Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Assemblea General Ordinària 2017

Data: 29 de novembre de 2017, a les 18.00h

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC


ORDRE DEL DIA DE L’ASSSEMBLEA

  • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària

celebrada el dia 9 de novembre de 2016

  • Admissió de nous socis i baixes tingudes
  • Informe de la secretària general:

–       Memòria de les activitats del curs 2016-2017

  • Informe del tresorer:

–       Exposició i aprovació, si escau, dels comptes de l’any 2016

–       Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2017

  • Informe d’altres membres del Consell Directiu: canvis en les seccions i

Premis de la SCB

  • Informe del president
  • Proclamació del nou Consell Directiu
  • Propostes i suggeriments

 

Les candidatures rebudes fins al present moment han estat les següents:

Presidència:                   Jordi Barquinero i Máñez

                                      Montserrat Corominas i Guiu

                                      Marc Martí-Renom

Secretaria general:         Rosa Pérez i Roura

Vocalia d’Ensenyament: Jordi Morral i Penella

Vocalia de Promoció:      Eva Colás i Ortega

Vocalia de Publicacions: Ricard Roca i Pascual

 

Per votar, heu de clicar aquest enllaç i seguir les instruccions

http://scbgestions.info/eleccions2017/

Un cop us identifiqueu amb el vostre NIF/NIE rebreu un correu electrònic a l’adreça que consta a la base de dades de l’SCB, amb un codi personal de 4 xifres generat pel sistema i les instruccions per completar la votació.

Tingueu en compte que alguns gestors de correu poden considerar correu brossa aquest missatge

La votació per a la renovació de càrrecs es farà exclusivament per via electrònica


Al finalitzar l’assemblea s’atorgarà el títol de soci honorífic de la SCB a un científic rellevant per a la història de l’entitat. La personalitat que enguany ha estat escollida per a rebre aquesta distinció és el doctor Joaquim Ramis i Coris, soci de la SCB des de l’any 1962, per la seva implicació i dedicació a la Societat durant la dècada dels seixanta i pel seu interès constant fins a l’actualitat.

Previous post

Sessió inaugural del curs 2017-2018: Cèl·lules mare en la salut i en la malaltia

Next post

Montserrat Corominas, nova presidenta de l'SCB