Guanyadora:

Anna Veiga i Lluch, Directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Directora de I+D del Servei de Medicina de la Reproducció de l’Institut Universitari Dexeus, Professora associada del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.

 

 

Des de l’inici de l’aplicació clínica de les tècniques de reproducció assistida, la Dra. Veiga hi ha tingut una posició capdavantera, essent part de l’equip que va aconseguir el primer naixement d’un nadó gràcies a la fecundació in vitro a Espanya. Va ser impulsora del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona l’any 2004 i actualment centra la seva activitat en la generació de línies de reprogramació induïda a partir de sang de cordó umbilical per a teràpia cel·lular. Els resultats de la seva recerca han estat publicats en prestigioses revistes científiques de la seva àrea de coneixement i en nombrosos capítols de llibres. La tasca de la Dra. Veiga s’entén més enllà de la producció científica. És professora de la Universitat Pompeu Fabra i participa manté una alta activitat com a divulgadora científica amb l’objectiu de traslladar la teràpia amb cèl·lules mare als pacients, però també a les aules i a la societat en general. Ha estat mereixedora de múltiples premis, entre els quals destaquen la Medalla Narcís Monturiol l’any 2005 i la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya l’any 2013.

 

 

BASES

S’atorga al que es consideri el professional més rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït de manera més destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial…) i que es consideri que representa els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Els candidats no es poden presentar a títol individual, sinó que han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquests territoris.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2019, a les 15 h. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari, en què caldrà explicar els mèrits dels candidats i els motius pels quals se’ls proposa, en una extensió màxima de mil paraules. També cal enviar el currículum actualitzat del candidat en format lliure. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de l’SCB, o bé pujant-les en el propi formulari.

Com es forma el jurat?

El Premi a la Trajectòria Científica és votat, per majoria simple, per un comitè format per a) els membres en actiu del Consell Directiu de la SCB, i b) els presidents anteriors del Consell Directiu de l’SCB. D’aquest comitè, només quatre cinquenes parts (triades per sorteig) tindran dret de vot. Els candidats seran primàriament els que hagin presentat les diverses institucions científiques durant el període de recepció de candidatures. Excepcionalment, i atesa la naturalesa eminentment honorífica i personal del premi, els membres del comitè poden presentar candidatures addicionals de manera individual, sempre que el candidat presentat no estigui afiliat a cap de les institucions que han presentat candidatura (això preveu també la situació en què no se n’hagi presentat cap), i amb la condició de quedar-se sense dret de vot des d’abans del sorteig.

Quina dotació té el premi?

El premi no té dotació econòmica. Es lliurarà una estàtua i un diploma acreditatiu.