GUANYADOR

  • Toni Pou Pujadas

Dossier multimèdia sobre EVOLUCIÓ (diari ARA)

El treball commemora el 160è aniversari de la presentació de la teoria de la selecció natural, un fet que suposà el naixement de la biologia moderna. Per posar de relleu aquesta efemèride, el diari ARA elaborà un dossier multimèdia amb reportatges escrits, una entrevista, peces interactives i un reportatge audiovisual. Les diverses seccions difonen conceptes com l’evolució de la vida i dels humans, o l’estudi de l’ADN per investigar l’origen geogràfic dels individus. I reflexionen sobre la possible evolució humana en el futur.

FINALISTES

  • Manel Esteller Badosa

Llibre de divulgació en ciències biomèdiques “Parlem de Càncer. Més de 50 respostes als principals dubtes”. Publicat per RBA La Magrana

  • Lluís Francesc Pascual Calaforra

Exposició “Una visita al genoma”

 

 

BASES

S’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques durant l’any 2018.

No es consideraran susceptibles del premi blogs de divulgació, ja que no es consideren una obra per si mateixos, sinó un mitjà que pot recollir diferents treballs. Sí que es pot presentar, però, l’autor d’una obra penjada al blog, ja que és un mitjà de divulgació completament vàlid.

Qui s’hi pot presentar?

Persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques -tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet— en llengua catalana i durant l’any natural anterior a la data de publicació del premi (és a dir, des de l’1 de gener 2018 i fins al 31 de desembre de 2018).

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari, i s’han d’enviar telemàticament. El material també es pot enviar per correu postal si es considera necessari.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2019, a les 15 h. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, que en aquest cas inclou professionals del món de la comunicació (que no poden optar al Premi en aquesta mateixa convocatòria), i en triaran el treball guanyador.

Quins són els criteris de valoració?

El Consell Directiu de l’SCB escollirà les tres candidatures que consideri millors. Per fer aquesta selecció es valoraran l’interès científic i/o innovador de la temàtica tractada, l’habilitat per divulgar i transmetre la recerca o el tema científic escollit, l’ús del llenguatge -tant de l’escrit com de l’audiovisual, si s’hi escau- i l’atractiu periodístic. Les candidatures escollides seran traslladades al tribunal avaluador format ad hoc per tres membres del Consell Assessor Extern, que triarà el treball guanyador.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 1.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF) i un diploma acreditatiu.