Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

XXIX JORNADA DE BIOLOGIA MOLECULAR DE LA SCB & 1st CATCAT DAY

Data: 14 de setembre de 2023

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Organitza: Secció de Biologia Molecular de la SCB i CATCAT

Inscripcions

Pòster

Continuant amb la tradició d’organitzar una Jornada anual sobre biologia cel·lular i molecular (i anem ja per la vint-i-novena!), aquest any la SCB es complau de fer-ho conjuntament amb la xarxa CATCAT (Cell and Tissue research in Catalonia). Esperem que la Jornada sigui una bona ocasió per donar a conèixer la recerca local en biologia cel·lular i molecular, així com per a establir nous contactes i col·laboracions científiques.

Continuing with the tradition of organizing an annual Meeting on cell and molecular biology (and we’re already on the twenty-ninth!), this year the SCB is pleased to do it together with the CATCAT network (Cell and Tissue Research in Catalonia). We hope that the meeting will be a great opportunity to showcase local research in cell and molecular biology, as well as to establish new contacts and scientific collaborations.

 

Presentació de resums: Tancada!

Els abstracts han de ser en format MS Word i especificar clarament 1/ el títol 2/els autors i 3/ la Institució a la que pertanyen els autors, fins al 20 de juliol.

Abstract presentation: Closed!

Abstracts must be in MS Word format and clearly specify 1/ title 2/authors and 3/ author affiliation, until 20th of July.

 

Inscripcions:

Fins al 8 de setembre

 

Preus:

40€ no socis de la SCB
20€  estudiants no socis de la SCB

Preus reduïts (Socis SCB – aportació despeses de càtering ):

20€ Socis SCB
10€ Estudiants socis SCB

 

Registration Fee:

40€ non-SCB members
20€ non-SCB member students

Reduced Registration Fee (SCB members -catering fees):

20€ SCB members
10€ SCB member students

Previous post

Estratègies pràctiques per pal·liar la multiresistència antimicrobiana global

Next post

I PREMI MILLOR TESI DOCTORAL EN VIROLOGIA