció d’Ensenyament escolliran tres treballs, que seran traslladats al Comitè Assessor Extern de la SCB, que, conjuntament amb el Consell Directiu, en triarà el guanyador.

El Premi SCB Treball de Recerca de Batxillerat pretén promoure i reconèixer la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general, en el marc de la Nit de la Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Tot l’alumnat matriculat a segon de batxillerat en el curs escolar corresponent a l’any de la convocatòria del premi, seleccionat prèviament pels docents del centre on l’alumne està matriculat.

Cada centre pot presentar un màxim de dos treballs.

Quin treball s’hi pot presentar?

El treball ha de ser individual. [No s’exclou que es puguin presentar individualment les memòries dels alumnes —fins a dos, límit per centre— que han realitzat el treball, ja que, com assenyala la normativa vigent, els enfocaments, els objectius i les memòries dels alumnes han de ser individuals encara que el treball s’hagi realitzat en grup.]

La temàtica ha d’estar centrada en la recerca en ciències biològiques.

La metodologia que s’accepta es pot basar en treballs descriptius i de catalogació de dades, treballs explicatius i de plantejament d’una hipòtesi, treballs comparatius, estudis de cas en què es fa la recerca i comprensió de particularitats significatives, treballs de disseny i producció, etc.

 Com s’hi han de presentar?

Els participants han de lliurar la memòria dels treballs de recerca que es presentin al concurs en format electrònic, en un únic fitxer amb format PDF per mitjà del formulari que es troba a http://scbgestions.info/premitr2017/, que garanteix l’anonimat dels candidats.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar els treballs a concursar des del dia de publicació d’aquestes bases fins al diumenge 23 d’abril de 2017. En el cas de les sol·licituds enviades per correu postal, només es consideraran les que hagin arribat abans d’aquesta data.

El 31 de maig de 2017 es faran públics els  tres treballs finalistes, i el nom del treball guanyador es farà públic en la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres de la Secció d’Ensenyament de la SCB escolliran els tres finalistes, i els membres del Consell Assessor Extern, conjuntament amb el consell directiu, de la SCB seleccionats ad hoc triaran el treball guanyador. Els membres del Consell Assessor Extern són membres externs del Consell Directiu de la SCB seleccionats ad hoc

Quins són els criteris de valoració?

El jurat avaluarà els treballs de recerca tenint en compte els criteris següents:

 • L’originalitat i concreció del plantejament i del tema.
 • La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i les tècniques emprats al llarg del treball amb els objectius del treball.
 • La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a què s’arriba i el seu rigor científic.
 • La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.
 • El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades.
 • La referència a la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.
 • L’argumentació i profunditat del contingut.
 • La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.
 • Els criteris ètics en l’abordatge del tema i de la metodologia emprada.

Quina dotació té el premi?

 • Es lliurarà un diploma en paper al guanyador i al tutor corresponent del treball.
 • Es lliurarà un diploma en format digital a tots els participants.
 • Es lliurarà un diploma en paper a tots els finalistes i als tutors corresponents dels treballs.
 • Es lliurarà un iPad mini al guanyador.