Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

X Simpòsium Europeu

Imatge: “Trois fleurs jeunes” © Mercè Rodoreda, VEGAP, Barcelona, 2018.

EL LABORATORI CLÍNIC I LA INDÚSTRIA DEL DIAGNÒSTIC IN VITRO

El laboratori clínic en el seguiment de la gestació

Dates: 4 i 5 d’abril de 2019

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Organitzen: Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic i Societat Catalana de Biologia

Inscripcions

Més informació i programa

More information and program

 

L’embaràs és un estat fisiològic i natural en la vida reproductiva de la dona. No obstant això, hi ha una sèrie de patologies que poden alterar el curs normal de la gestació i que comporten una sèrie de riscos tant per a la dona gestant com per al fetus. Aquestes patologies cal que siguin detectades durant la gestació a fi de garantir l’absència de complicacions o de minimitzar-les.

El terme gestació d’alt risc ha anat canviant de manera dinàmica d’acord amb els nous coneixements fisiopatològics. La contribució del laboratori clínic —mitjançant la implementació de nous marcadors biològics o l’aplicació de tècniques de genètica molecular en el diagnòstic— ha representat una millora important en el seguiment i el maneig de la dona embarassada. El laboratori clínic també ha contribuït de manera significativa a l’actualització de protocols analítics en el seguiment de la gestació, per tal d’estandarditzar la pràctica clínica i d’adaptar les actuacions a les guies i recomanacions internacionals.

L’objectiu principal d’aquest simpòsium és establir un fòrum per a afavorir la interrelació entre els diferents professionals, debatre diferents propostes de nous protocols i compartir experiències en les noves tecnologies.

El simpòsium se celebrarà en forma de debat obert entre diversos experts i amb la participació  activa del públic assistent.  S’ha estructurat en quatre sessions en les quals es debatrà el paper del laboratori en el diagnòstic i la prevenció de la morbimortalitat materna per la preeclàmpsia, en el cribratge d’anomalies congènites de primer i segon trimestre i en la nova incorporació de la tècnica del DNA fetal lliure en la sang materna. Es parlarà de l’impacte de les noves tècniques de genètica molecular i l’assessorament genètic en el diagnòstic prenatal i, per últim, es tractaran les malalties infeccioses de transmissió vertical, posant especial èmfasi en les de nova incorporació i en l’actualització dels protocols.

Previous post

VIII Jornada de Biologia a L'Ensenyament

Next post

Dia de la Immunologia: Sepsis, challenges and new perspectives