Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Segona convocatòria d’ajuts per a la recerca en biogenoma (genoma de la biodiversitat)

L’IEC, d’acord amb la seva finalitat de contribuir a la coordinació, la realització i la difusió de la recerca, impulsa el coneixement de la biodiversitat del nostre medi a través d’una convocatòria —la segona— per a seqüenciar el genoma de les espècies eucariotes en els territoris de parla i cultura catalanes.

Aquesta recerca, que ha estat possible gràcies al suport del Departament de Recerca i Universitats, està impulsada per la Iniciativa Catalana per a l’Earth Biogenome Project (CBP), en el si de la Societat Catalana de Biologia (SCB) i de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). La convocatòria es destina a finançar projectes orientats a seqüenciar genomes d’una àmplia gamma taxonòmica d’espècies eucariotes, incloent-hi la recollida de mostres, l’extracció del seu DNA i la seqüenciació, l’assemblatge i l’anotació corresponents.

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 250.000 euros. S’accepten propostes de fins a 100.000 euros, sempre que siguin factibles de realitzar en un any, a partir de la data de concessió de l’ajut. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació finalitza a les 12 hores del 13 d’octubre de 2023. La resolució i la concessió es realitzaran en un termini màxim d’un mes a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Previous post

9th Annual MetNet International Meeting

Next post

Rasopta Workshop Barcelona