Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Sessió inaugural 2023-2024: Els primats com a model d’evolució, estudis de biodiversitat i biomedicina

Data: 22 de novembre, a les 19h

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Ponent: Tomàs Marqués, Investigador ICREA i Catedràtic a l’Institut de Biologia Evolutiva, UPF-CSIC.

Inscripcions

Vídeo de la sessió

Malgrat els grans avenços en les tecnologies de seqüenciació, tot just comencem a entendre la diversitat genètica i les adaptacions recents dels nostres parents propers evolutius, els primats. Tot i que el 60 % de les espècies de primats del món estan actualment amenaçades d’extinció, només se n’han estudiat unes quantes en profunditat a escala genòmica i encara menys des d’altres comparatives com ara la regulació genètica o epigenètica. Amb aquesta finalitat, el nostre grup fa anys que genera seqüències de genoma sencer, així com dades funcionals de diferents espècies de primats, que ens ofereixen una nova visió en diferents camps, com ara la genòmica de la conservació, la biologia evolutiva i una millor comprensió del genoma humà, fins i tot nous algorismes per a classificar les mutacions nocives en les malalties humanes.

Previous post

Intel·ligència Artificial: Mites i realitats

Next post

XI Jornades de Bioinformàtica i Genòmica