Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

XXXII Jornada de Biologia del Desenvolupament

Data: 19 d’octubre de 2020

Lloc: Virtual, Plataforma Zoom

Organitza: Secció de Desenvolupament de la SCB

Pòster

Inscripcions

Programa i llibre de resums

 

Benvolgudes i benvolguts col·legues

Us anunciem la celebració de la XXXII Jornada de Biologia del Desenvolupament, organitzada per la Secció de Biologia del Desenvolupament de la Societat Catalana de Biologia. Aquest any la Jornada tindrà lloc el 19 d’octubre i serà en format virtual excepcionalment, donada la situació sanitària.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és establir un punt de trobada per a tota la comunitat científica catalanes que treballa en l’àmbit d ela biologia del desenvolupament, que ens serveixi per a conèixer-nos, intercanviar experiències, establir contactes I afavorir sinergies i col·laboracions científiques.

Inscripcions i enviament de comunicacions

En el formulari trobareu les instruccions per a fer la inscripció i el pagament i enviar el resum.

Comunicacions

Aquesta jornada s’estructura en sessions de comunicacions orals (10 minuts d’exposició més 5 de preguntes) i de presentació de pòsters (mides màximes: 1m d’amplada per 1,75 m de llargada). Des de la Secció volem engrescar els estudiants de màster, doctorat i postdoctorands a presentar els seus treballs en forma de comunicació oral. L’idioma oficial d’aquesta jornada és l’anglès. La llargada màxima del text principal de la comunicació és de 300 paraules (sense figures).

Data límit d’enviament de les comunicacions: 7 d’octubre 2020.

Data límit d’inscripció: 14 d’octubre 2020.

 

Conferències plenàries:

Emili Saló (UB)

Elisa Martí (IBMB-CSIC)

Núria Montserrat (IBEC)

Preu

Preu de la inscripció (inclou el dinar i els cafès de les pauses):

Socis: 0 euros

No socis (estudiants) 25 euros

No socis (altres) 40 euros

Secretariat de la Jornada

Mariàngels Gallego i Maite Sánchez

Societat Catalana de Biologia

Tel.: 933 248 584

A/e: scb@iec.cat

 

Comitè Organitzador:

Teresa Adell (Universitat de Barcelona)

Berta Alsina, Universitat Pompeu Fabra

Marta Morey, Universitat de Barcelona

Francesc Cebrià, Universitat de Barcelona

 

Us demanem que feu la màxima difusió possible d’aquesta jornada i esperem trobar-nos el dia 19 d’octubre. Rebeu una salutació cordial.

Francesc Cebrià

Coordinador de la Secció de Biologia del Desenvolupament

Societat Catalana de Biologia

…….………………………………………………………………………………..

 

Dear colleagues

We are happy to announce the XXXII Developmental Biology Meeting, organized by the Section of Developmental Biology of the Catalan Society of Biology (SCB). This year’s meeting will be held on October 19th 2020, and will be in virtual format exceptionally.

The main goal is to gather the whole scientific community working in the field of Developmental Biology in Catalunya in order to meet each other, share knowledge, establish contacts and promote synergies and scientific collaborations and discussions.

Registration and submission of abstracts

In the registration form you will find the instructions for registering, payment and submitting the abstracts.

Communications

This meeting is structured in sessions of oral communications (10 minutes + 5 minutes of discussion) and poster presentation (maximum size: 1 m width x 1,75 m length). From the section we encourage PhD students and postdocs to present their research in the form of oral communications. The official language of the meeting is English. The maximum length of the abstracts is 300 words (without figures).

Deadline for abstract submission: October 7th 2020.

Deadline for registration: October 14th 2019.

Invited Speakers:

Emili Saló (UB)

Elisa Martí (IBMB-CSIC)

Núria Montserrat (IBEC)

Fee

This fee includes the registration as well as lunch and coffee breaks.

SCB members: 0 euros

No SCB member (student) 25 euros

No SCB member (other) 40 euros

 

Secretariat of the Meeting

Mariàngels Gallego and Maite Sánchez

Societat Catalana de Biologia

Tel.: 933 248 584

A/e: scb@iec.cat

 

Organizers:

Teresa Adell, Universitat de Barcelona

Berta Alsina, Universitat Pompeu Fabra

Marta Morey, Universitat de Barcelona

Francesc Cebrià, Universitat de Barcelona

Please help us to make the maximum diffusion and we hope to meet all of you on October 19th.

 

With best regards,

Francesc Cebrià

Coordinator of the Section of Developmental Biology of the Catalan Society of Biology

 

Previous post

The key role of crosstalk in metabolic control

Next post

ALGORITME. REPTES TECNOLÒGICS DURANT I DESPRÉS DE LA PANDÈMIA