El Premi SCB Trajectòria Professional Leandre Cervera 2021 s’atorgarà al doctor Francesc Artigas, en la sisena edició dels Premis de la Societat Catalana de Biologia

Francesc Artigas és professor ad honorem (30.1.2021) a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), centre CSIC associat al consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), on ha estat director del Departament de Neuroquímica i Neurofarmacologia des del 1995. Pertany també al CIBER de Salut Mental (CIBERSAM) del qual va ser un dels membres fundadors. Durant més de quaranta-cinc anys de trajectòria professional, Francesc Artigas ha desenvolupat una intensa activitat investigadora en l’àmbit de les malalties mentals, n’ha estudiat les bases neurobiològiques i n’ha millorat els tractaments. També ha assumit tasques de direcció i coordinació de la recerca.

 

La recerca duta a terme pel professor Artigas i el seu grup en el camp de les malalties mentals, ha tingut un reconeixement internacional excel·lent, tal com ho demostra la llarga llista de conferències a què ha estat convidat i l’alt nombre de citacions dels seus 240 treballs.

El 2015 va rebre l’ECNP Neuropsychopharmacology Award, el premi europeu més prestigiós de la disciplina, fet que l’ha convertit en l’únic científic català i espanyol que l’ha rebut des de la creació del premi el 1989. Aquest reconeixement li fou concedit pel caràcter pioner i innovador de les seves idees i de les aproximacions experimentals emprades en l’estudi del mecanisme d’acció dels fàrmacs antidepressius i antipsicòtics. I també pel fort caràcter traslacional de la seva recerca, reflectit en nombroses col·laboracions amb sectors clínics i industrials.

Francesc Artigas ha creat un model de recerca en salut mental amb una sòlida base de neurociències, que ha assolit una repercussió notable i visibilitat internacional. Cal esmentar que exmembres del seu grup són ara caps de serveis de psiquiatria, especialistes en neurologia, professors d’universitat, personal staff del CSIC, investigadors IDIBAPS o IMIM, així com científics en empreses farmacèutiques i directors executius (CEO) d’empreses de biotecnologia.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Premi SCB Trajectòria professional Leandre Cervera

S’atorga al que es consideri el professional més rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït de manera més destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial…) i que es consideri que representa els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Els candidats no es poden presentar a títol individual, sinó que han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquests territoris. No s’hi podran presentar les persones que siguin membres de l’IEC.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2021, a les 15 h. El nom del/s guanyador/s es farà públic abans de l’acte de la Nit de la Biologia.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari en què caldrà explicar els mèrits dels candidats i els motius pels quals se’ls proposa, en una extensió màxima de mil paraules. També cal enviar el currículum actualitzat del candidat en format lliure. Les propostes s’han de pujar en el propi formulari.

Com es forma el jurat?

El Premi a la Trajectòria Científica és votat, per majoria simple, per un comitè format per a) els membres en actiu del Consell Directiu de la SCB, i b) els presidents anteriors del Consell Directiu de la SCB. D’aquest comitè, només quatre cinquenes parts (triades per sorteig) tindran dret de vot. Els candidats seran primàriament els que hagin presentat les diverses institucions científiques durant el període de recepció de candidatures. Excepcionalment, i atesa la naturalesa eminentment honorífica i personal del premi, els membres del comitè poden presentar candidatures addicionals de manera individual, sempre que el candidat presentat no estigui afiliat a cap de les institucions que han presentat candidatura (això preveu també la situació en què no se n’hagi presentat cap), i amb la condició de quedar-se sense dret de vot des d’abans del sorteig.

Quina dotació té el premi?

El premi no té dotació econòmica. Es lliurarà una estàtua i un diploma acreditatiu. El premiat impartirà una breu conferència en l’acte de l’entrega de premis.