Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

XVI Jornada de Biologia Evolutiva

Imatge: Víctor Ordóñez

Data: Dilluns 27 de juny, tot el dia

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Programa i llibre de resums

La Jornada de Biologia Evolutiva té l’objectiu de promoure la interacció dels membres dels grups de recerca d’arreu de Catalunya que treballen, directa o indirectament, en biologia evolutiva. Addicionalment, aquesta Jornada dóna un paper protagonista als investigadors més joves, que poden presentar i debatre en exposició oral els seus treballs doctorals i/o postdoctorals. Com a incentiu per aquests joves investigadors, cada any s’atorga el premi Antoni Prevosti a la millor comunicació oral d’un jove investigador.

S’hi atorgarà el IX Premi Antoni Prevosti de Biologia Evolutiva, que consistirà en 250 € a la millor ponència presentada per un jove investigador (que faci menys de 3 anys que han llegit la tesi). La comissió que decidirà a qui se li atorga és la següent:

President: Julio Rozas (UB) Secretari: Cèsar Blanche (UB) Vocal 1: Mª Pilar García Guerreiro (UAB) Vocal 2: David Comas (IBE-UPF) Vocal 3: Mª Inés Roldán (UdG)

Les regles per atorgar el premi són:

  • Cada membre de la comissió s’abstindrà de votar a les persones del seu grup. •El receptor del premi haurà de ser present a la sala per a rebre’l. Si no és així, el premi passarà a la ponència que hagi quedat en segon lloc.

Qui vulgui presentar-se al premi Prevosti que es posi en contacte amb la Marta Pascual: martapascual@ub.edu

Data i lloc: 27 de juny del 2016. Sala Pere Coromines, Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47. Barcelona.

Comunicacions: Durant la jornada es presentaran les comunicacions dels participants en anglès, que tindran una durada de 10 minuts més 5 minuts de preguntes. En cas que el nombre de resums presentats superi el temps disponible, els organitzadors seleccionaran les comunicacions que es presentaran seguint criteris d’interès científic. Només s’admetran comunicacions orals.

 

Investigador convidat:

Vincent Rossi, IFISC (CSIC-UIB), Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, Palma de Mallorca

 

Resum de les comunicacions: Els participants que vulguin presentar una comunicació hauran d’enviar un resum breu (no superior a 350 paraules) de la seva comunicació abans del dia 10 de juny. S’haurà d’enviar a la secretaria de la SCB: scb@iec.cat . En els resums ha de constar el títol, l’autor (o autors) i l’adreça completa (centre, adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic). Us agrairem que utilitzeu Times New Roman 12 pt per al resum. Els resums han d’estar escrits en Anglès.

 

Inscripcions: Els interessats a participar en la jornada hauran d’entrar a l’enllaç: http://www.iec.cat/jornades/evolutiva2016.asp i omplir el full d’inscripció, abans del 16 de juny de 2016. Les places són limitades.

 

Preu d’inscripció:

La inscripció és gratuïta per als socis de la SCB; 20€ per als estudiants no socis i 35€ en la resta de casos.

 

Pagament: Transferència bancària al c/c de la SCB: “la Caixa” ES47 2100-0963-61-0200010607

Posar-hi a concepte: cognom de l’inscrit i “XVI Jornada Bio”

 

Organitzen:                    Marta Pascual (UB)

 

Secretaria:                      Maite Sánchez i Mariàngels Gallego

Societat Catalana de Biologia

 

 

Previous post

13è congrés nacional de micologia

Next post

1st conference on social impact of science