Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Ús històric dels boscos a Catalunya i el seu significat davant els reptes del futur

Data: 7 de novembre, de 9h a 14h

Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, IEC

Organitzen: SCB i CREAF

Inscripció

Programa

Els boscos de Catalunya es troben davant reptes importants. Són prou conegudes les transformacions socioeconòmiques que han comportat una disminució de l’explotació forestal i d’altres usos tradicionals, un increment de l’extensió dels boscos i la proliferació de masses forestals joves i poc estructurades. A més, totes les projeccions de futur indiquen que ens aboquem a un escenari climàtic més àrid. De fet, ja detectem fenòmens de decaïment i mortalitat que podem associar, amb més o menys mesura, a episodis de sequera.

Els sistemes naturals, com els boscos, són històrics i tenen una dinàmica que condiciona la seva història. Hi ha exemples que aquest llegat històric determina patrons de biodiversitat i funcionament durant molts anys. Tanmateix,

el coneixement que tenim de l’ús històric dels boscos de Catalunya és limitat o està força dispers, en part per les mancances de les fonts, pròpies de les ciències històriques.

Una coordinació més gran entre els grups d’investigadors que hi treballen ajudaria a pal·liar aquest dèficit. Els objectius del seminari són:

  • Posar en comú i discutir coneixements rellevants d’aquest àmbit, per a poder-lo mostrar a la comunitat d’estudiosos i interessats en el tema, així com a la societat en general
  • Comprendre millor l’estat actual dels boscos a Catalunya i la capacitat que tenen de respondre als canvis d’usos i de clima a partir del coneixement històric de l’ús que n’hem fet, i així poder detectar les mancances que són clau per a respondre a aquesta qüestió.

 

PROGRAMA:

09.00 Benvinguda
Francisco Lloret (CREAF-UAB)

09.10 Context socioeconòmic de l’ús dels boscos a Catalunya durant els darrers dos segles
Enric Tello (UB)

09.50 Fonts documentals per a la prospecció de l’ús del bosc en època recent amb relació a la variabilitat climàtica
Raquel Cunill (UAB)

10.30 Ús dels boscos a l’edat mitjana: arqueologia i documentació
Marta Sancho, Maria Soler i Rosa Lluch (UB)

11.10 DESCANS – CAFÈ

11.30 Evolució històrica del bosc de Poblet
Manel Martínez

12.10 Interpretació del paisatge actual de les valls de l’Alt Pirineu a partir de la història de l’ús del bosc
Albert Pèlachs (UAB)

13.00 TAULA RODONA
Moderador: J. M. Espelta
E. Tello, R. Cunill, M. Sancho, M. Martínez, A. Pèlachs
– Com ha condicionat l’ús històric dels boscos la seva con guració actual?
– Com condiciona aquest llegat la resposta dels boscos als nous reptes?
– Quina informació manca per donar resposta a aquestes preguntes?


Secció d’Ecologia Terrestre

La Secció d’Ecologia Terrestre de l’SCB té com a objectiu la promoció i divulgació dels avenços que es realitzen en aquesta àrea de coneixement. Aquesta tasca es desenvolupa mitjançant diferents activitats pròpies i en col·laboració amb altres societats de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), universitats i centres de recerca i inclouen l’organització de seminaris especialitzats cursos i sessions al voltant de noves tècniques i metodologies de recerca i activitats de difusió del coneixement a un públic no especialitzat.

Coordinador:

Secció d'Ecologia Terrestre de la SCB
Josep M. Espelta, CREAF, UAB, Bellaterra.
T 935 814 671

 

Previous post

Recam 2017: Unitat i diversitat en microbiologia

Next post

Annual Proteomics Symposium 2017: "Unveiling the complexity of the cell proteome"