Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Research Symposium on Coronavirus

Data: 6 de maig de 2020, a partir de les 9h

Lloc: virtual, plataforma Zoom

 

On 6th May, the Societat Catalana de Biologia (SCB) organized a Research Symposium on Coronavirus, the first meeting of scientists from different centres and disciplines working on COVID-19 in Spain. The Symposium was held online and divided into four sessions, with 29 speakers from 22 different research centres and more than 500 participants.

The Symposium was inaugurated by Dr. Robert Fabregat, Director of Research and Innovation in Health of the Generalitat de Catalunya, and Dr. Montserrat Corominas, Professor of the University of Barcelona and President of SCB […]

Continue reading the summary of the Symposium

Abstracts Book

 

El dia 6 de maig, la Societat Catalana de Biologia (SCB) va organitzar el Simposi de Recerca en Coronavirus, el primer congrés de científics de diferents disciplines i centres de recerca que treballen en la COVID-19 a l’Estat espanyol. El Simposi es va celebrar en línia i va estar dividit en quatre sessions, en les quals van participar un total de vint-i-nou ponents de vint-i-dos centres de recerca diferents i més de cinc-cents assistents.

El Simposi el van inaugurar el doctor Robert Fabregat, director general de Recerca i Innovació en Salut de la Generalitat de Catalunya, i la doctora Montserrat Corominas, catedràtica de la Universitat de Barcelona (UB) i presidenta de la SCB […]

Continueu llegint el resum del Simposi

 

 

 

Previous post

DIA DE LA IMMUNOLOGIA: COVID-19

Next post

XII Simposi de Neurobiologia: Cap a la Medicina Translacional