Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Conservar la biodiversitat és la millor mascareta contra les pandèmies. Explica-ho!

Activitat inclosa en la Setmana de la Ciència 2020

Dates: del 14 al 29 de novembre de 2020

Lloc: Centres d’ensenyament secundari que ho sol·licitin

Inscripcions (abans del 2 de novembre de 2020)

Descripció:

Organitzadors: Seccions de Virologia, Biologia i Societat, Ensenyament i Ecologia de la Societat Catalana de Biologia (SCB)

Objectiu general: L’activitat va adreçada als estudiants de tercer i quart d’ESO i primer i segon de batxillerat amb l’objectiu que comprenguin que la conservació del medi natural (biodiversitat, funcionament dels ecosistemes) és un dels mecanismes més efectius per a evitar l’emergència de pandèmies, com l’actual COVID-19, i implicar-los en la difusió d’aquest missatge.

Objectius específics: Entendre de manera entretinguda:

– Què són les zoonosis i com es transmeten?

– Quins efectes té la globalització sobre la biodiversitat i l’emergència de malalties?

– Què és la biodiversitat? A partir de quins mecanismes, la biodiversitat contribueix a evitar pandèmies com l’actual COVID-19? Allunyament, control poblacional, dilució, esmorteïment, etc.

Objectiu complementari:

– Donar a conèixer la tasca que fan les societats científiques, on s’agrupen docents i investigadors de diferents disciplines, i en concret la tasca de difusió de la biologia de la SCB i les seves seccions.

Desenvolupament de l’activitat:

A través d’un concurs tipus Kahoot! centrat en la biodiversitat i les malalties zoonòtiques, es plantegen diferents preguntes amb l’objectiu que els estudiants de tercer i quart d’ESO i primer i segon de batxillerat reflexionin sobre la importància de preservar la biodiversitat per a prevenir l’emergència de pandèmies com l’actual COVID-19. Es tracta d’una activitat que plantegem en dues parts: una primera part en què els estudiants, a partir d’unes preguntes i alguns exemples de recursos, complementen la informació que tenen i una segona part en què generen un recurs —en aquest cas, un vídeo— fruit del que han après, per a difondre aquesta informació. Cada centre pot desenvolupar totes dues parts o només la primera. L’activitat estarà dinamitzada pel professorat del centre.

La primera part està pensada per a desenvolupar-se en una o dues hores lectives dedicades a les malalties zoonòtiques emergents i la biodiversitat. Proposem que es formin grups d’entre dos i quatre alumnes (amb un màxim de deu grups per classe), per tal de participar en el Kahoot! Els estudiants responen a les preguntes amb els seus coneixements, sense informació addicional. Cada grup d’estudiants necessitarà un mòbil, tauleta o ordinador per a respondre a les preguntes del Kahoot! Un cop acabat el Kahoot!, s’anota la puntuació de cada grup i la proposta és que el/la docent obri una discussió sobre els temes tractats, en la qual els estudiants puguin exposar el perquè de les respostes triades i puguin tenir accés a alguns exemples de recursos (articles, entrevistes, vídeos) a partir dels quals podran trobar les respostes correctes i la seva justificació. Amb aquesta finalitat, els centres participants rebran un dossier amb diferents recursos, en format de text i audiovisual, per a tractar cadascun dels temes. Cada docent pot decidir la forma de tractar els temes, ja sigui a l’aula o com a treball complementari.

La segona part de l’activitat consisteix en l’elaboració d’un vídeo en el qual voluntàriament cada grup d’estudiants pot tractar de difondre, d’una manera esquemàtica i visual, la relació entre la preservació de la biodiversitat i l’emergència de malalties zoonòtiques, i treure’n les seves pròpies conclusions. Els vídeos han de tenir una durada d’entre tres i cinc minuts, han de ser en format horitzontal i preferentment en català i és important evitar l’ús de música comercial o d’imatges sense tenir-ne l’autorització corresponent. El/la docent és qui decidirà si l’elaboració del vídeo es fa presencialment a l’aula o com a material complementari. Serà també responsabilitat dels docents de cada centre valorar els vídeos i escollir un màxim de dos vídeos finalistes per centre. Per a fer-ho, es poden tenir en compte també les puntuacions de cada equip al Kahoot!

El centre ha d’enviar els vídeos finalistes a la SCB (scb@iec.cat) amb l’assumpte «Vídeos Finalistes Mascareta Biodiversitat» abans de divendres 11 de desembre de 2020. Un jurat format per investigadors dels camps de l’ecologia i la virologia, divulgadors científics i per professorat de secundària escollirà els tres millors vídeos d’entre tots els rebuts. Cadascun dels equips guanyadors rebrà un premi de 400 € en forma de val per a l’Abacus i un diploma per al centre. Els equips han d’estar formats per un mínim de dos i un màxim de quatre alumnes. Els premis podran quedar deserts i el jurat podrà atorgar, si ho creu convenient, mencions honorífiques sense dotació econòmica a altres vídeos presentats.

Els centres que sol·licitin aquesta activitat rebran una carpeta virtual per correu electrònic, que contindrà les instruccions detallades de l’activitat, l’enllaç al Kahoot!, la llista de preguntes i respostes i diversos recursos d’informació sobre conservació de la biodiversitat i malalties zoonòtiques, amb els quals es poden respondre les preguntes del Kahoot! i es pot ampliar informació. La inscripció a l’activitat s’ha de formalitzar clicant l’enllaç següent, abans del dilluns 2 de novembre de 2020:

https://www.iec.cat/jornades/biodiversitat2020.asp

 

Previous post

2nd Research Symposium on Coronavirus/ XIX Jornada de Virologia

Next post

Introducció a la il·lustració científica i descripcions taxonòmiques