Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Invasions biològiques, punt de trobada entre ciència i gestió

XIV Jornada CREAF-SCB-ICHN

Data: 21 de novembre de 2017, de 9h a 17h

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Organitzen: CREAF, SCB i ICHN

Inscripcions: L’assistència a la jornada és lliure i gratuïta Es prega confirmació d’assistència amb el següent formulari

Hi col·laboren: Generalitat de Catalunya (Pla Anual de Transferència de Tecnologia)

Accés al TRÍPTIC de la jornada

Més informació al  Web del CREAF

Resum de la Jornada

Les invasions biològiques són un component del canvi global: provoquen la pèrdua de biodiversitat al planeta i alteren el funcionament dels ecosistemes, amb uns grans costos econòmics i socials. Com hem de reaccionar davant aquest problema? La majoria coincidiríem a dir que cal erradicar aquestes espècies o, almenys, controlar-les. També, que cal prevenir l’entrada d’espècies potencialment perilloses. Tanmateix, això obre interrogants metodològics, ecològics, econòmics, i fins i tot socials.

  • Podem aspirar a erradicar, o fins i tot a controlar, les invasions biològiques?
  • És sempre convenient dur a terme aquest control?
  • Podem aplicar realment polítiques de prevenció i d’erradicació primerenca?

Els científics han progressat molt en la resolució d’aquests interrogants. Per exemple sabem que perquè una espècie s’estableixi i tingui un impacte al territori, no només compta que l’espècie i l’hàbitat tinguin unes característiques específiques, també cal tenir en compte les decisions humanes, que poden afavorir involuntàriament l’acoblament dels nouvinguts al nou entorn. El repte ara és aplicar aquests coneixements per resoldre el problema i crear una major complicitat entre els mons de la recerca i la gestió. Per això, la XIV Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) reunirà un conjunt d’investigadors i gestors medio-ambientals interessats en les invasions biològiques que reflexionaran sobre com es pot integrar la recerca i la gestió per abordar millor el problema.

Previous post

Viquimarató de Biologia Barcelona 2017

Next post

Supercomputers: An instrument for science, technology and the progress of society