Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Realising Potentials: Arts-based sustainability science

Taller/Workshop

Dates: 3 i 4 de novembre de 2016

Llocs: Institut d’Estudis Catalans, Escola Massana i Reial Acadèmia de Medicina

Organitzen: Secció d’Ecologia Terrestre de la SCB, CREAF, UOC, UAB, CAMBIO, ICAAM, UPO i Universidade de Évora.

 logoscb IEC CREAF_logo_Petit
 Copy of logo_UOC  Logo UAB negro y marrón cambio
  Microsoft Word - Workshop Call_pdf version_v3        Pablo  Evora

 

Amb la col·laboració de:

color-2

 

Extended Call (pdf)

Programa (pdf)

Microsoft Word - Kagan_v2.docx


 

In recent years, artistic outputs are increasingly used for science outreaching and scientific questions and results are also frequent inspiration for artistic experiences.

Realising Potentials: Arts-based sustainability science is a two-day workshop conceived as an experiential site for exploration and dialogue between the arts and sustainability science. The workshop will be held in Barcelona (Spain), in November 3rd-4th, 2016 at the Institute of Catalan Studies (Institut d’Estudis Catalans, IEC).

Two main motivations guide the workshop:

 1. To open up an experiential space where artists and scientists can share, connect and expand different experiences, projects and discussions in the field of arts-based sustainability research.
 2. To catalyse a network of Arts-based Sustainability Science as a community of learning, practice and mutual support.

During the workshop, participants will engage in different experiential laboratories and discussions to share, collectively explore and critically inquire different experiences of arts-science hybridation (see attached program).

Participants are invited to share art and research projects directly developed within collaborations among artists and scientists, dealing with one of the thematic areas in question:

imatge3

We expect to receive research involving experimental artistic practices from a wide spectrum:

imatge4

If you are engaged with any of these thematic areas and practices, we invite you to participate and contribute to the workshop, in any of the following kinds of participation:

 • Proposing a laboratory
 • Presenting your experience in the field through one of the following communication types:
  • Short chat
  • Artistic work
 • Attending and participating in the workshop

 

Please see the guidelines for proposals, attached in the extended call.

Deadline for proposals is July 28th, 2016.


En els últims anys, l’ús d’eines artístiques per a la difusió de la ciència ha augmentat considerablement i, alhora, les preguntes i els resultats científics han inspirat experiències artístiques.

Realising Potentials: Arts-based sustainability science és un taller de dos dies pensat com a lloc d’experimentació per a explorar i dialogar entre arts i ciència de la sostenibilitat. El taller es realitzarà a Barcelona, el 3 i 4 de novembre de 2016, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

El taller té les finalitats següents:

 • Crear un espai d’experimentació en què artistes i científics puguin compartir, connectar i expandir les seves diferents experiències, projectes i debats sobre recerca en sostenibilitat basada en les arts.
 • Catalitzar una xarxa de ciència de la sostenibilitat basada en les arts com a comunitat d’aprenentatge, de pràctica i de suport.

Durant el taller, els participants s’involucraran en diferents laboratoris experimentals i debats per compartir, explorar col·lectivament i de manera crítica diferents experiències d’hibridació de les arts i la ciència (vegeu-ne el programa adjunt).

Convidem els participants a compartir els seus projectes de recerca i arts, desenvolupats a partir de col·laboracions entre artistes i científics, que tractin algun d’aquests temes:

 

imatge1

 

També esperem rebre propostes de recerca sobre un ampli ventall de pràctiques artístiques experimentals:

imatge2

 

Podeu participar i contribuir al taller en alguna d’aquestes modalitats:

 • Proposar-hi un laboratori.
 • Presentar-hi una comunicació de treballs previs
  • Comunicació oral breu
  • Treball artístic
 • Assistir-hi i participar-hi.

Consulteu les instruccions per a la presentació de propostes.

La data límit per a presentar propostes és el 28 de juliol de 2016.

 

Previous post

III REDTROP: Trobada d'ecologia i biologia tropical

Next post

Imaging for Life. From Molecules to Diagnostics and Therapy