Els dies 10 i 11 de juny es va dur a terme la XXI Jornada de Biologia Molecular, organitzada per la Secció de Biologia Molecular de la Societat Catalana de Biologia, a la seu de l’IEC, amb la participació d’un centenar d’investigadors i estudiants de doctorat pertanyents a les universitats i els centres de recerca de l’entorn.

Enguany es va organitzar una sessió focalitzada en la biologia molecular dels llevats, amb la participació com a conferenciant convidat del doctor Bernat Crosas (IBMB-CSIC), a més d’incloure, com cada any, qualsevol altre aspecte relacionat amb la biologia molecular. Els altres tres conferenciants convidats van ser els doctors Salvador Aznar (IRB), Juan Valcárcel (CRG) i Fran Supek (CRG), tots tres investigadors de la ICREA.

El doctor Crosas va exposar la seva feina al voltant de la regulació del sistema ubiquitina-proteasoma. El doctor Aznar va parlar de la regulació espaciotemporal de les cèŀlules mare epidèrmiques i de la relació que tenen amb l’envelliment. El doctor Valcárcel va exposar les seves darreres investigacions sobre la regulació del tall i unió (splicing) alternatiu en el context del càncer. Per concloure la jornada, el doctor Supek va tractar del tema de les mutacions sinònimes i la implicació que tenen des de l’evolució bacteriana fins al càncer.

Es varen presentar dinou comunicacions orals i setze en format de pòster, majorment d’estudiants de doctorat, que van tractar de temes diversos, com ara l’efecte de certs polifenols en l’expressió del receptor d’andrògens i l’apoptosis en càncer de pròstata, la relació entre grànuls d’estrès i les ciclines G1, el paper del gen neuritina en desordres cognitius, el paper de la via Pkc1-MAPK en la integritat mitocondrial, la participació de polifosfats en la síntesi de dNTP, i la funció d’una proteïna centromèrica en la repressió de la transcripció no desitjada en aquestes zones, entre molts altres.

Aquest any el premi Lluís Cornudella a la millor comunicació oral d’un estudiant de doctorat va ser atorgat a Mireia Labrador, de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona del CSIC, pel treball titulat «Two promoters, a very strange intron, and a long non-coding RNA may be all what is needed to correctly express the YMR147W and YMR148W ORFs».

A més, com ja és habitual, i coincidint amb aquestes jornades, vam tenir la coŀlaboració de la Secció de Biologia i Indústria de la SCB, que va convidar el doctor Antonio Rodríguez (ESTEVE) per parlar del paper de la biologia molecular en la recerca i el desenvolupament de nous fàrmacs, i compartir la seva experiència en l’empresa farmacèutica, provinent de la recerca bàsica en microbiologia molecular. També es va poder gaudir d’un taller participatiu sobre gestió de projectes en ciència, impartit per la doctora Ascensión Heredia, cap de projectes i consultora d’empreses biotecnològiques i farmacèutiques.

Moment del lliurament del premi Lluís Cornudella a la millor comunicació oral —en memòria d’aquest destacat investigador i impulsor de la Secció de Biologia Molecular de la SCB— a Mireia Labrador (del grup del doctor Josep Vilardell de l’IBMB-CSIC, que també apareix en la fotografia).

premiada

Moments del taller participatiu «Gestió de projectes en ciència: per què? quan i com?», impartit per la doctora Ascensión Heredia dins la sessió de biologia i indústria —organitzada pel doctor Ramon Roca, coordinador d’aquesta secció de la SCB.

ramonroca

Enllaç al programa i als resums de les comunicacions:

http://blogs.iec.cat/scb/2014/03/18/xxi-jornades-de-biologia-molecular/.