Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

XXXI Jornada de Biologia del Desenvolupament

Data: 11 d’octubre de 2019

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Organitza: Secció de Biologia del Desenvolupament de la SCB

Inscripcions

Pòster (English)

 

 

Benvolgudes i benvolguts col·legues

Us anunciem la celebració de la XXXI Jornada de Biologia del Desenvolupament, organitzada per la Secció de Biologia del Desenvolupament de la Societat Catalana de Biologia. L’objectiu principal d’aquesta jornada és establir un punt de trobada per a tota la comunitat científica catalanes que treballa en l’àmbit d ela biologia del desenvolupament, que ens serveixi per a conèixer-nos, intercanviar experiències, establir contactes I afavorir sinergies i col·laboracions científiques.

Comunicacions

Aquesta jornada s’estructura en sessions de comunicacions orals (10 minuts d’exposició més 5 de preguntes) i de presentació de pòsters (mides màximes: 1m d’amplada per 1,75 m de llargada). Des de la Secció volem engrescar els estudiants de màster, doctorat i postdoctorands a presentar els seus treballs en forma de comunicació oral. L’idioma oficial d’aquesta jornada és l’anglès. La llargada màxima del text principal de la comunicació és de 300 paraules (sense figures).

Data límit d’enviament de les comunicacions: 25 de setembre 2019.

Data límit d’inscripció: 4 d’octubre 2019.

 

Inscripcions

 

Conferècnies plenàries:

Miki Ebisuya (EMBL Barcelona)

Elisa Martí (IBMB-CSIC)

Iñaki Ruiz-Trillo (IBE-CSIC-UPF)

 

Preu

Preu de la inscripció (inclou el dinar i els cafès de les pauses):

Socies: 0 euros

No socis (estudiants) 25 euros

No socis (altres) 40 euros

 

Secretariat de la Jornada

Mariàngels Gallego

Societat Catalana de Biologia

Tel.: 933 248 584

A/e: scb@iec.cat

 

Comitè Organitzador:

Berta Alsina, Universitat Pompeu Fabra

Marta Morey, Universitat de Barcelona

Francesc Cebrià, Universitat de Barcelona

 

Us demanem que feu la màxima difusió possible d’aquesta jornada i esperem trobar-nos el dia 11 d’octubre. Rebeu una salutació cordial.

Francesc Cebrià

Coordinador de la Secció de Biologia del Desenvolupament

Societat Catalana de Biologia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dear colleagues

We are happy to announce the XXXI Developmental Biology Meeting, organized by the Section of Developmental Biology of the Catalan Society of Biology (SCB). This year’s meeting will be held on October 11th 2019.

The main goal is to gather the whole scientific community working in the field of Developmental Biology in Catalunya in order to meet each other, share knowledge, establish contacts and promote synergies and scientific collaborations and discussions.

 

Communications

This meeting is structured in sessions of oral communications (10 minutes + 5 minutes of discussion) and poster presentation (maximum size: 1 m width x 1,75 m length). From the section we encourage PhD students and postdocs to present their research in the form of oral communications. The official language of the meeting is English. The maximum length of the abstracts is 300 words (without figures).

Deadline for abstract submission: September 25th 2019.

Deadline for registration: October 4th 2019.

 

Inscriptions

 

 

Invited Speakers:

Miki Ebisuya (EMBL Barcelona)

Elisa Martí (IBMB-CSIC)

Iñaki Ruiz-Trillo (IBE-CSIC-UPF)

 

Fee

This fee includes the registration as well as lunch and coffee breaks.

SCB members: 0 euros

No SCB member (student) 25 euros

No SCB member (other) 40 euros

 

 

Secretariat of the Meeting

 

Mariàngels Gallego

Societat Catalana de Biologia

Tel.: 933 248 584

A/e: scb@iec.cat

 

Organizers:

Berta Alsina, Universitat Pompeu Fabra

Marta Morey, Universitat de Barcelona

Francesc Cebrià, Universitat de Barcelona

 

Please help us to make the maximum diffusion and we hope to meet all of you on October 11th.

 

With best regards,

Francesc Cebrià

Coordinator of the Section of Developmental Biology of the Catalan Society of Biology

Previous post

Genomics for Biodiversity Symposium

Next post

This is the most recent story.