Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Lliçons d’una pandèmia. On som ara en el coneixement del sistema immunitari?

Data: 25 de gener de 2023, a les 19h

Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, IEC

Ponent: Annabel Valledor, professora agregada d’immunologia (Programa Serra Húnter) i investigadora principal, UB i IBUB. Membre de la Societat Catalana d’Immunologia

Organitza: Secció d’Ensenyament de la SCB

Inscripcions

Vídeo de la conferència

 

El sistema immunitari està format per tot un conjunt d’òrgans, cèl·lules i molècules que, d’una manera coordinada, ens defensen contra les infeccions. És capaç de detectar una gran varietat d’agents infecciosos i d’adaptar la seva resposta per a combatre cada tipus d’infecció de la forma més eficient. Ara bé, un cop eliminat l’agent infecciós, cal que el sistema immunitari retorni a la normalitat i que, a més a més, proporcioni eines per a reparar el teixit on s’ha lliurat la batalla. Per tant, és extremament important que hi hagi una regulació fina de les seves diferents activitats, tant pel que fa a la duració com a la intensitat, perquè es produeixi una resposta correcta.

La pandèmia de COVID-19 ha fet valorar la importància del coneixement dels mecanismes de regulació del sistema immunitari. Avui dia la societat és més conscient que una «tempesta de citocines» ens pot matar o que la immunitat va més enllà de la formació d’anticossos. Tant és així que el Govern d’Espanya ha decidit augmentar la formació en vacunes i immunologia en general en els nous programes d’ESO i batxillerat. També s’ha evidenciat, un cop més, la importància del finançament de la investigació per a poder combatre els reptes en salut. De fet, l’estratègia utilitzada per a generar les vacunes contra el virus causant de la COVID-19 ha revolucionat les opcions preventives en el context de la infecció i molt probablement també té aplicació en altres malalties. La recerca bàsica i aplicada ens ofereix la possibilitat de continuar avançant en el coneixement dels processos que permeten al nostre sistema immunitari actuar de forma correcta i ens obre les portes a poder desenvolupar eines per a ajustar-lo en cas d’alteracions.

Previous post

25è Metnet meeting

Next post

Dia de Darwin 2023